19
november
2019
|
09:01
Europe/Amsterdam

Daimler Trucks: de E-Mobility Group gaat van start met een alomvattend ecosysteem voor de instap in de elektrische mobiliteit

Samenvatting
  • Een compleet ecosysteem om op de elektrische mobiliteit over te stappen – voor truckklanten in Europa, Noord-Amerika en Japan
  • Adviezen over elektrische mobiliteit met inbegrip van routeanalyses, onderzoek van eventuele subsidies, analyse van de exploitatiekosten en ondersteuning bij de integratie van elektrische trucks in de bestaande vloot
  • Ook de bouw en het onderhoud van de noodzakelijke laadinfrastructuur maken deel uit van het ecosysteem
  • Gesa Reimelt, Directeur E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses: “We zijn een pionier op het vlak van de elektrische mobiliteit en dat houdt in dat onze door batterijen aangedreven trucks nu al overal ter wereld in de praktijk ingezet worden. Dankzij de nauwe samenwerking met onze klanten was het voor ons al heel snel duidelijk dat we veel verder dan alleen maar het elektrische voertuig zelf moesten denken. Daarom bieden we naast onze voertuigen ook een op het gebruiksprofiel en de behoeften van onze klanten afgestemd ecosysteem aan, met inbegrip van adviezen en oplossingen voor de laadinfrastructuur. Daarmee willen we onze klanten de optimale instap in de elektrische mobiliteit bieden.”

Stuttgart – De E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses gaat voor zijn truckklanten van start met een compleet ecosysteem zodat die zo goed mogelijk de overstap naar de elektrische logistiek kunnen maken. Dat omvat doorgedreven adviezen en de bouw van een geschikte laadinfrastructuur voor elektrische trucks. Het modulair samengestelde aanbod houdt behalve persoonlijke en individuele adviezen ook digitale toepassingen in die de instap in de elektrische mobiliteit vereenvoudigen. In een eerste fase richten we onze aandacht op de markten van Europa, Noord-Amerika en Japan. De eerste klanten hebben al adviezen gekregen en die activiteit wordt geleidelijk uitgebreid.

Gesa Reimelt, Directeur E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses: “We zijn een pionier op het vlak van de elektrische mobiliteit en dat houdt in dat onze door batterijen aangedreven trucks nu al overal ter wereld in de praktijk ingezet worden. Dankzij de nauwe samenwerking met onze klanten was het voor ons al heel snel duidelijk dat we veel verder dan alleen maar het elektrische voertuig zelf moesten denken. Daarom bieden we naast onze voertuigen ook een op het gebruiksprofiel en de behoeften van onze klanten afgestemd ecosysteem aan, met inbegrip van adviezen en oplossingen voor de laadinfrastructuur. Daarmee willen we onze klanten de optimale instap in de elektrische mobiliteit bieden.”

De app ‘eTruck Ready’ creëert duidelijkheid met het oog op de instap in de elektrische mobiliteit

Vanaf 2020, het jaar waarin de Nutzfahrzeug-IAA plaatsvindt, biedt Daimler Trucks met de app ‘eTruck Ready’ een gratis toepassing aan waarmee klanten kunnen nakijken welke gebruiksprofielen en routes voor een elektrische truck geschikt zijn. De app, die voor smartphones bedoeld is, registreert de reële trajecten van een conventioneel voertuig: hij legt de snelheid, de acceleraties en het hoogteprofiel langs de route vast. Belangrijke parameters zoals de lading en de buitentemperatuur kunnen de fleetmanagers vervolgens in een individueel webportaal aanvullen. Uit die gegevens berekent het programma de feitelijke reikwijdte en het waarschijnlijke stroomverbruik van een geschikte elektrische truck uit het aanbod van Daimler. Zo komt een realistisch en overtuigend gebruiksprofiel voor de klant tot stand.

Individuele adviezen: route, laadinfrastructuur en optimalisatie van de bedrijfsprocessen

De met de app berekende routegegevens vormen de basis voor het advies dat het expertenteam van de E-Mobility Group aan de klanten geeft. Het advies op maat omvat bijvoorbeeld tips over mogelijke optimaliseringen van de route voor elektrische trucks en over de aangepaste laadinfrastructuur. De experten kunnen indien nodig een analyse van de individuele exploitatiekosten uitvoeren en houden daarbij onder andere rekening met de steunmaatregelen van de overheid. Klanten kunnen op die manier een op feiten gebaseerde beslissing nemen. Ook tijdens het gebruik van de elektrische truck ondersteunt het adviseursteam de klanten bij de voorbereiding en de optimalisering van de bedrijfsprocessen.

Van de installatie tot het onderhoud: laadoplossingen op maat voor klanten

Bij elektrische vlootvoertuigen is de laadprocedure een belangrijk element dat in de bedrijfsprocessen geïntegreerd moet worden. Daarom wordt bij het advies veel belang gehecht aan de ontwikkeling en de installatie van intelligente laadoplossingen en werkt Daimler Trucks nauw samen met externe partners om de bedrijfsterreinen te analyseren. Stap voor stap bepaalt het adviseursteam dan bijvoorbeeld de laadpalen die voor het individuele gebruik geschikt zijn, alsook de noodzakelijke uitbreidingen van de netaansluiting. Daarbij wordt rekening gehouden met belangrijke factoren zoals de laadplek en de laadtijd.

Intelligente software om de laadinfrastructuur te sturen

In de toekomst kunnen, dankzij het gebruik van intelligente software om de laadinfrastructuur te sturen, ook de investerings- en exploitatiekosten nog verminderen. De infrastructuurkosten vormen een beslissende factor bij de elektrische mobiliteit van truckvloten. Die kunnen merkelijk lager zijn wanneer de laadinrichting op het bedrijfsterrein van de klant voor een in verhouding beperkte stroombelasting ontworpen is. De elektriciteitskosten vormen een andere belangrijke factor. De elektriciteitstarieven zijn onder andere gebaseerd op een vaste behoefte op bepaalde momenten. Zolang het vermogen dat in het stroomtarief vastgelegd is, op een bepaald punt van de dag niet overschreden wordt, kunnen kosten bespaard worden.

Zo verschuift de intelligente laadsoftware het tijdstip waarop de voertuigen opgeladen worden of laadt ze de voertuigen met een kleiner laadvermogen op om de belasting op de netaansluiting tot een minimum te beperken. Daarbij integreert de software het laadproces naadloos in de bedrijfsactiviteiten. De voertuigen worden precies dan geladen wanneer ze beschikbaar zijn, waarbij meer bepaald met hun geplande aankomst- en vertrektijden rekening gehouden wordt.

Internationaal e-aanbod van Daimler Trucks & Buses

De Mercedes-Benz eActros, een zware truck met een reikwijdte tot 200 km, wordt in het kader van de eActros ‘innovatievloot’ vandaag al intensief gebruikt door klanten in Duitsland en Zwitserland. De eerste exemplaren van dat elektrische model werden in 2018 uitgeleverd. In de VS doorlopen de middelzware Freightliner eM2 en de zware Freightliner eCascadia op hun beurt praktische tests bij klanten. Daarnaast worden nog eens meer dan 140 lichte trucks van het type FUSO eCanter in verscheidene steden ingezet, zoals New York, Tokio, Berlijn, Londen, Amsterdam, Parijs en Lissabon.

E-Mobility Group Daimler Trucks & Buses ontwikkelt een internationale e-strategie

Sinds 2018 bundelt de E-Mobility Group de internationale knowhow van Daimler Trucks & Buses op het vlak van de e-mobiliteit en tekent ze voor de elektrische onderdelen en producten een strategie uit die de merken en segmenten overstijgt. De E-Mobility Group werkt een voor de hele wereld uniforme elektrische architectuur uit – zoals ook voor conventionele voertuigen een internationale platformstrategie uitgewerkt is. Zo kunnen eventuele synergievormen maximaal benut worden en kunnen investeringen optimaal renderen. Tezelfdertijd kan de E-Mobility Group ook als een adviseur met aandacht voor het ruimere plaatje optreden. Het is immers de bedoeling om de e-mobiliteit ook in TCO-termen (Total Cost of Ownership) rendabel te maken. De E-Mobility Group is internationaal georganiseerd en beschikt over een wereldwijd ontwikkelingsnetwerk met vestigingen in Portland (VS), Stuttgart (Duitsland) en Kawasaki (Japan).

Daimler Trucks & Buses: duurzame bedrijfsstrategie

Daimler Trucks & Buses past een duurzame bedrijfsstrategie toe en streeft ernaar om in 2039 in de Europese, Japanse en NAFTA-markten alleen nog maar nieuwe voertuigen aan te bieden die CO2-neutraal rijden (‘tank-to-wheel’). Al in 2022 moet het aanbod van Daimler Trucks & Buses in de belangrijkste afzetregio’s (Europa, VS en Japan) met batterijen aangedreven serievoertuigen omvatten. Tegen het einde van het volgende decennium zal Daimler Trucks & Buses zijn voertuigaanbod nog met door waterstof aangedreven serievoertuigen uitbreiden.