29
september
2009
|
02:00
Europe/Amsterdam

Daimler pleit voor een grotere veiligheid van bedrijfsvoertuigen

· 10.000e Active Brake Assist afgeleverd

· 110.000 hulpsystemen op de weg

· Hulpsystemen kunnen het aantal ongevallen verminderen

Stuttgart – Daimler AG heeft de 10.000e Mercedes-Benz vrachtwagen met Active Brake Assist, het hulpsysteem dat een noodstop kan uitvoeren, geleverd. Hubert Troska, directeur van de vrachtwagenafdeling van Mercedes-Benz, overhandigde het jubileumvoertuig, een Actros 1841 LS, aan Robert Gammisch, de bedrijfsleider van Log-In, een van de grootste transport- en logistieke ondernemingen in Tsjechië. “Met elke Safety Truck komt ons toekomstbeeld van een ongevalvrij verkeer een stapje naderbij. Veiligheidssystemen helpen immers onmiskenbaar om het aantal ongevallen terug te dringen,” aldus Andreas Renschler, lid van de raad van bestuur van Daimler Trucks en Daimler Buses, bij de overhandiging van het voertuig. Robert Gammisch: “Ik ben ervan overtuigd dat veiligheidssystemen ook economisch zinvol zijn. Elk ongeval brengt mensenlevens in gevaar, kost geld en betekent omzetverlies. Daarom zullen we wanneer we nieuwe voertuigen bestellen, ook voor de veiligheidsvoorzieningen blijven opteren.”

“Active Brake Assist”, het hulpsysteem dat zelfstandig een noodstop kan uitvoeren, kwam in 2006 op de markt en heeft sindsdien zijn waarde ruimschoots bewezen in vrachtwagens die samen al meer dan een miljard kilometer afgelegd hebben. Het systeem dat tot nu toe uniek is in de autosector, wordt sinds kort niet alleen in de vrachtwagens van Mercedes-Benz aangeboden, maar ook in de reisbussen van Mercedes-Benz en Setra. Dat actieve veiligheidssysteem kan mensenlevens redden omdat het bij een dreigende kop-staartbotsing, bijvoorbeeld met een traag rijdende voorligger, zelfstandig de volle remkracht opwekt wanneer de bestuurder niet tijdig reageert. En heel wat vrachtwagenchauffeurs hebben ondertussen al melding gemaakt van situaties waarin Active Brake Assist hen voor een ongeval behoed heeft.

Hoewel Active Brake Assist in het verkeer een bijzonder doeltreffend systeem is, was Mercedes-Benz bij de lancering ervan lang niet zeker dat het systeem ook een commercieel succes zou zijn. De vraag naar andere veiligheidssystemen die sinds 1998/1999 beschikbaar waren – zoals de overhelregeling, de spoorassistent, de stabiliteitsregeling (ESP) en de afstands- en snelheidsregeling – bleef in eerste instantie immers veeleer beperkt. De doorbraak kwam er in 2006 met de introductie van een hele bundel maatregelen. Tijdens een road show met de Safety Truck, de Safety Coach en de Safety Van in een dozijn Europese landen had Daimler voor de ogen van klanten, media, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor beroepsongevallenverzekeringen en politici de doeltreffendheid van die systemen overtuigend aangetoond. Sommige verzekeringsmaatschappijen en instellingen voor beroepsongevallenverzekeringen in Duitsland hanteren nu kortingen op hun premies wanneer bedrijfsvoertuigen met zulke technieken uitgerust zijn. Daarnaast hebben Allianz, Daimler en Dekra met het initiatief ‘Safety Plus’ de invoering van die technieken nog verder in de hand gewerkt. En ten slotte betekent de bundeling van de afzonderlijke systemen tot Safety Packages, zoals Mercedes-Benz die vandaag in verschillende markten aanbiedt, een prijsvoordeel voor de klant.

Het resultaat daarvan is dat er sinds 2006 een duidelijke stijging van de vraag is. Vandaag zijn er al meer dan 90.000 van de vijf aangeboden actieve hulpsystemen in vrachtwagens van Mercedes-Benz ingebouwd – een 100% stijging tegenover eind 2006. Daarbij komen nog ongeveer 20.000 hulpsystemen in de bussen van de merken Mercedes-Benz en Setra. Ondanks de grote druk om de kosten terug te dringen als gevolg van de huidige economische crisis, is het aantal vrachtwagens dat met het systeem Active Brake Assist uitgerust is, het voorbije jaar alleen al met 32% gestegen. En bij de reisbussen die met Active Brake Assist beschikbaar zijn, wordt in haast 70% van de gevallen het systeem besteld. Die sterke vraag is vooral in Duitsland en Zwitserland geconcentreerd. Daarom wil Mercedes-Benz nu gericht in andere Europese landen klanten als ‘Road Safety Partners’ winnen en de veiligheidssystemen tegen aantrekkelijke prijzen aanbieden. “De indrukwekkende groeicijfers zijn echter geen reden om euforisch te worden,” zei Andreas Renschler. “Wanneer we het verkeer echt veel veiliger willen maken, moeten er aanzienlijk meer van zulke veiligheidssystemen ingebouwd worden. En die technologieën werken. Sinds ze in 2000 ingevoerd werden, is het aantal vrachtwagens dat bij ongevallen met lichamelijke letsels betrokken waren, in Duitsland met 17% gedaald.”

Dat wordt ook bevestigd door experts uit de politieke wereld en door vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor bedrijfsongevallenverzekeringen en transportbedrijven. Zij kwamen aan het woord op het symposium over verkeersveiligheid dat naar aanleiding van de levering van de 10.000e Active Brake Assist georganiseerd werd. Een van de getuigen was vrachtwagenchauffeur Marcus Dobberke: “Als Active Brake Assist op een bepaald moment niet het bevel overgenomen had, zou ik hier misschien niet zitten. Toen een auto plots uitweek en voor mijn neus kwam, was een kop-staartbotsing onvermijdelijk. Dankzij Active Brake Assist bedroeg de snelheid op het moment van de impact nog maar 15 km/u. Als ik die auto geraakt had zonder te remmen, dan zou de schade niet beperkt gebleven zijn tot een deuk in de koffer. Het kleine kind op de achterbank zou de klap wellicht niet overleefd hebben. Nu had het zelfs geen schrammetje.”

Ook het verslag van DEKRA over de verkeersveiligheid van vrachtwagens (2009) stelt vast dat het aantal ongevallen met vrachtwagens in Duitsland op basis van de gereden kilometers sinds 1970 met meer dan 70% gedaald is. Volgens het rapport is dat te danken aan de vooruitgang die de voertuigbouwers op het vlak van de hulpsystemen voor bestuurders geboekt hebben. Het aantal zwaargewonden bij ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn, is over de periode van 1992 tot 2007 met meer dan 36% gedaald. Het aantal doden zelfs met meer dan 40%. En dat terwijl het goederenverkeer zelf met 84,9% toegenomen is.

“Maar zelfs dan zal de EU de doelstelling om het aantal verkeersdoden in 2010 gehalveerd te hebben, niet halen,” stelt Andreas Renschler. “Daarom zullen we inspanningen blijven leveren om doeltreffende technologieën op de markt te brengen en roepen we alle maatschappelijke geledingen op om hun bijdrage te leveren. We hebben nog meer steun nodig van andere partners, van verzekeringsmaatschappijen en ook van de politiek.”

De veiligheidssystemen die vandaag aangeboden worden, reageren op de oorzaken van de vaakst voorkomende types van ongevallen. Dat zijn kop-staartbotsingen (33%) en ongevallen waarbij de voertuigen de rijstrook of de weg verlaten (39%).

De spoorassistent waarschuwt de bestuurder wanneer het voertuig zijn rijstrook dreigt te verlaten. Als er een aanwijzing is dat de vrachtwagen ongewild zijn rijstrook verlaat, klinkt er uit de luidspreker langs de kant in kwestie een opvallend ratelend geluid waardoor de bestuurder intuïtief tegenstuur geeft.

Het elektronische stabiliteitsprogramma ESP dat we in personenauto’s, bestelwagens en bussen kennen, heet bij vrachtwagens ‘stabiliteitsregeling’.Het is een actief veiligheidssysteem dat bij trekkers het slipgevaar in bochten of bij uitwijkmanoeuvres reduceert. De stabiliteitsregeling merkt bovendien vroegtijdig de kantelneiging van de oplegger op. Binnen de fysische mogelijkheden wordt het risico dat de oplegger kantelt, dan aanzienlijk verminderd.

De overhelregeling voor vrachtwagens met vaste laadbak speelt zijn troeven vooral uit bij ladingen met een hoog zwaartepunt. In enkele milliseconden past het hulpsysteem de dempkracht aan de rijsituatie en het wegdek aan. Het voertuig wordt gestabiliseerd en rijdt veilig verder.

De afstandsregeltempomat houdt een veilige afstand tot de voorligger in stand. Het gaat om een elektronisch hulpsysteem dat de rijsnelheid automatisch aan de verkeerssituatie aanpast. Als de afstand tot de voorligger om welke reden dan ook te klein wordt, dan grijpt het elektronische systeem in de snelheidsregeling in.

De Active Brake Assist (noodstopassistent) steunt op het radarsysteem van de afstandsregeltempomat. In tegenstelling tot de afstandsregeling wekt de Active Brake Assist bij een dreigende kop-staartbotsing automatisch de volle remkracht op. De Active Brake Assist kan ongevallen weliswaar niet altijd verhinderen, maar doordat de volle remkracht opgewekt werd, worden de botssnelheid en dus ook de ernst van het ongeval aanzienlijk verminderd.

Het gebruik van de hulpsystemen wordt o.a. bevorderd door het prijsvoordeel van ong. 30% bij het Classic en het Top Safety Pack in vergelijking met de totale waarde van de verschillende onderdelen. Andere voordelen die de invoering van de veiligheidssystemen helpen versnellen, zijn grote premiekortingen door bepaalde verzekeringsmaatschappijen, zoals Allianz en Daimler Insurance Service GmbH (in Duitsland). De systemen worden ook gepromoot door Steinbruchs Berufsgenossenschaft StBG (een instelling voor bedrijfsongevallenverzekering) in Duitsland en door CRAMC (Caisse Régionale d’Assurance Maladie) in Frankrijk.

Daimler heeft gedurende twaalf maanden in de periode 2005/2006 de doeltreffendheid van die technologieën in een vloottest onderzocht. Met het oog op die praktijktest werden 500 trekkers Mercedes-Benz Actros met een veiligheidspakket uitgerust. Dat pakket omvatte de spoorassistent, de stabiliteitsregeling en de afstandsregeling. Het aantal en de ernst van de ongevallen werd met een tweede groep van 500 voertuigen zonder veiligheidspakket vergeleken. Na ongeveer 100 miljoen praktijkkilometers kwam men tot de volgende bevindingen: bij de trucks met het veiligheidspakket was het aantal ongevallen dat het frequentst voorkomen, gehalveerd. En als het dan toch tot een ongeval kwam, lag de schade ongeveer 90% lager.