Brussel,
15
november
2021
|
09:22
Europe/Amsterdam

Daimler Truck AG en TotalEnergies slaan de handen in elkaar om een Europees waterstofecosysteem voor transport te ontwikkelen

Stuttgart / Parijs – Daimler Truck AG en TotalEnergies hebben vandaag een overeenkomst ondertekend met betrekking tot hun gezamenlijke engagement om het wegtransport van goederen in de Europese Unie koolstofvrij te maken. De partners willen samenwerken om ecosystemen voor zware waterstofvrachtwagens te ontwikkelen, om zo de aantrekkelijkheid en doeltreffendheid van vrachtvervoer met schone waterstof aan te tonen en een leidersrol te spelen bij de snelle uitrol van een waterstofinfrastructuur voor de transportsector.

De samenwerking heeft onder meer betrekking op de waterstofbevoorrading en logistiek, de levering van waterstof in tankstations, de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof en de uitbouw van een klantenbestand. TotalEnergies heeft met name de ambitie om tegen 2030 rechtstreeks of onrechtstreeks tot 150 waterstoftankstations te exploiteren in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. In het kader van deze samenwerking zal Daimler Truck tegen 2025 ook waterstofaangedreven brandstofcelvrachtwagens leveren aan klanten in Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. De vrachtwagenconstructeur zal zijn klanten ondersteunen om een eenvoudig gebruik en een uiterst competitieve uptime te garanderen.

Karin Rådström, CEO van Mercedes-Benz Trucks en lid van de Raad van Bestuur van Daimler Truck, verklaarde: "We zetten ons volledig in voor de klimaatovereenkomst van Parijs en willen actief helpen om het Europese vrachtvervoer over de weg koolstofvrij te maken. Wat het langeafstandsvervoer betreft, zijn we ervan overtuigd dat CO2-neutraal vervoer in de toekomst mogelijk zal worden gemaakt door zowel vrachtwagens op waterstofcellen als vrachtwagens die uitsluitend op batterijen rijden. Om dat mogelijk te maken, willen we samen met sterke partners zoals TotalEnergies een pan-Europees waterstofecosysteem uitbouwen. Ik weet zeker dat deze samenwerking een sleutelrol zal spelen in onze geïntensiveerde activiteiten op de weg naar waterstofvrachtwagens."

Alexis Vovk, President Marketing & Services en lid van het Uitvoerend Comité TotalEnergies: “Waterstof zal een rol spelen in het streven van TotalEnergies om de mobiliteit koolstofvrij te maken, met name in het Europese langeafstandstransport. Onze onderneming verkent actief alle aspecten van de waardeketen van waterstof voor mobiliteit, van productie tot levering en distributie, en gaat daartoe belangrijke partnerschappen aan. Wij willen een multi-energiebedrijf uitbouwen met de ambitie om tegen 2050, samen met de maatschappij, tot een netto nuluitstoot te komen. De uitbouw van een Europees netwerk van H2-tankstations voor mobiliteitsdoeleinden is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen die we willen aangaan. We zijn trots om samen met een gemotiveerde speler als Daimler Truck te werken aan de ontwikkeling van CO2-neutrale vrachtwagenmobiliteit via een geharmoniseerde aanpak.”

Om deze projecten te ontwikkelen en transport op waterstof tot een levensvatbare optie te maken, willen beide ondernemingen gezamenlijk onderzoeken welke middelen er nodig zijn om de totale bezitskosten (TCO) van waterstofvrachtwagens te verlagen, in lijn met hun gemeenschappelijke aanpak om samen met de autoriteiten te werken aan de regelgeving in de Europese Unie. Daimler Truck en TotalEnergies zijn beide lid van het H2Accelerate-consortium. De twee ondernemingen blijven zich volledig inzetten voor de samenwerking met het consortium, dat het komende decennium een sleutelrol zal spelen bij de uitrol van waterstofvervoer in Europa.

Over Daimler Truck

Daimler Truck heeft de ambitie om tegen 2039 enkel nog CO2-neutrale voertuigen (van tank tot wiel) aan te bieden in Europa, Noord-Amerika en Japan. De onderneming richt zich zowel op CO2-neutrale technologieën op basis van batterijen als op brandstofcellen op waterstof. Momenteel test de vrachtwagenfabrikant een nieuw verbeterd prototype van zijn Mercedes-Benz GenH2 Truck op de openbare weg in Duitsland. De eerste in serie gebouwde GenH2 Trucks zullen naar schatting vanaf 2027 worden geleverd aan klanten. Daimler Truck heeft een duidelijke voorkeur voor vloeibare waterstof. In deze toestand heeft de energiedrager namelijk een veel hogere energiedichtheid dan gasvormige waterstof. Daardoor zijn de tanks van een brandstofcelvrachtwagen op vloeibare waterstof veel kleiner. Dankzij de lagere druk zijn ze bovendien beduidend lichter. Zo houden vrachtwagens meer laadvolume en laadvermogen over. Tegelijkertijd kan er meer waterstof worden vervoerd, wat het rijbereik van de vrachtwagen aanzienlijk verhoogt. Zo zal de serieversie van de GenH2 Truck zich net als conventionele dieselvrachtwagens perfect lenen voor meerdaagse, moeilijk te plannen langeafstandsritten, met een hoge dagelijkse energie-output.

Over TotalEnergies

TotalEnergies is een wereldwijde multi-energiegroep die wereldwijd energie produceert en commercialiseert: olie en biobrandstoffen, aardgas en groene gassen, hernieuwbare energie en koolstofarme elektriciteit. Onze 105.000 medewerkers zetten zich elke dag in om energie voor zoveel mogelijk mensen betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en bereikbaarder te maken. TotalEnergies, dat in meer dan 130 landen actief is, plaatst duurzame ontwikkeling in al zijn vormen centraal in zijn projecten en activiteiten om bij te dragen tot het welzijn van mensen. TotalEnergies onderzoekt de productie van schone waterstof – blauw of groen – geproduceerd met behulp van koolstofneutrale processen, uit aardgas met koolstofopvang en -opslag of op basis van intermitterend hernieuwbare elektriciteit. De onderneming werkt al verscheidene jaren concrete gebruiksscenario’s uit, zowel om industriële processen koolstofvrij te maken als voor mobiliteit en gas. TotalEnergies is namelijk op twee manieren betrokken bij waterstof: enerzijds als industriële gebruiker binnen zijn raffinaderijen, en anderzijds als ontwikkelaar van waterstof als brandstof, met name in Duitsland waar reeds 24 Total-tankstations waterstof aanbieden als onderdeel van de joint venture H2 Mobility. TotalEnergies is ook actief lid van verscheidene initiatieven en beroepsverenigingen die zich met waterstof bezighouden: de Raad voor Waterstof, Hydrogen Europe, de European Clean Hydrogen Alliance en France Hydrogène.