Brussel,
25
maart
2024
|
09:03
Europe/Amsterdam

Daimler Truck BeLux e.Mission

Samenvatting

Inleiding. Op 13 en 14 maart verwelkomde Daimler Truck BeLux meer dan 200 klanten uit alle hoeken van het land en het Groot Hertogdom Luxemburg voor het veelbesproken klantenevenement e.Mission. Het evenement, dat gewijd was aan de transitie van de transportsector naar elektrisch rijden, trok een grote belangstelling en bood een platform voor levendige discussies en inzichten in de wereld van elektrische mobiliteit.

Eén van de gastsprekers van het evenement was Stéphane Jacobs, een externe adviseur van de Vlaamse Overheid die bekend staat om zijn expertise op het gebied van de overgang naar emissievrij transport. Dhr. Jacobs deelde zijn inzichten en wierp zijn licht bijvoorbeeld op het ambitieuze Milence Truck oplaadhavenproject dat gepland staat voor de Antwerpse haven. Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, Volvo GROUP en TRATON GROUP, is door de haven van Antwerpen-Zeebrugge geselecteerd om 2 state-of-the-art laadhubs te bouwen op de Truck Parking Goordijk en Ketenis. Milence ontwikkelt momenteel het grootste openbare oplaadnetwerk voor alle accu-elektrische zware vrachtwagens in Europa. De hubs in het Antwerpse havengebied zullen volgens planning in mei 2024 opengaan en bestaan uit twee percelen met in totaal 30 laadperrons. In een tweede ontwikkelingsfase wordt het aantal laadplaatsen verhoogd.

Deze toekomstgerichte infrastructuur belooft een cruciale rol te spelen in het ondersteunen van de groeiende vloot van elektrische vrachtwagens en draagt bij aan de verduurzaming van de logistieke sector. Het elektrificeren van het transport is een sleutelelement geworden in het streven naar een duurzamere toekomst, en in België worden er duidelijke verschillen opgemerkt tussen de regio's als het gaat om steun voor elektrische voertuigen (ZEV's) en de bijbehorende infrastructuur. Terwijl Vlaanderen en Luxemburg stappen zetten om de overgang naar elektrische mobiliteit te stimuleren, lijkt Wallonië achter te blijven in deze groeiende trend.

In Vlaanderen is het elektrificeren van transport niet slechts een idee, maar een actieve agenda. De regio biedt subsidies aan voor voertuigen, wat de adoptie van elektrische voertuigen aanzienlijk stimuleert. Bovendien heeft Vlaanderen een kader opgesteld om alle projecten met betrekking tot elektrische mobiliteit te versnellen, wat een duidelijk signaal is van hun inzet voor een groenere toekomst. Fluvius, een belangrijke speler in de Belgische energiesector, heeft recent aangekondigd dat ze €4 miljard zullen investeren in de uitbreiding van laadinfrastructuur, terwijl Fastned plannen heeft aangekondigd om laadpunten te openen specifiek gericht op zwaar transport. Het Milence Truck oplaadpunt in de Haven van Antwerpen-Brugge is een verdere illustratie van Vlaanderen's streven naar een elektrische toekomst. Bovendien denkt Vlaanderen na over het belonen van ZEV’s met kortingen op de kilometerheffing, waardoor elektrische mobiliteit aantrekkelijker wordt voor transporteurs in Vlaanderen. 

Aan de andere kant van het spectrum lijkt Wallonië een meer terughoudende benadering te hanteren als het gaat om elektrische voertuigen. In tegenstelling tot Vlaanderen biedt Wallonië geen subsidies of steun aan voor elektrische voertuigen, waardoor de adoptie ervan mogelijk wordt belemmerd. In het Groot Hertogdom Luxemburg is de steun voor elektrische mobiliteit echter opmerkelijk. De regio biedt subsidies aan voor zowel voertuigen als laadinfrastructuur, waardoor het gemakkelijker wordt voor bedrijven om de overstap naar elektrisch te maken.

Het belang van het uitrollen van laadinfrastructuur voor zware voertuigen wordt benadrukt als een cruciale stap om de overgang naar elektrische mobiliteit te versnellen. Dhr. Jacobs benadrukt dat het van vitaal belang is om nu te investeren met ondersteuning van de subsidies. Samenwerking tussen transporteurs wordt ook aangemoedigd om gezamenlijk te investeren in laadinfrastructuur, wat de transitie naar elektrische mobiliteit verder zal bevorderen. Truckstops kunnen zelfs een verdienmodel bieden waar lokaal geproduceerde energie verkocht kan worden aan derden.

Echter, het vinden van geschikte locaties voor laadinfrastructuur kan worden bemoeilijkt door NIMBY (Not In My Backyard) mentaliteit. Het is van cruciaal belang om deze attitudes te overwinnen en samen te werken met lokale gemeenschappen om geschikte plekken te vinden voor de uitrol van laadlocaties, die een cruciale rol zullen spelen in de toekomst van elektrische mobiliteit.

Het evenement bracht ook pioniers op het gebied van elektrische mobiliteit samen, waaronder Wim Claes en Laurent Van Mieghem die hun positieve ervaringen met de transitie naar elektrische voertuigen deelden. Hun persoonlijke verhalen dienden als inspiratie voor de andere deelnemers en onderstreepten de voordelen van elektrificatie in de praktijk. Na 10 maanden gebruik van de eActros 400, deelde Laurent Van Mieghem zijn ervaringen over de prestaties en de TCO. Dhr. Van Mieghem heeft het voertuig gedurende deze periode intensief gebruikt, waarbij hij zowel in de zomer als in de winter diverse ritten heeft gemaakt voor verschillende klanten, over een totale afstand van 40.000 kilometer.

Eén van de opvallende aspecten van Dhr. Van Mieghem's ervaring is de autonomie van de eActros 400, die volgens hem heel gemakkelijk te bereiken is en zelfs overtroffen wordt. Ondanks de variërende omstandigheden van zomer- en winterrijden, en het feit dat de vrachtwagen geen vaste route heeft, heeft hij geen problemen ondervonden met het bereiken van de gespecificeerde 400 km autonomie.

Wat betreft de Total Cost of Ownership, merkt Dhr. Van Mieghem op dat deze over het algemeen heel dicht bij de berekeningen lagen die voorafgaand aan de aankoop waren gemaakt. Hij benadrukt echter dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de zomer- en wintermaanden, waarbij de kosten in de zomer worden beïnvloed door het gebruik van lokaal geproduceerde energie via zonnepanelen.

Hoewel Laurent Van Mieghem geen specifieke cijfers of vergelijkingen verstrekte, bood zijn beoordeling een waardevol inzicht in de prestaties en kosten van de eActros 400 na een langdurige operationele periode. Zijn ervaring kan waardevol zijn voor andere bedrijven en vervoerders die overwegen over te stappen op elektrische vrachtwagens en die zich bewust willen zijn van de reële operationele realiteit van dergelijke voertuigen.

Ook Wim Claes, die zijn eActros reeds 6 maanden in zijn vloot heeft, is uitermate positief over het rijbereik van wel 450km. Vooral de betrouwbaarheid van het voertuig geeft hem gemoedsrust. De eActros doet wat hij moet doen.

Een andere opvallende spreker was Michiel Verdonck, die niet minder dan 6 eActros 600-vrachtwagens heeft besteld. Verdonck deelde zijn besluitvormingsproces en benadrukte de buitengewoon gunstige Total Cost of Ownership (TCO) van dit voertuig, zelfs zonder de ondersteuning van Vlaamse subsidies. Zijn getuigenis illustreerde de economische levensvatbaarheid en aantrekkelijkheid van elektrische vrachtwagens in de huidige markt. Bovendien was het ook de technologie van e-as die hem mee over de streep trok. Ook Nathalie Van Dijck koos recent voor 2 eActros 600. Haar bedrijf gaat voluit voor duurzaamheid, maar ook haar klanten zijn vragende partij voor duurzaam transport van hun goederen. Transport Vandijck investeerde reeds in een DC-laadpaal van 150kwh op hun site. Zij zijn volledig klaar voor de komst van de 2 eActros 600. Deze voertuigen zullen zelfs ingezet worden op een route van en naar Zwitserland. De autonomie van de eActros, samen met de e-as, trokken haar over de streep.

Naast de presentaties van vooraanstaande sprekers bood het evenement ook een platform voor belangrijke gesprekken met vertegenwoordigers van Fluvius en Synergrid. Deze organisaties verstrekten waardevolle inzichten in cruciale aspecten van de integratie van elektrische voertuigen, zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet en de essentiële randvoorwaarden voor een succesvolle energietransitie in België. Ze benadrukten het belang van wereldwijde energievisies, het faciliteren van de juiste investeringen en het aantrekken van gekwalificeerd personeel om de overgang naar duurzame energieoplossingen te versnellen. Er werd door beiden geconcludeerd dat er voldoende elektriciteit beschikbaar zal zijn, vooral omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om lokaal elektriciteit te produceren en te gebruiken. Synergrid benadrukte de noodzaak van een intelligent netwerk, waarbij gebruikers de stroom moeten gebruiken wanneer die beschikbaar is. Dit impliceert dat bedrijven, indien mogelijk, zelf hun elektriciteit moeten produceren om de belasting van het netwerk te verminderen. Wat betreft de prijzen van elektriciteit kunnen er net zoals voor dieselprijzen geen voorspellingen gemaakt worden, maar de markt zal wel evolueren naar een systeem van flexibele prijzen. Prijzen zullen zelfs van uur tot uur variëren, wat ervoor zorgt dat wie flexibel kan zijn in zijn gebruik, zijn voordeel kan doen.

TSG, een vooraanstaand bedrijf in laadoplossingen, deelde tijdens het evenement ook hun expertise over mogelijke laadinfrastructuur op de locatie van de klant en de mogelijke uitdagingen die hierbij komen kijken. De WattHub, een innovatieve hub voor energieoplossingen, werd eveneens besproken als een veelbelovende stap richting een duurzame toekomst.

Kortom, het e.Mission-evenement van Daimler Truck BeLux was een doorslaand succes, waarbij belangrijke stakeholders werden samengebracht om de weg naar elektrisch rijden te verkennen.