Brussel,
19
mei
2022
|
07:36
Europe/Amsterdam

Daimler Truck neemt een positieve start in 2022: de verkoop, de omzet en de (gecorrigeerde) EBIT liggen hoger dan in Q1 2021

Samenvatting

·       Met 109.000 eenheden heeft de groep duidelijk meer trucks verkocht dan in 2021 (Q1 2021: 101.000 eenheden)

·       Het aantal bestellingen blijft op een hoog niveau; het orderboekje staat op een recordniveau

·       Een significante omzetstijging ondanks de flessenhalzen in de bevoorradingsketen

·       De gecorrigeerde EBIT van de groep stijgt tot € 651 miljoen (Q1 2021: € 588 miljoen)

·       Een gecorrigeerd rendement op de verkoop (ROS) van 5,9% (Q1 2021: 6,3%)

·       De onderneming bevestigt haar prognoses voor 2022

Stuttgart – Daimler Truck Holding AG („Daimler Truck“) is het nieuwe jaar positief gestart met een groei van de verkoop, de omzet en de (gecorrigeerde) EBIT (Earnings Before Interests and Taxes, winst voor interesten en belastingen). Met 109.000 eenheden heeft de onderneming haar verkoop tijdens het 1e kwartaal van 2022 duidelijk zien stijgen in vergelijking met het jaar voordien (+8%, Q1 2021: 101.000 eenheden). Ondanks de blijvende flessenhalzen in de bevoorrading kon Daimler Truck zijn voordeel doen met de grote vraag in het eerste kwartaal. Dankzij de sterke verkoop van de afdelingen Trucks North America en Mercedes-Benz, de verbeterde prijszetting en de positieve bijdragen van de dienst na verkoop en de verkoop van tweedehands voertuigen steeg de groepsomzet met 17% tot € 10,6 miljard (Q1 2021: € 9,0 miljard). Daimler Truck verwacht dat de vraag hoog zal blijven. Tijdens het eerste kwartaal van het lopende jaar werd een bijzonder hoog aantal bestellingen genoteerd voor ongeveer 139.000 eenheden. Daarmee bereikt het orderboekje een nieuwe recordhoogte.

De gezuiverde EBIT over de betrokken periode steeg met 11% tot € 651 miljoen (Q1 2021: € 588 miljoen). Bij de industriële activiteiten lag de gecorrigeerde EBIT met € 604 miljoen ongeveer 9% hoger dan in dezelfde periode van het jaar voordien (€ 552 miljoen). Het gecorrigeerde omzetrendement van Daimler Truck (Return on Sales, ROS) bedroeg 5,9% (Q1 2021: 6,3%).

Nadat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitgebroken was, heeft Daimler Truck op 27 februari beslist om alle bedrijfsactiviteiten in Rusland tot nader bericht stop te zetten. In het eerste kwartaal leidde dat tot een eenmalige waardevermindering van  € 170 miljoen. De rest van het verwachte totale effect van ong. € 200 miljoen wordt op een later tijdstip afgeschreven. Wegens de hoge vraag in andere regio’s kon het volume dat in de markten in kwestie verloren gegaan is, aan andere markten toegewezen worden waar het meteen afnemers vond.

Jochen Goetz, CFO van Daimler Truck: “Onze positieve resultaten van het eerste kwartaal maken duidelijk dat we ook in moeilijke en onzekere situaties in staat zijn om op koers te blijven. We houden vast aan de doelstellingen die we ons voor 2025 gesteld hebben en we hebben er alle vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor 2022 zullen halen. De verbeterde allocatie van halfgeleiders en de aangepaste prijsvorming bleken doeltreffende maatregelen om de flessenhalzen bij de productie van chips en de nadelige effecten van de gestegen grondstofprijzen te compenseren. Wegens de blijvende moeilijkheden in de bevoorradingsketen en de mogelijke effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de algemene economie is onze manier van werken - een strikte beheersing van de vaste kosten en het behoud van onze solvabiliteit - belangrijker dan ooit om een duurzaam rendement te garanderen. En op dat vlak geven we helemaal niets toe.”

Marktprognoses en vooruitzichten voor 2022

Daimler Truck gaat ervan uit dat de macro-economische omstandigheden die de internationale vraag naar bedrijfsvoertuigen bepalen, in 2022 redelijk gunstig zullen zijn. Dit jaar verwacht Daimler Truck om 500.000 à 520.000 trucks te verkopen. De onderneming verwacht dat ook de totale groepsomzet dit jaar een duidelijke stijging zal kennen. Daimler Truck actualiseert echter - vooral wegens de verbeterde prijszetting en de wisselkoerseffecten - de prognose voor de periode in kwestie. Het bedrijf gaat nu uit van een omzet tussen € 48,0 en 50,0 miljard (de prognose tot nu toe: € 45,5 en 47,5 miljard). Ook de prognose voor de EBIT van de groep werd van ‘lichte achteruitgang’ naar ‘op het niveau van het vorige jaar’ aangepast. Voor het gecorrigeerde omzetrendement (ROS) van de industriële activiteiten blijft Daimler Truck uitgaan van een niveau tussen 7 en 9%.

In zijn prognose houdt Daimler Truck rekening met alle op het ogenblik bekende effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en van de krapte op de halfgeleidermarkt. Die prognose kan echter beïnvloed worden door de verdere oorlogsontwikkelingen en de effecten daarvan op de wereldeconomie. Ook de effecten van de Covid-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende productiemoeilijkheden kunnen voor extra onzekerheden zorgen.

Meer informatie en documenten (tussentijds verslag Q1, presentatie voor de kapitaalmarkten, Fact Book, enz.), met inbegrip van een gedetailleerd overzicht van de vijf rapporteringssegmenten van Daimler Truck voor het 1e kwartaal, zijn online in het hoofdstuk ‘Investor Relations’ Daimler Truck beschikbaar:

https://www.daimlertruck.com/investoren/q1-2022-press.html

Sinds 21 maart 2022 is Daimler Truck op de Duitse beurs DAX genoteerd. De aandelen van Daimler Truck worden op de gereguleerde markt (Prime Standard) van de Frankfurtse beurs onder de beursafkorting DTG verhandeld. Het ‘International Securities Identification Number’ (ISIN) is DE000DTR0CK8, het Duitse identificatienummer voor waardepapieren (WKN) DTR0CK.