Brussel,
18
november
2021
|
14:59
Europe/Amsterdam

Daimler Truck is klaar voor beursgang op 10 december – ontsluiting van het volledige potentieel

Samenvatting
  • Daimler Truck organiseert Capital Market Day voor investeerders en analisten, en benadrukt ambitie om prestaties te verbeteren en winstgevendheid te verhogen voor elk segment
  • Doelstelling: tweecijferige marges (Return on Sales Industrial Business, aangepast) tegen 2025 bij gunstige marktomstandigheden
  • Verbetering van de winstgevendheid is al aan de gang: Return on Sales (Industrial Business, aangepast) voor 2021 geschat op 6% tot 8% ondanks tekorten aan halfgeleiders, verdere verbetering van de winstgevendheid beoogd voor 2022
  • Robuuste balans, sterke kredietrating en strikte discipline inzake investeringen en O&O ondersteunen het streven om cash te genereren
  • Gunstig beleid inzake aandeelhoudersrendement met een dividenduitkeringspercentage van 40%
  • Voorbereiding beursgang op 10 december op schema; DAX-kwalificatie verwacht in eerste kwartaal van 2022

Stuttgart – In de aanloop naar de geplande beursgang in december 2021 houdt Daimler Truck zijn Capital Market Day, waarop de rendementsambities voor elk segment en een messcherpe financiële discipline worden onthuld. Bovendien stelt de directie van Daimler Truck onder leiding van CEO Martin Daum verdere strategische en technologische doelstellingen voor.

Daimler Truck is in een stroomversnelling geraakt in de aanloop naar de geplande beursgang op 10 december. ‘s Werelds grootste fabrikant van bedrijfsvoertuigen met een wereldwijd bereik heeft zijn financiële ambities uit de doeken gedaan, met als doel de prestaties te verbeteren en de winstgevendheid in elk segment te verhogen. Daimler Truck richt zich strikt en voortdurend op het verbeteren van zijn winstgevendheid. Gesterkt door zijn bewezen kasstroomgeneratie en solide balans heeft de Groep uitstekende ‘investment grade’ kredietratings gekregen. Na de algemene vergadering, die een overweldigende steun kreeg, plant de onderneming haar notering op de beurs van Frankfurt voor 10 december. Vervolgens verwacht Daimler Truck zich in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen kwalificeren voor de DAX, de groep van de meest waardevolle beursgenoteerde ondernemingen van Duitsland.

“We hebben een duidelijke ambitie voor Daimler Truck: Wij streven naar een hogere winstgevendheid en willen alles uit de kast halen om de race naar de nuluitstoot te winnen. We kunnen niet wachten om onze onderneming nog sterker te maken. In de aanloop naar de geplande beursgang zijn we klaar voor onafhankelijkheid en voor de ontsluiting van ons volledige waardepotentieel,” aldus Martin Daum, CEO van Daimler Truck AG.

Daimler Truck geeft details over financiële ambities voor elk segment

Op de Capital Markets Day herhaalde Jochen Goetz, CFO van Daimler Truck, het engagement van de groep om de rentabiliteit te verbeteren en waarde voor de aandeelhouders te creëren. Daimler Truck heeft de ambitie om tegen 2025 meer dan 10% Return on Sales (Industrial Business, aangepast) te bereiken, uitgaande van sterke marktomstandigheden. Op basis van de benadering dat “elk segment maximaal moet bijdragen” heeft het hoogste management van Daimler Truck vandaag voor zijn afzonderlijke segmenten margeambities bekendgemaakt die de verschillende macro-economische omstandigheden weerspiegelen. In een scenario van 2025 met sterke marktomstandigheden mikt Daimler Trucks North America (DTNA) op een aangepaste Return on Sales van 12%, Mercedes-Benz op 10%, Truck Asia (TA) op een aangepaste Return on Sales van 9% en Daimler Buses op 7,5%. Met de nieuwe Financial Services-activiteiten van Daimler Truck mikt de onderneming op een aangepast rendement op eigen vermogen van 14%. De onderneming tracht haar veerkracht te verhogen door het break-evenpunt aanzienlijk te verlagen, zodat in 2025 ten minste een aangepaste Return on Sales van 6% tot 7% kan worden gehaald voor de industriële activiteit, en dat zelfs in ongunstige marktomstandigheden.

De inspanningen van Daimler Trucks om de winstgevendheid te herstellen wint echter nu al aan elan. Verwacht wordt dan ook dat de aangepaste Return on Sales in 2021 tussen 6% en 8% zal liggen, ondanks de tekorten aan halfgeleiders en de stijgende grondstofprijzen. Gezien de reeds geboekte vooruitgang maakte de onderneming tijdens de Capital Markets Day ook bekend dat Daimler Truck zijn doelstelling om de vaste kosten ten opzichte van 2019 met 15% te verlagen, al in 2023 wil bereiken – twee jaar eerder dan op de Strategy Day in mei werd aangekondigd. Voor 2022 gaat de Groep uit van een aangepaste Return on Sales voor de industriële activiteiten tussen 7% en 9%.

“Door onze investeringsdiscipline te handhaven, onze kapitaaltoewijzing te optimaliseren en onze winstgevendheid te verbeteren, willen we sterke vrije kasstromen blijven genereren,” aldus Jochen Goetz. “Dat zal een sterke basis vormen voor investeringen in nieuwe technologieën en voor een verdere versterking van onze balans. Tegelijkertijd streven we naar een dividenduitkeringspercentage van 40%”

Nieuwe partnerschappen voor technologie en duurzaamheid

Andreas Gorbach, CTO en hoofd van de Truck Technology Group, ging verder in op de technologiestrategie van Daimler Truck, die op drie pijlers rust. In de eerste plaats zullen de investeringen in conventionele verbrandingsmotoren verder worden teruggeschroefd. Naast de succesvolle samenwerking met Cummins voor middelzware motoren zoekt Daimler Truck Group ook partnerschappen voor zware motoren om de investeringen die nodig zijn om de volgende emissievoorschriften te behalen te delen. Ten tweede moet het grootste deel van de O&O-uitgaven tegen 2025 worden omgebogen naar technologieën voor emissievrije voertuigen (ZEV). Hier richt het bedrijf zich zowel op batterijaangedreven elektrische voertuigen (BEV) als op waterstofgebaseerde brandstofcelvoertuigen (FCEV). Om zijn doelstelling te realiseren om tegen 2030 een netwerk van 150 waterstoftankstations en 5.000 zware waterstofvrachtwagens op te zetten, heeft Daimler Truck, naast de onlangs aangekondigde samenwerking met Shell, nog twee andere partnerschappen aangekondigd: Samen met BP streeft Daimler Truck ernaar de ontwikkeling van de H2-infrastructuur in het Verenigd Koninkrijk te versnellen. In een ander partnerschap met Total Energies wil de onderneming hetzelfde realiseren in de belangrijke transportmarkten Frankrijk en de Benelux. Ten derde zal Daimler Truck de softwareontwikkeling stimuleren met de volgende evolutie van de mechatronische architectuur en een specifiek besturingssysteem voor vrachtwagens.

Benchmark winstgevendheid: Segmenten versnellen hun prestaties

Karin Rådström, verantwoordelijk voor de regio's Europa en Latijns-Amerika en het merk Mercedes-Benz, verklaarde dat Mercedes-Benz – ondanks enkele buitengewone uitdagingen voor de sector –  goed op weg is om de marges in het segment te verhogen: programma's om de personeelskosten met 280 miljoen euro te verminderen zijn al halfweg en de organisatie wordt slanker door het aantal managementposities te verminderen. Bovendien zit Mercedes-Benz goed op schema met de stroomlijning van de bestaande productportefeuille en de daarmee gepaard gaande vermindering van het aantal basismodellen. Tot slot werden ook de materiaalkosten met succes teruggedrongen. Voorts concentreert de onderneming zich op het winstgevender segment van de zware voertuigen, alsook op de verdere verhoging van de klantentevredenheid en de uitbreiding van het dienstenaanbod.

John O'Leary, President en CEO van Daimler Trucks North America (DTNA), benadrukte dat het Noord-Amerikaanse bedrijfssegment zijn succesvolle weg voortzet om van sterk naar sterker te groeien. Om zijn doelstelling te bereiken, is DTNA van plan zijn strikte kostendiscipline te handhaven, zijn activiteiten op de weg te verdedigen en tegelijkertijd een groter aandeel van de markt voor beroepsvoertuigen te veroveren. DTNA zal ook zijn aftermarketcapaciteiten verder uitbreiden om de klantenervaring te waarborgen, meer inkomsten te genereren en zijn aanbod van geconnecteerde diensten te versterken.

Karl Deppen, die op 1 december de leiding over Truck Asia (TA) overneemt, wees erop dat de Aziatische activiteiten al goed op weg zijn om de ambitieuze doelstelling van een toonaangevende winstgevendheid te halen. Door de kosten voortdurend te optimaliseren en de dienstverlening verder uit te breiden wil het segment de winstgevendheid verhogen en de positie van het merk FUSO versterken. BharatBenz kent momenteel een zeer sterke groei in India en TA is van plan om dit succes verder uit te bouwen. Bovendien verwacht TA dat China een radicale verandering zal teweegbrengen voor de groei van het segment, aangezien het zich concentreert op de aanpassing aan de lokale markt. Met de ervaring van Daimler Truck op het gebied van elektrische mobiliteit en zijn pijplijn aan batterij- en brandstofcelproducten is het segment goed voorbereid om in de toekomst op deze kansen in te spelen.

Stephan Unger, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor Daimler Truck Financial Services (DTFS), gaf een duidelijk stappenplan om de ruim 40 jaar lange geschiedenis van Daimlers Financial Services-activiteiten te gebruiken om een onovertroffen segment op te bouwen dat uitsluitend op bedrijfsvoertuigen is gericht. Door de portefeuille in meerdere fasen uit te breiden, het risicobeheer voort te zetten, de kosten vanaf de eerste dag strikt in de hand te houden en gebruik te maken van nieuwe IT-systemen zal het segment zijn ambitie kunnen verwezenlijken om tegen 2025 bij sterke marktomstandigheden een aangepast rendement op eigen vermogen van 14% te behalen. DTFS zal duurzame klantenrelaties stimuleren, de verkoop van Daimler-vrachtwagens en -bussen ondersteunen en kritische inzichten, knowhow en een solide balans aanwenden om de serviceambities van de groep te ontplooien.