Brussel,
17
maart
2023
|
09:00
Europe/Amsterdam

Eerste geïntegreerd jaarverslag van Daimler Truck onderstreept duurzaamheidsambities

Samenvatting

• Daimler Truck voegt financiële en duurzaamheidsrapportering samen in geïntegreerd jaarverslag 
• Mijlpalen bereikt in 2022: acht batterijaangedreven elektrische vrachtwagens en bussen in serieproductie en CO₂-neutrale productiebalans in Europese vestigingen 
• Toekomstige mijlpalen: tien batterijaangedreven elektrische voertuigen in serieproductie wereldwijd tegen eind 2023, ‘Green Production Initiative’ met doelstellingen tot 2030, 25 procent van de managementposities moet tegen 2030 door vrouwen worden ingevuld 
• Toonaangevende ESG-ratingbureaus belonen Daimler Truck met goede ratings voor duurzaamheidsprestaties 
 

Leinfelden-Echterdingen – In zijn eerste jaar als onafhankelijke beursgenoteerde onderneming heeft Daimler Truck Holding AG (“Daimler Truck”) de rapportering van zijn financiën en duurzaamheidscijfers verenigd in een enkel rapport.

Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck: “We willen emissievrij transport mogelijk maken en de transitie van de sector leiden. Duurzaamheid heeft een hoge prioriteit bij onze productontwikkeling, bij onze manier van zakendoen en bij al onze handelingen. Dat komt ook tot uiting in ons eerste geïntegreerde jaarverslag, waarin we in gelijke mate verslag uitbrengen over onze financiële kerncijfers en onze duurzaamheidsacties.” 

Duurzaamheidsprestaties van Daimler Truck erkend door toonaangevende duurzaamheidsratings

Daimler Truck heeft een kader vastgesteld voor zijn duurzaamheidsacties gericht op milieu, maatschappij en bedrijfsbeheer (Environment, Social & Governance, ESG). De onderneming houdt actief contact met toonaangevende ESG-ratingbureaus en gebruikt deze beoordelingen om haar duurzame bedrijfsstrategie verder te ontwikkelen. In 2022 behaalde Daimler Truck bij alle deelnemende ratingbedrijven goede resultaten voor zijn duurzaamheidsacties en -prestaties. De ratingbureaus Sustainalytics en ISS ESG beloonden Daimler Truck voor zijn ESG-prestaties. 

Belangrijke mijlpalen bereikt in 2022 en ambities voor toekomstige duurzaamheidsacties 

 Daimler Truck heeft in 2022 al belangrijke mijlpalen bereikt met zijn duurzaamheidsacties en -initiatieven en heeft ambities opgesteld voor toekomstige maatregelen:

Uitbreiding van het gamma emissievrije vrachtwagens en bussen

Daimler Truck heeft zijn gamma emissievrije voertuigen wereldwijd uitgebreid en heeft al acht batterijaangedreven elektrische vrachtwagens en bussen in serieproductie. Daimler Truck breidt zijn portfolio van batterij- en waterstofaangedreven elektrische voertuigen verder uit. Zo wil Mercedes-Benz Trucks vanaf 2024 een productieversie van de eActros LongHaul-truck met een rijbereik van 500 kilometer op de markt brengen. De waterstofaangedreven Mercedes-Benz GenH2 Truck met brandstofcellen wordt verder ontwikkeld voor serieproductie en cellcentric, de joint venture van Daimler Truck en Volvo Group, moet in Weilheim (Baden-Wuerttemberg/Duitsland) beginnen met de productie van brandstofcellen.

Daimler Buses is van plan om tegen 2030 in elk bussegment lokaal CO₂-neutrale modellen op batterijen of waterstof aan te bieden. Zo plant de afdeling een zuiver elektrische intercitybus tegen het midden van het decennium en een bus met waterstofmotor tegen 2030. Bovendien is Daimler Buses van plan om vanaf 2030 in het Europese stadsbussegment uitsluitend nog lokaal CO₂-neutrale nieuwe voertuigen aan te bieden.

CO₂-neutrale balans voor productie in Europese vestigingen, meer vestigingen wereldwijd volgen

Een andere mijlpaal die in 2022 werd bereikt, was de implementatie van talloze maatregelen voor een grondstofbesparende en klimaatvriendelijke productie. Zo werd de CO₂-neutrale balans voor de productie in de Europese vestigingen met succes gerealiseerd door het gebruik van CO₂-vrije elektriciteit opgewekt met fotovoltaïsche panelen, windmolens en waterkrachtcentrales. Wereldwijd werden de productielocaties reeds voorzien van fotovoltaïsche modules met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 7,2 MWp, waarmee jaarlijks zo'n 7,9 GWh aan elektriciteit kan worden opgewekt. Dat komt overeen met het jaarlijkse verbruik van ongeveer 2.000 vierpersoonshuishoudens.

In het kader van het ‘Green Production Initiative’ moeten de productiegerelateerde CO₂-emissies tegen 2030 met 42 procent worden gereduceerd ten opzichte van de niveaus van 2021. Op dat moment moet ten minste 55 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen komen.

Daimler Truck draagt systematisch bij aan de transitie van de transportsector naar CO₂-neutrale aandrijvingen en kiest ook in de eigen toeleveringsketen voor elektrische vrachtwagens. Daimler Truck heeft zich hier het ambitieuze doel gesteld om tegen eind 2026 al het leveringsverkeer naar zijn grootste assemblagefabriek in Wörth (Rijnland-Palts/Duitsland) te elektrificeren.

Verkeersveiligheid blijft centraal staan

Een andere prioriteit in de duurzame bedrijfsstrategie van Daimler Truck is verkeersveiligheid. In 2022 werden diverse nieuwe veiligheids- en assistentiesystemen gelanceerd in bijkomende markten en modellen. Een van de voorbeelden was ‘Active Side Guard Assist’ in de Freightliner Cascadia en ‘Active Drive Assist 2’ in de touringcars van het merk Setra.

Op het gebied van verkeersveiligheid voert Daimler Truck zijn ‘Vision Zero’ uit en streeft de constructeur naar ‘nul ongevallen’ met zijn vrachtwagens en bussen. Tegen 2025 wil de onderneming ten minste 75 procent van de voertuigen geleverd in haar kernmarkten uitrusten met veiligheidssystemen die qua prestaties en toepassingsgebied de wettelijke voorschriften ter zake overtreffen. Tegen 2030 moet dat ten minste 80 procent zijn

Aandeel vrouwen in managementfuncties moet stijgen tot 25 procent in 2030

Daimler Truck wil een moderne en aantrekkelijke werkgever zijn. Om medewerkers te ondersteunen bij de digitale en technologische transitie werd het leerplatform ‘LinkedIn Learning’ in 2022 wereldwijd uitgerold voor alle medewerkers. Ze kunnen er kiezen uit meer dan 17.000 e-learningcursussen om zo hun kwalificaties betreffende verschillende onderwerpen verder te ontwikkelen, ongeacht de plaats en de tijd.

 Daimler Truck zet sterk in op de vooruitgang van vrouwen en heeft zichzelf als doel gesteld het aandeel vrouwen in managementfuncties tegen 2030 wereldwijd te verhogen tot 25 procent.

Bevestiging van eerbiediging en ondersteuning van de mensenrechten door bijgewerkte beginselverklaring

Daimler Truck stelt alles in het werk om de mensenrechten te respecteren en te ondersteunen en verwacht hetzelfde van zijn zakenpartners in de gehele waardeketen. De onderneming bevestigt dit engagement in zijn ‘Beginselverklaring inzake sociale verantwoordelijkheid en mensenrechten’, die in 2022 werd vernieuwd. Met de aanstelling van een Chief Legal & Compliance Officer tot Human Rights Officer bij Daimler Truck hebben alle preventieve processen en structuren die wereldwijd de eerbiediging van de mensenrechten binnen de onderneming garanderen, een duidelijke verantwoordelijke gekregen.

Geïntegreerd jaarverslag te downloaden als pdf

Het volledige verslag kunt u hier en op de perssite van Daimler Truck downloaden als een leesbaar pdf-bestand. Het hoofdstuk over duurzaamheid omvat de bladzijden 61 tot en met 130.