26
augustus
2014
|
02:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Check-Up Tour

Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn slechts enkele van de kernwaarden van Mercedes-Benz, maar wel de belangrijkste. Dat uit zich niet alleen in de productontwikkelingen en in de assistentie-of veiligheidssystemen van het merk met de ster. Ook op vlak van service worden waarden als veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel gedragen. Om die reden lanceerde Mercedes-Benz in 2012 het concept van de Check-Up Tour: een gratis nazicht van voertuigen op een aantal kritische punten bij de erkende concessiehouders en servicepunten van het merk met de ster.

Veilig onderweg zijn, is niet beperkt tot de uitrusting van voertuigen met actieve en passieve veiligheidssystemen. Noch tot het voldoen aan veiligheidsscores. Noch tot de kwaliteit van de chauffeur. Veilig onderweg zijn, heeft ook betrekking op de staat van het voertuig en derhalve is een nazicht in het erkende atelier op de geijkte onderhoudsintervallen van cruciaal belang. De initiële productkwaliteit van auto’s, bestelwagens en vrachtwagens is er de afgelopen jaren met rasse schreden op vooruit met als gevolg dat de onderhoudsintervallen ook steeds langer worden. Op het moment dat de auto/bestelwagen/vrachtwagen aangeeft dat een nazicht of controle nodig is, is het dan ook van essentieel belang om daaraan gevolg te geven.

De crisisjaren en de economische druk op bedrijven en vlooteigenaars – een stilstaand voertuig kost geld -  maken dat er met deze onderhoudsintervallen soms een loopje wordt gelopen. Met alle potentieel nefaste gevolgen vandien.

Check-Up Tour

Om die reden heeft Mercedes-Benz Belgium Luxembourg in 2012 het concept van de Check-Up Tour bedacht. Op gezette tijdstippen slaat een gespecialiseerd team van Mercedes-Benz BeLux zijn tenten op bij één van onze erkende concessies en servicepunten. Samen met de lokale technici worden de voertuigen van klanten – personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens – gratis aan een grondig onderzoek onderworpen.

“Op 45 minuten tijd analyseren we de voertuigen op een aantal punten die betrekking hebben op mechanische en elektronische veiligheidsaspecten”, vertelt Geert Meeus, After Sales Manager Mercedes-Benz Trucks. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan de controle van banden en remmen, het nakijken van het oliepeil, staat van de luchtfilters, de analyse van ophanging, aandrijfassen, koppelschotel en aanhangerkoppeling. Het rapport van deze controle wordt vervolgens met de klant individueel besproken en indien nodig wordt hij aangemaand over te gaan tot de herstelling van eventuele euvels.”

Toegevoegde waarde voor het hele gamma

De Check-Up Tour was in 2012 aan zijn proefstuk toe en werd op dat moment als een tijdelijke actie opgestart met een duidelijke focus op vrachtwagens. Twee sessies later werd evenwel besloten om over te gaan tot een permanente set-up van de Check-Up Tour en tot een uitbreiding naar het volledige gamma.

“De reactie van onze klanten was positief. Een gratis rapport met de nodige aanbevelingen wisten velen te smaken. Het doorslaggevende argument om deze Check Up Tour een permanent karakter te geven en uit te breiden naar al onze voertuigen was evenwel het resultaat van deze controles. In 70%  van de gevallen kwamen we immers tot de vaststelling dat sommige herstellingen of vervangingen van slijtagegevoelige onderdelen onontbeerlijk én noodzakelijk waren voor de algemene veiligheid op de weg. De meeste onvolkomenheden  hebben betrekking op remmen, slijtage van onderdelen, correcte ijking van tachograaf en snelheidsbegrenzer en de staat van de banden. Dankzij de aanpak van deze Check-Up Tour konden we klanten overtuigen van het nut en de noodzaak om hun voertuig in het erkende atelier aan te bieden voor remediëring en dus om het voertuig weer in perfecte staat te zetten.”

Autosalon van Brussel

Deze bevindingen lagen ook aan de basis om de Check-Up Tour in 2014 voor het eerst op het Autosalon van Brussel te organiseren. Tijdens de volledige duur van het Salon konden personenwagenklanten zich bij het tijdelijke atelier aanbieden. Terwijl hun voertuig door onze technische specialisten onder handen werd genomen, konden zij rustig het Salon bezoeken en op de stand van Mercedes-Benz hun rapport ophalen en het met specialisten tot in de kleinste details bespreken. Een herhaling van deze Check Up Tour op de volgende editie van het Autosalon staat in de steigers en bovendien gaf het succes van deze actie aanleiding tot de organisatie van Mercedes-Benz pop-up ateliers op fel gefrequenteerde plaatsen, zoals het shopping center B-Park in Brugge.

Kortom, met deze Check-Up Tour neemt Mercedes-Benz haar verantwoordelijkheid op. Niet alleen als constructeur, ook als maatschappelijke speler.

Veilig onderweg

Ongevallen voorkomen is niet alleen belangrijk om menselijk leed tot een minimum te beperken, maar ook om de economische kost voor bedrijf en samenleving te drukken.

Bij Mercedes-Benz is de visie van ongevalvrij rijden één van de speerpunten in haar strategie en beleid. Derhalve kunnen alle voertuigen – van de compacte stadsauto tot de 40-tonner – met de nodige veiligheidssystemen worden uitgerust. Dit gaat van de zogenaamde ‘Collision Prevention Assist’ die de chauffeur waarschuwt voor een situatie die mogelijk tot een impact zou kunnen leiden, over ‘Distronic Plus’ waarbij de auto zelf en automatische een constante afstand tot zijn voorganger bewaart, tot ‘Active Brake Assist’ waarbij het automatisch remsysteem bij vrachtwagens intervenieert en de truck volledig automatisch - en dus zonder ingrijpen van de chauffeur - tot stilstand kan brengen wanneer de vrachtwagen een gevaarlijke verkeerssituatie die tot een aanrijding kan leiden, detecteert.