08
juli
2010
|
02:00
Europe/Amsterdam

Ingenieuze opbouw maakt Mercedes-Benz Axor tot innovatief type 5-lader voor VAB Fleet Services

Op maandag 28 juni 2010 overhandigen Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen en opbouwer Kassbörher de sleutels van een Mercedes-Benz Axor VAB Fleet Services. De opbouw van de Axor is dermate innovatief dat VAB Fleet Services voortaan beschikt over een autotransportvrachtwagen om 5 personenwagens te laden waarmee ze efficiënter kan inspelen op de noden van haar klanten en haar dienstverlening gevoelig kan optimaliseren. Immers, vijf personenwagens kunnen voortaan in willekeurige volgorde worden geladen zonder rekening te houden met gewicht en plaatsing van elke van de vijf personenwagens. Tegelijkertijd beantwoordt dit voertuig aan de Europese en Belgische wetgeving dienaangaande en zou het eerste voertuig met deze uitrusting tot een trendsetter in deze sector kunnen uitgroeien.

VAB Fleet Services is een specialist in het aanbieden van modulaire pakketten van diverse diensten voor het logistieke traject dat start bij de afmelding en terugname van een wagen die einde termijn is en eindigt op het moment van de levering aan de koper. Om haar dienstverlening verder te optimaliseren, gepaster te kunnen inspelen op de gewijzigde behoeften van haar klanten – waaronder het laden van grotere auto’s – en efficiënter in stedelijke centra te kunnen bewegen was ze op zoek naar een nieuwe, compacter type van autotransportvrachtwagens.

VAB Fleet Services wilde als kwaliteitsspeler een betrouwbare oplossing. Vandaar dat de vraag werd gesteld aan Mercedes-Benz en Kassböhrer om samen dit idee uit te werken om te komen tot een concrete oplossing. Mercedes-Benz levert de specifieke vrachtwagen en Kassböhrer staat in voor de nieuwe opbouw.

Nuttig laadvermogen

De oplossing werd aangereikt door de Mercedes-Benz Axor 1829 met verlaagd chassis en luchtvering. Dit chassis maakt de Axor reeds tot een geschikte partner voor autotransporten. Dit voertuig heeft immers een maximaal toegelaten massa van 18.000 kg en wordt geleverd met een wielbasis van 5400 mm. Verder koppelt de Mercedes-Benz Axor van nature een hoog laadvermogen aan een laag verbruik, een voorbeeldige betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Zonder daarbij het comfort voor de chauffeur te vergeten.

Dit alles maakt de Axor tot een ideale bondgenoot voor het transport over middellange afstand. Het hoog laadvermogen van de Axor staat een gunstig verbruik niet in de weg. Integendeel, dankzij zijn geoptimaliseerde motoren, de BlueTEC technologie voor uitlaatgasnabehandeling en de automatische versnellingsbak Mercedes Powershift, staat de Axor borg voor een laag verbruik. Tegelijkertijd beantwoordt de Axor ook aan de geldende Euro 5-normen. Met Mercedes Powershift wordt bovendien het comfort voor de chauffeur verhoogd en daalt de slijtage van de onderdelen.

Niet verwonderlijk dat in samenwerking met opbouwer Kassböhrer werd geanalyseerd hoe de Mercedes-Benz Axor verder zou kunnen worden aangepast om tegemoet te komen aan de Belgische en Europese wetgeving dienaangaande.

Er werd geopteerd voor een wielbasis van 5.700 mm en de standaardversie van de Axor werd voorzien van een lichte voorloopas waardoor de maximaal toegelaten massa tot 22.300 kg werd opgetrokken. Dit leidt tot een nuttig laadvermogen van 11.033 kg. Verder werd de Mercedes-Benz Axor opgebouwd met een langere en lichtere opbouw zijnde 4.100 kg.

De voordelen van deze configuratie zijn legio: vijf personenwagens kunnen probleemloos worden geladen zonder dat de chauffeur zich zorgen moet maken over het gewicht wat dus ook in een korter tijdsbestek kan. Verder kan de motor van de opbouw via een eenvoudige start-stop knop worden bediend.

Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen

Het Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen is sinds 2006 actief op de huidige site in Antwerpen Linkeroever; een strategische locatie op een kruispunt waar verschillende vervoersmodaliteiten op elkaar aansluiten. Dit laat het Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen toe om gericht in te spelen op de noden van het moderne wegtransport en derhalve bij te dragen tot duurzame transportoplossingen in en rond de havenstad.

Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen - een filiaal van Mercedes-Benz Belgium Luxmebourg - is verantwoordelijk voor de verkoop en de dienst naverkoop voor bestelwagen en vrachtwagens van het merk met de ster. Haar werkplaats is tevens bevoegd voor herstellings- en onderhoudswerken op bussen van Mercedes-Benz en Setra, beide behorend tot de groep Daimler AG, het internationale moederhuis van Mercedes-Benz.

De strategische ligging van het Truck Center laat toe om transporteurs en chauffeurs een optimale service te verlenen en te voldoen aan de huidige en toekomstige noden van het wegtransport. Daartoe behoren onder meer een ruime parking, met de modernste apparatuur uitgeruste serviceplaatsen, doorrijstraten en een adequate infrastructuur voor de overnachting van chauffeurs bestaande uit twee slaapgelegenheden en de nodige sanitaire voorzieningen. Truck Center Mercedes-Benz Antwerpen stelt momenteel 34 werknemers te werk waaronder 18 bedienden en 16 arbeiders. In het crisisjaar 2009 realiseerde een verkoop van 335 nieuwe Vans (tegenover 736 in 2008) en 46 nieuwe Trucks (tegenover 76 in 2008).

Meer info:

http://www.truckcenter.antwerpen.mercedes-benz.be

VAB FLEET SERVICES

Mobiliteitsclub VAB is een belangrijke aanbieder van bijstandsproducten voor autoconstructeurs en leasingbedrijven. VAB streeft er sinds jaren naar om binnen haar strategie van diversificatie nieuw diensten te ontwikkelen voor haar klanten waarvoor op de markt onvoldoende aanbod bestaat. Voorwaarde is dat VAB op basis van haar imago van onafhankelijkheid en haar expertise inzake autotechniek enzovoort een kwaliteitsproduct kan aanbieden. Logisch was dan ook dat in 2004 VAB Fleet Services opgericht werd om een innovatieve oplossing voor de remarketing van eindetermijnwagens te bieden. VAB Fleet Services werkte een modulair pakket van diverse diensten uit voor het heel logistieke traject dat start bij de afmelding en terugname van een wagen die einde termijn is en dat eindigt op het moment van levering aan de koper. Dat VAB Fleet Services een gat in de markt invulde, bewijst de snelle groei in enkele jaren tijd. Momenteel is VAB Fleet Services op zes locaties aanwezig en telt het ongeveer 70 medewerkers, alsook een vloot van 28 vrachtwagens voor haar autotransport.

VAB Fleet Services: innovatief en flexibel

Van bij de start is VAB Fleet Services innovatief via zijn digitale rapporteringsystemen en ook door opdrachtgevers de kans te geven om te kiezen voor een concept van decentrale expertise. Dat gebeurt door het onmiddellijk afleveren van een becijferd bestek aan de gebruiker en het verzorgen van de logistieke afhandeling in een tweede fase. Troef is hierbij dat alles afgehandeld wordt in het bijzijn van de gebruiker die onmiddellijk zijn goedkeuring kan geven en kan beschikken over een afdruk van het rapport van de expertise waarop de minwaarde in herverkoop wordt weergegeven. Het objectief in kaart brengen en het becijferen van de gebruiksschade op het moment van de overdracht voorkomt latere discussies en versnelt de logistieke afhandeling. De belangrijkste tijdswinst die daaruit voorkomt, werd en wordt nog steeds sterk gewaardeerd.

In een volgende fase lanceerde VAB Fleet Services verschillende e-modules. Het Internet wordt ingeschakeld om de administratieve handeling op verschillende vlakken te vereenvoudigen en de rapportering efficiënter te maken voor de klant.

  • E-rapportering: de klant kan de details van een dossier alsook het verloop van de verschillende logistieke processen (expertise, ophaling, aflevering…) via een digitaal dossier op Internet volgen.

  • E-sales: via een elektronisch platform kunnen de klanten hun wagens aanbieden aan bepaalde doelgroepen van kandidaat kopers en handelaars. De data die hiervoor nodig zijn worden door VAB Fleet Services gecapteerd en aangeleverd. E-Sales is echter veel meer dan een webshop om wagens aan te bieden via een systeem van biedingen of aan een vaste prijs. Het is tevens een managementmodule om de flow van het verkoopproces op te volgen en aan te sturen tot en met de aflevering van de wagens en het overmaken van de boorddocumenten en sleutels aan de kopers.

  • E-booking: momenteel lanceert VAB Fleet Services een nieuw tool. Daar waar vroeger opdrachten voor bijvoorbeeld expertise of transport van wagens via de klassieke communicatiemiddelen van fax en e-mail werden aangereikt kan dit voortaan elektronisch op twee manieren. Enerzijds is er de mogelijkheid voor grote klanten om bestanden uit te wisselen van de te behandelen wagens die dan op deze manier rechtstreeks in de database van VAB komen. Anderzijds kunnen bepaalde andere klanten ook gebruik maken van een internettool ‘e-booking’. Het aanvragen van zowel transporten als van expertises behoort hiermee tot de mogelijkheden. Er is zelfs voor een specifieke klant een speciale module ontwikkeld via dewelke komend jaar meer dan 7.000 wagens op een speciale manier worden behandeld en getransporteerd naar hun depots.

Al deze modules zijn uitgewerkt binnen een open IT-platform waardoor personalisering mogelijk is en flexibel kan worden ingespeeld op de behoefte van de klant.

Toenemende flexibiliteit vergt aangepast logistiek systeem

Ook de flexibiliteit die van VAB Fleet Services verwacht wordt bij de logistieke uitvoering, groeit doorheen de jaren. Zo moet VAB Fleet Services er rekening mee houden dat het aandeel grotere en zwaardere wagens binnen ons nationaal wagenpark de afgelopen jaren is toegenomen en dat individuele leveringen en ophalingen vaker in stadscentra gebeuren waar de klassieke grote autotransportvrachtwagens (8-laders) over onvoldoende manoeuvreerruimte beschikken.

VAB Fleet Services beschikt in zijn vloot over een aantal klassieke grote autortransportvrachtwagens, maar het grootste gedeelte zijn autotransporters van het type ‘citytrans’. In functie van ondermeer onderstaande parameters is het aangewezen te kunnen beschikken over een zo efficiënt en flexibel mogelijk dienstvoertuig:

  • Grotere en zwaardere wagens: enkele jaren geleden lag binnen de fleetsector het aandeel van aan monovolume wagens, SUV’s of kleine bestelwagens op ongeveer 5%, momenteel scoort dit aandeel veel hoger met 20%.

  • VAB Fleet Services verzorgt voornamelijk individuele leveringen en ophalingen doch een gedeelte van het werk houdt ook in dat meerdere wagens in een keer moeten kunnen worden vervoerd.

VAB Fleet Services ging op zoek naar mogelijke verbeteringen in het wagenpark van 5-laders om nog meer flexibiliteit te genereren en de logistiek nog verder te optimaliseren. Probleem is dat de wagens vaker in een andere volgorde geladen moeten worden dan ze afgeleverd worden. Dit omdat als gevolg van de vorm en het gewicht niet elk vervoeren voertuig op elke positie op de vrachtwagen kan of mag staan. Kortom, niet alle vijf laadplaatsen op de vrachtwagen zijn geschikt voor wagens die afwijken qua volume of gewicht van een gewone personenwagen. Hierdoor plannen en herladen een belastende opdracht voorde planningscel en voor de chauffeurs.

Er was dus nood aan een nieuwe type 5-lader die meer laadruimte biedt en waarbij minder beperkingen gelden qua lengte, hoogte of gewicht van de transporteren wagens.