Brussel,
28
maart
2022
|
15:05
Europe/Amsterdam

Een duidelijke stijging van de verkoop, de inkomsten en de nettowinst voor Daimler Truck in 2021 - de onderneming blijft op schema om haar financiële doelstellingen te realiseren

download
220324_MDaum_ARC_Statement
Samenvatting

·       Een duidelijke focus op de winstgevendheid

·       Ondanks tegenwind: Daimler Truck haalde zijn financiële doelstellingen voor 2021

·       Een duidelijke stijging van de verkoop, de inkomsten en de nettowinst - dankzij het economische herstel in de belangrijkste markten en de maatregelen om de kosten te verminderen

·       Beperkingen in de aanvoerlijnen remden de verdere groei in de 2e helft van 2021 af

·       Een sterke vraag: een hoog aantal bestellingen en een orderboekje op recordniveau

·       Voor 2022 verwacht Daimler Truck AG een toename van de verkoop, de inkomsten en het rendement

Stuttgart – In 2021 is Daimler Truck Holding AG (‘Daimler Truck’) zich blijven inspannen om zijn winstgevendheid te verbeteren, en met succes. De vaste kosten werden strikt onder controle gehouden en daardoor slaagde de onderneming erin om, ondanks de moeilijkheden in de aanvoerketens, haar financiële doelststellingen voor 2021 te realiseren. In het boekjaar 2021 kon Daimler Truck bovendien ook zijn voordeel doen met het algemene economische herstel in de belangrijkste markten voor bedrijfsvoertuigen en zag het bedrijf een duidelijke toename van de verkoop, de inkomsten en de nettowinst. In 2021 verkocht het bedrijf wereldwijd 455.400 trucks en bussen. Dat zijn er 20% meer dan het jaar voordien (378.300 eenheden). Het bedrijf profiteerde van het herstel in zijn grootste afzetmarkten, vooral in de eerste helft van 2021. En hoewel de vraag tijdens de tweede jaarhelft in de kernmarkten hoog bleef, zorgden verstoringen van de aanvoerlijnen voor een productievertraging zodat vooral het volume zware voertuigen in Noord-Amerika en Europa slechts een beperkte groei kende.

Dankzij de algemene en sterke groei van het verkoopvolume steeg de omzet van de onderneming in 2021 tot € 39,8 miljard (+10% in vergelijking met het jaar daarvoor: € 36,0 miljard). Door de bijzonder grote vraag in alle segmenten die in 2021 opgetekend werd, steeg het aantal bestellingen dat Daimler Truck kon noteren, tot 590.000 eenheden, 37% meer dan het jaar voordien (430.500 eenheden). Belangrijker nog was dat 2021 ook een gunstige ontwikkeling te zien gaf op het vlak van inkomsten en omzetrendement. De verklaringen daarvoor waren de sterke verkoop, de verbeterde nettoprijszetting en de maatregelen om kosten te besparen.

De gecorrigeerde EBIT (winst voor interesten en belastingen) steeg sterk tot € 2.552 miljoen (het jaar voordien: € 657 miljoen). Het gecorrigeerde omzetrendement van de industriële activiteiten over 2021 bedroeg 6,1% tegenover 1,9% over het jaar daarvoor. De vrije kasstroom van de industriële activiteiten bedroeg € 1.556 miljoen (2020: € 1.781 miljoen). Alles samen betekent dit dat Daimler Truck zijn doelstellingen om de kosten te verminderen en de marges te verbeteren, bereikt heeft. Tegelijk werd Daimler Truck geconfronteerd met beperkingen in de aanvoerketen die in hoofdzaak het sterk winstgevende truckaanbod van het concern in Noord-Amerika en Europa troffen.

Verwachtingen voor 2022

Daimler Truck gaat er op het ogenblik van uit dat de economische situatie in onze belangrijkste afzetmarkten zal blijven normaliseren en dat de Covid-19-pandemie noch de oorlog in Oekraïne een negatieve impact op de algemene ontwikkeling van de markt zullen hebben. Ondanks de hoge vraag zullen flessenhalzen in de halfgeleidersector en de blijvende bevoorradingsproblemen een impact blijven hebben op de verkoop in de eerste helft van het jaar, en vooral in Q1. De twee belangrijkste afzetmarkten van Daimler Truck zijn Noord-Amerika en Europa: volgens het bedrijf zullen die goed zijn voor resp. 255.000 à 295.000 (Noord-Amerika) en 240.000 à 280.000 eenheden (Europa - EU30). Voor zijn industriële activiteiten verwacht Daimler Truck in 2022 een stijging van de verkoop tot 500.000 à 520.000 exemplaren. Over 2022 verwacht de groep ook een duidelijke stijging van de omzet tot een niveau tussen € 45,5 en € 47,5 miljard. Ook de gecorrigeerde EBIT zal volgens Daimler Truck een duidelijke stijging kennen. Daarnaast verwacht het bedrijf een waarde tussen 7 en 9% voor het gecorrigeerde omzetrendement.

“Tijdens deze dramatische weken gaan onze gedachten uit naar de mensen in Oekraïne en we hopen dat er snel een einde aan deze oorlog komt. Kort na het uitbreken van de oorlog beslisten we om onze activiteiten in Rusland tot nader order volledig op te schorten. Tegelijk ondersteunen we humanitaire organisaties bij hun inspanningen in Oekraïne, alsook talrijke privé-initiatieven van onze medewerkers waarvoor ik mijn dankbaarheid wil uitdrukken,” zei Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck.

Daimler Truck gaat ervan uit dat de aanvoerlijnen voor Daimler Truck niet al te zwaar door de oorlog getroffen zullen worden. De eenmalige kosten om de activiteiten in Rusland stop te zetten, worden in het eerste kwartaal buiten het operationele resultaat in de boeken opgenomen. De operationele effecten zoals we die vandaag kunnen inschatten, zoals de stopgezette activiteiten in Rusland en de hogere prijzen voor grondstoffen en energie die we momenteel kennen, worden in de Guidance voor 2022 opgenomen.

“Wanneer ik vanuit een zakelijk standpunt op het voorbije jaar terugkijk, kan ik duidelijk zijn: 2021 was een buitengewoon jaar voor Daimler Truck en ik ben erg trots op wat ons internationale team gerealiseerd heeft. Ondanks de moeilijkheden met Covid-19 en de verstoring van de aanvoerketens hebben we onze financiële doelstellingen gehaald. Bovendien was onze afsplitsing van Mercedes-Benz Group AG een historische stap die we met goed gevolg beheerd hebben. Sinds deze week zijn we een trotse nieuwkomer op de beursindex DAX. In 2022 zullen we ons toeleggen op de factoren die we zelf in handen hebben om ons winstpotentieel verder te ontsluiten en om een leiderspositie op het vlak van duurzaam transport in te nemen. We zetten alles op alles om van dit eerste jaar waarin Daimler Truck een onafhankelijk bedrijf is, een succes te maken,” aldus Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck.

Jochen Goetz, CFO van Daimler Truck: “In 2021 hebben we onze winstgevendheid duidelijk verbeterd. De basis daarvoor werd gelegd door het gestegen verkoopvolume en door een verbetering van onze activiteiten op de tweedehands markt en op het vlak van de dienst na verkoop. Tegelijk hadden de hogere grondstofprijzen en de verstoring van de bevoorradingslijnen een negatief effect. Een belangrijke verwezenlijking in 2021 was eveneens het vervangen van de eenmalige kosteneffecten als gevolg van Covid-19 door een structurele verbetering. In de toekomst blijven we ons ten volle inzetten om de doelstellingen op het vlak van winstgevendheid die we ons voor 2025 gesteld hebben, te halen en gaat onze aandacht naar de strategische hefbomen die daarvoor nodig zijn. We verwachten dat we in 2022 ons gecorrigeerde omzetrendement opnieuw zullen verbeteren zodat we een verdere belangrijke stap zetten naar onze ambities voor 2025. Wegens de onzekerheid over de verdere evolutie van de Covid-19-pandemie, de blijvende uitdagingen voor de aanvoerlijnen en de potentiële impact van de oorlog in Oekraïne op de wereldeconomie is het belangrijk om te onderstrepen dat we 2022 begonnen zijn met een sterke financiële positie.”

In 2021 lagen de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van Daimler Truck met € 1.574 miljoen ongeveer even hoog als in het jaar daarvoor (€ 1.530 miljoen). Daimler Truck zette zijn strategie van gerichte en efficiënte O&O-investeringen voort en concentreerde zijn inspanningen op de innovaties die volgens het bedrijf het strategische pad naar een duurzaam en lokaal emissievrij transport effenen. Andere aandachtspunten waren het autonoom transport en de ontwikkeling van de opvolgers van de bestaande producten.

Daimler Truck onderstreepte zijn ambitie om zijn O&O-inspanningen en investeringen tegen 2025 met 15% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019, ondanks de behoefte aan hogere investeringen in ZEV-technologieën (ZEV: zero emission vehicle - emissieloze voertuigen). Bijgevolg paste het bedrijf heel strikt zijn procedures om kapitaal toe te wijzen toe en concentreerde het zich daarbij op het toekomstige kapitaalrendement en op de transformatiedoelstellingen. Al in 2021 verminderde Daimler Truck zijn O&O-inspanningen en investeringen met 18% in vergelijking met 2019. Daarbij stond de snellere daling van de investeringen op het vlak van de interne verbrandingsmotor tegenover de noodzakelijke stijging van de ZEV-investeringen. Dat maakt dat ons streefdoel om in 2025 een daling van 15% te realiseren, behouden blijft.

Een leiderspositie in de transportsector - al 125 jaar

Ruim 125 jaar geleden legden de oprichters van Daimler Truck met hun vrachtwagens en bussen de grondvesten van de moderne transportsector. Vandaag is het bedrijf een van de grootste constructeurs van bedrijfsvoertuigen en is het in de hele wereld actief met meer dan 40 productievestigingen en ongeveer 100.000 werknemers. Op voorwaarde dat de situatie op de markt goed blijft, wil Daimler Truck met zijn industriële activiteiten tegen 2025 een omzetrendement van minimum 10% realiseren. De activiteiten van Daimler Truck zijn gestructureerd in vijf segmenten waarvoor het bedrijf concrete doelstellingen heeft geformuleerd. Zo heeft Daimler Truck zich specifiek tot doel gesteld om voor het segment Trucks North America (TN) een gecorrigeerd omzetrendement van 12% te halen. Voor het segment Mercedes-Benz (MB) bedraagt die doelstelling 10%, voor het segment Trucks Asia (TA) 9% en voor het segment Daimler Buses (DB) 7,5%. Met ‘Financial Services’, het vijfde segment, streeft het bedrijf naar een gecorrigeerd rendement van 14% op het eigen vermogen.

Bijkomende informatie en documenten (Jaarverslag, Presentatie voor de kapitaalmarkt, Feitenboek, enz.) met inbegrip van een gedetailleerd overzicht van het boekjaar 2021 voor de vijf segmenten van Daimler Truck zijn online beschikbaar, in het hoofdstuk ‘Relaties met investeerders’ op de website van Daimler Truck:

https://www.daimlertruck.com/investors/arc22/

Daimler Truck wordt sinds 21 maart op de Duitse beurs, de DAX, genoteerd. De aandelen van Daimler Truck worden op de gereguleerde markt (Prime Standard) van de Frankfurtse Beurs verhandeld onder de beursafkorting DTG. Het ‘International Securities Identification Number’ (ISIN) is DE000DTR0CK8, het Duitse identificatienummer voor waardepapieren (WKN) is DTR0CK.