Brussel,
13
maart
2023
|
10:44
Europe/Amsterdam

Daimler Truck verhoogde in 2022 omzet, ebit, gecorrigeerd omzetrendement en vrije cashflow uit industriële handel en geeft positieve vooruitzichten voor 2023

Samenvatting

• Succesvol eerste jaar als beursgenoteerde onderneming: Daimler Truck bereikt financiële doelstellingen voor 2022 ondanks ongunstige omstandigheden in toeleveringsketen 
• Vraag blijft hoog: inkomende bestellingen en orderboek op hoog niveau 
• Knelpunten in toeleveringsketens vertraagden groei nog verder in 2022 
• Sterke verbetering van de gecorrigeerde ebit: +55% tot 3.959 miljoen euro (2021: 2.552 miljoen euro), aanzienlijk gestegen omzet: +28% tot 50,9 miljard euro (2021: 39,8 miljard euro) dankzij sterke vraag naar producten en hoge nettoprijzen 
• Gecorrigeerd omzetrendement (RoS) van industriële handel aanzienlijk gestegen tot 7,7% (2021: 6,1%), vrije cashflow van industriële handel van 1.746 miljoen euro (2021: 1.556 miljoen euro); winst per aandeel (WPA) van 3,24 euro (2021: 2,85 euro) 
• Eerste dividend als onafhankelijke onderneming: voorstel van 1,30 euro per aandeel 
• Positieve vooruitzichten voor 2023: Daimler Truck verwacht verdere stijging van omzet, gecorrigeerde ebit en vrije cashflow van industriële handel; verkoopvolume op vergelijkbaar niveau als in 2022 

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen – In zijn eerste volledige jaar als beursgenoteerde onderneming heeft Daimler Truck Holding AG (Daimler Truck) zijn strategische ambities – een voortrekkersrol spelen op het gebied van duurzaam transport en de algehele winstgevendheid verbeteren – met succes gerealiseerd. De Groep behaalde zijn financiële doelstellingen voor 2022 en kijkt positief naar 2023, ondanks de beperkingen in de toeleveringsketen en de inflatoire druk op de kosten. Daimler Truck plukte de vruchten van een robuuste vraag op zijn belangrijkste markten voor bedrijfsvoertuigen en verhoogde zijn verkoopvolume, omzet, ebit (Earnings Before Interests and Taxes), industriële vrije cashflow en winst per aandeel. In 2022 verkocht de constructeur wereldwijd 520.300 vrachtwagens en bussen, een stijging met 14% ten opzichte van het jaar voordien (455.400 eenheden). Daarmee bevestigt Daimler Truck zijn sterke marktpositie. Hoewel de vraag op de kernmarkten groot bleef, met een groot aantal bestellingen en goed gevuld orderboek, bleven knelpunten in de toeleveringsketens de productie verstoren. Dankzij het sterk gestegen verkoopvolume, de hoge nettoprijzen, de gunstige wisselkoersen en de positieve ontwikkeling van de serviceactiviteiten, steeg de omzet van de Groep in 2022 tot 50,9 miljard euro (+28% in vergelijking met vorig jaar: 39,8 miljard euro).

2022 liet ook een gunstige ontwikkeling zien voor de winst en het rendement op de omzet. In 2022 steeg de gecorrigeerde ebit met 55% tot 3.959 miljoen euro (2021: 2.552 miljoen euro) en bedroeg het aangepaste omzetrendement van de industriële handel 7,7% (2021: 6,1%). De vrije cashflow van de industriële handel van Daimler Truck steeg in het afgelopen boekjaar met 12% tot 1.746 miljoen euro (2021: 1.556 miljoen euro).

De winst per aandeel bedroeg 3,24 euro, een stijging van 14% ten opzichte van 2021. Globaal gesproken heeft Daimler Truck zijn doelstellingen inzake winstgevendheid en margeverbetering voor 2022 gehaald, ondanks de moeilijke omstandigheden door de knelpunten in de toeleveringsketen.

Succesvol eerste jaar als beursgenoteerde onderneming

Daimler Truck heeft in zijn eerste jaar als beursgenoteerde onderneming op vele gebieden een aanzienlijke strategische vooruitgang geboekt. In het kader van de ambitie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaam transport werd een reeks nieuwe producten en diensten geïntroduceerd. Zo werden er diverse nieuwe emissievrije voertuigen gelanceerd: de elektrische Freightliner eCascadia ging in Noord-Amerika in serieproductie, de Mercedes-Benz eEconic in Duitsland. Op de IAA Transportation 2022 won de batterijaangedreven elektrische Mercedes-Benz eActros LongHaul de prestigieuze ‘2023 Truck Innovation Award’. De in serie geproduceerde eActros LongHaul zal met een oplaadbeurt ongeveer 500 kilometer ver geraken en zal aan krachtige laders kunnen worden opgeladen. Daimler Truck-dochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (FUSO) heeft zowel in Japan als in Europa de batterijaangedreven elektrische Next-Generation FUSO eCanter onthuld.

Ook werden er nieuwe producten gelanceerd om grote winstpools te bedienen: de volgende generatie van de Setra TopClass en ComfortClass, de nieuwe Mercedes-Benz Tourrider, een speciaal voor de Noord-Amerikaanse markt ontwikkelde touringcar, en de geheel nieuwe langeafstandsvrachtwagen Western Star 57X van Daimler Truck North America. Daimler Truck kondigde tevens herstructureringsprogramma's aan voor zijn Mercedes-Benz-segment in Brazilië en het Daimler Bus-segment. Dat onderstreept het belang van zelfhulpmaatregelen om tegen 2025 hogere winsten te realiseren. Daarnaast kondigde Daimler Truck innovatieve partnerschappen aan, onder meer met Manz, de fabrikant van hoogtechnologische opbouwsystemen, evenals infrastructurele joint ventures in Noord-Amerika en Europa, de twee kernregio's voor batterij- en waterstofaangedreven bedrijfsvoertuigen. De afdeling Financial Services heeft haar groei voortgezet: het segment startte bedrijfsactiviteiten in acht nieuwe landen en was aan het einde van het jaar actief op vijftien markten. Daimler Truck heeft met succes verschillende obligaties uitgegeven op de kapitaalmarkt, om de groei van de afdeling Financial Services te ondersteunen.

Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck: “2022 was een heel bijzonder jaar voor ons, in vele opzichten ook een uitdagend jaar, maar vooral een succesvol eerste jaar als zelfstandig beursgenoteerd bedrijf. Onze sterke resultaten tonen aan dat Daimler Truck uitstekend heeft ingespeeld op de omstandigheden, of het nu gaat om de impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de aanhoudende beperkingen in de toeleveringsketen of de hoge inflatie. We hebben heel wat vooruitgang geboekt bij het ontsluiten van ons winstpotentieel en we hebben belangrijke stappen gezet voor onze ambitie om een voortrekkersrol te spelen op het gebied van duurzaam transport en de klimaatverandering aan te pakken.”

Dividend

Voor boekjaar 2022 zullen de Raad van Bestuur en de Controleraad van Daimler Truck Holding AG op de Algemene Vergadering op 21 juni 2023 een dividenduitkering van 1,30 euro per aandeel voorstellen.

Verwachtingen voor 2023

Ondanks de aanhoudende moeilijke economische omstandigheden in 2023, de hoge energieprijzen en de spanningen in sommige toeleveringsketens, verwacht Daimler Truck een robuuste ontwikkeling in de belangrijke afzetmarkten voor bedrijfsvoertuigen. Rekening houdend met de twee belangrijkste regio's, Noord-Amerika en Europa, raamt de Groep de markt voor zware vrachtwagens in Noord-Amerika en Europa op 280.000 tot 320.000 eenheden. Daimler Truck verwacht voor 2023 510.000 en 530.000 voertuigen te verkopen.

Daarnaast rekent de Groep op een aanzienlijke stijging van zijn omzet: 53 tot 55 miljard euro voor industriële handel en 55 tot 57 miljard euro op Groepsniveau.

Verder verwacht Daimler Truck een aanzienlijke stijging van zijn gecorrigeerde ebit. Het gecorrigeerde omzetrendement van de industriële handel zou tussen 7,5% en 9% moeten liggen. Daimler Truck meent dat de vrije cashflow van de industriële handel in 2023 hoger zal zijn dan in het voorgaande jaar.

Jochen Goetz, CFO van Daimler Truck: “Met een gecorrigeerde ebit van 4,0 miljard euro hebben we een belangrijke stap voorwaarts gezet in een uitdagende marktomgeving met aanbodbeperkingen en inflatie, en hebben we tegelijk een record-ebit bereikt voor de Groep. Ook konden we onze sterke cashconversie voortzetten. Wij willen ons eerste dividend uitkeren en een aantrekkelijk beleid inzake kapitaaltoewijzing hanteren. Hoewel we goed op weg zijn om een toonaangevend rendement te behalen, is er nog heel wat werk aan de winkel, vooral wat de kosten betreft, als gevolg van de inflatiedruk. Onze vooruitzichten geven aan dat we onze zelfhulpmaatregelen ter verbetering van onze financiën zullen voortzetten.”

Kerncijfers – Groep en segmenten

 Kerncijfers – Groep       
  Q4 2022Q4 2021

+/-

BJ 2022BJ 2021

+/-

 
 Verkochte voertuigen

155.072

130.932

+18%

520.291

455.445

+14%

 
Omzet*

14.783

11.345

+30%

50.945

39.764

+28%

 
 Gecorrigeerde ebit*

1.025

594

+73%

3.959

2.552

+55%

 
Gecorrigeerd omzetrendement (IB)**

7,0

4,7

7,7

6,1

 Vrije cashflow (IB)*

1.836

907

+102%

1.746

1.556

+12%

 
Inkomende bestellingen

137.135

142.418

-4%

522.837

589.982

-11%

 
 Inkomsten per aandeel (EPS)  

3,24

2,85

+14%

 
 Kerncijfers – Segmenten       
  Q4 2022Q4 2021

+/-

BJ 2022BJ 2021

+/-

 
 Trucks North America       
 Verkochte voertuigen

50.007

47.626

+5%

186.779

162.156

+15%

 
 Omzet*

6.150

4.598

+34%

22.039

15.782

+40%

 
 Gecorrigeerde ebit*

731

248

+195%

2.379

1.452

+64%

 
 Gecorrigeerd omzetrendement**

11,9

5,4

 

10,8

9,2

  
 Mercedes-Benz       
 Verkochte voertuigen

51.489

39.548

+30%

166.369

141.331

+18%

 
 Omzet*

5.875

4.326

+36%

20.213

16.113

+25%

 
 Gecorrigeerde ebit*

302

235

+29%

1.629

770

+112%

 
 Gecorrigeerd omzetrendement**

5,1

5,4

 

8,1

4,8

  
 Trucks Asia       
 Verkochte voertuigen

47.735

40.444

+18%

155.967

143.411

+9%

 
 Omzet*

1.856

1.613

+15%

6.499

5.969

+9%

 
 Gecorrigeerde ebit*

67

111

-40%

171

427

-60%

 
 Gecorrigeerd omzetrendement**

3,6

6,9

 

2,6

7,2

  
 Daimler Buses       
 Verkochte voertuigen

9.101

6.067

+50%

24.041

18.736

+28%

 
 Omzet*

1.249

1.168

+7%

3.689

3.211

+15%

 
 Gecorrigeerde ebit*

46

-24

 

14

-77

  
 Gecorrigeerd omzetrendement**

3,7

-2,1

 

0,4

-2,4

  
 Financial Services       
 Nieuwe activiteiten

2.949

1.584

+86%

9.428

5.767

+63%

 
 Omzet*

572

265

+116%

1.759

1.122

+57%

 
 Gecorrigeerde ebit*

26

72

-64%

193

193

  
 Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen**

4,7

17,6

 

9,9

12,4

  
 *in miljoenen       
 **in procenten       


 

Bijkomende informatie en documenten (Jaarverslag inclusief Duurzaamheidsrapport, Presentatie voor de kapitaalmarkt, Feitenboek, enz.) met inbegrip van een gedetailleerd overzicht van boekjaar 2022 voor de vijf segmenten van Daimler Truck zijn online beschikbaar, in het hoofdstukje ‘Relaties met investeerders’ op de website van Daimler Truck:

https://www.daimlertruck.com/en/investors/arc23-press

Daimler Truck Holding AG is genoteerd in de Duitse beursindex DAX. De aandelen van Daimler Truck Holding AG worden op de gereguleerde markt (Prime Standard) van de Frankfurtse Beurs verhandeld onder de beursafkorting DTG. Het ‘International Securities Identification Number’ (ISIN) is DE000DTR0CK8, het Duitse identificatienummer voor waardepapieren (WKN) is DTR0CK.