30
september
2020
|
09:41
Europe/Amsterdam

Brandweer Zone Antwerpen vernieuwt wagenpark

Bij de vernieuwing van het wagenpark koos Brandweer Zone Antwerpen eens te meer voor Mercedes-Benz. Onlangs werden vijf voertuigen van de technische interventieploeg door Arocs 5 modellen vervangen. Hiermee schrijft het korps een primeur op zijn naam. Antwerpen is immers de eerste brandweerzone waar deze gloednieuwe vrachtwagenreeks van Mercedes-Benz Trucks wordt ingezet.

Mercedes-Benz Trucks is een graag geziene leverancier bij brandweerkorpsen in heel Europa. Het merk van de ster domineert zelfs de markt van de autopompen (de standaard brandweerwagens). Ook in België is dat het geval. Het is dus geen toeval dat er een zilverkleurige ster op ongeveer 70% van het wagenpark van Brandweer Zone Antwerpen prijkt (dit omvat ongeveer 130 voertuigen: personenwagens, brandweer- en vrachtwagens, hoogwerkers en zelfs een autobus). Directeur Logistiek, Majoor Peter Vanspauwen, is daar alvast niet rouwig om. “Mercedes-Benz heeft zichzelf doorheen de jaren bewezen als een leverancier van erg duurzame, betrouwbare en flexibele voertuigen. Telkens weer kunnen we erop aan dat de vracht- en brandweerwagens in moeilijke omstandigheden de prestaties leveren die we verwachten. Dagelijks hebben we gemiddeld een vijfentwingtigtal interventies op de meest uiteenlopende locaties: van nauwe straatjes tot grote avenues, van tunnels en ondergrondse parkings tot hoge appartementsgebouwen, van kantorencomplexen tot gigantische chemische fabrieken in de haven, van stadskernen tot natuurgebieden. Brandweer Zone Antwerpen beslaat immers een werkterrein van circa 232 km² dat zich uitstrekt over Stad Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht.”

In zo’n omvangrijk werkgebied loopt het aantal gereden kilometers snel op. De aard van de interventies laat bovendien zelden toe om de vrachtwagens rustig ‘warm’ te rijden of het rijgedrag op de ondergrond af te stemmen. Niettemin blijft uitval door onverwachte pannes erg beperkt. Stelt er zich toch een probleem, dan kan het korps rekenen op de uiterst snelle service van het lokale Erkend Servicepunt Mercedes-Benz. “Hetzelfde geldt trouwens voor de onderhoudswerkzaamheden. Mercedes-Benz Trucks begrijpt als geen ander dat elk voertuig bij de brandweer het verschil tussen leven en dood kan maken”, aldus majoor Peter Vanspauwen. “Een wagenpark met een beperkt aantal merken is bovendien kostenbesparend. Tijdens een interventie sneuvelt wel eens een spiegel of bumper. Dergelijke kleinigheden repareren we zelf om een maximale beschikbaarheid van de voertuigen te garanderen. Vandaar dat we een eigen voorraad reservestukken aanleggen. Natuurlijk willen we die uit kostenoverwegingen zo klein mogelijk houden. En daar slagen we in door ons wagenpark tot enkele merken te beperken.”

De vijf Arocs 5 vrachtwagens die Mercedes-Benz Trucks recent bij het brandweerkorps van Antwerpen mocht leveren, zijn bestemd voor de technische interventieploeg. “Dit team behandelt zowel oproepen die niet aan een brand zijn gerelateerd, zoals omgewaaide bomen en andere stormschade, ingestorte gebouwen, mensen die in hun voertuig zijn gekneld, …,” legt majoor Peter Vanspauwen uit. “ Daarnaast leveren zij gespecialiseerde ondersteuning bij complexere incidenten, waardoor we nood hebben aan vrachtwagens die compatibel zijn met containers die qua belading sterk kunnen verschillen: zandzakken, slangenbakken, pompsystemen, speciale blusmiddelen, …”

De technische dienst van het Antwerpse brandweerkorps rekent hiervoor onder meer op de Actros van Mercedes Benz Trucks. Met de gloednieuwe Arocs 5 opent zich echter een waaier aan nieuwe mogelijkheden voor het team. Alle vrachtwagens beschikken immers over een multimediacockpit waarin alle functionaliteit op gebruiksvriendelijke en visuele wijze is gecentraliseerd. “We kozen voor de N3G-uitvoering”, vervolgt majoor Peter Vanspauwen. “Dit betekent dat de voertuigen een verhoogde bodemvrijheid genieten, waardoor we probleemloos heel wat verschillende locaties kunnen bereiken. Voor locaties die nog meer geaccidenteerd zijn – zoals onverharde vlaktes en veldwegen – werden twee voertuigen met HAD uitgerust. Deze inschakelbare hydraulische voorwielaandrijving biedt de nodige extra trekkracht die dergelijke interventies vereisen. Eigenlijk zijn het moderne en meer performante uitvoeringen van onze oude 4x4-voertuigen. Intussen hebben de vijf Arocs zich al in het veld mogen bewijzen. Met succes, wat aantoont dat we opnieuw voertuigen in huis hebben waarop we kunnen vertrouwen.”