Brussel,
23
juni
2022
|
11:28
Europe/Amsterdam

Algemene vergadering: Daimler Truck bevestigt zijn ambitie als wegbereider voor een duurzaam transport

Samenvatting

·       De eerste algemene vergadering van Daimler Truck als een zelfstandige, beursgenoteerde onderneming

·       Een duidelijke strategie: de winstgevendheid verhogen en de transportsector transformeren

·       Het boekjaar 2021 en Q1 2022 kenden een gunstig verloop, de vooruitzichten blijven behouden

Stuttgart – Tijdens de eerste algemene vergadering onderstreept de Daimler Truck Holding AG (‘Daimler Truck’) opnieuw zijn claim om als een leidinggevende onderneming in de transportindustrie de transformatie van de sector mee vorm te geven en om voor klanten, aandeelhouders en medewerkers een duurzame meerwaarde te creëren. Tijdens het eerste jaar als onafhankelijke onderneming zet Daimler Truck, ondanks externe factoren die voor een grote onzekerheid zorgen, consequent zijn duidelijke strategie voort om zijn winstpotentieel volledig te benutten. Zo creëert Daimler Truck de voorwaarden om de technologische omwenteling naar een emissievrij, veilig en geautomatiseerd vervoer mogelijk te maken. Daimler Truck doet alles wat het kan om een duurzaam transport in het leven te roepen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de gemeenschappelijke strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering.

De oprichters van de onderneming hebben meer dan 125 jaar geleden met hun trucks en bussen de moderne transportindustrie in het leven geroepen. Vandaag is Daimler Truck met ongeveer 100.000 medewerkers een van de grootste constructeurs van bedrijfsvoertuigen die bovendien in de hele wereld actief is. Het concern werkt permanent aan de verbetering van de winstgevendheid en wil tegen 2025 een omzetrendement van minstens 10% halen op zijn industriële activiteiten – afhankelijk van de marktsituatie. Als een zelfstandige, beursgenoteerde onderneming kan Daimler Truck sinds december 2021 het emissievrije transport nog met een grotere doelgerichtheid en flexibiliteit vorm geven. Het is de bedoeling om de ontwikkeling van voertuigen die door batterijen en waterstof aangedreven worden, te versnellen – zowel op eigen kracht als met strategisch zinvolle partnerships. In de ogen van Daimler Truck vullen de batterij- en de waterstoftechnologie elkaar aan zodat de klanten, afhankelijk van de toepassing, een optimale oplossing voor hun voertuigen aangeboden kunnen krijgen. Al in 2030 moeten lokaal emissievrije bedrijfsvoertuigen tot 60% van de verkoop van Daimler Truck uitmaken. Vanaf 2039 wil de onderneming in Noord-Amerika, Europa en Japan alleen nog bedrijfsvoertuigen aanbieden die in het gebruik CO2-neutraal zijn.

“Daimler Truck is een van de belangrijkste producenten van bedrijfsvoertuigen in de wereld. Met een ambitieuze innovatiestrategie wil de directieploeg, ook in de toekomst, de transformatie van de sector vorm geven. Ik was sterk onder de indruk van de motivatie en de energie waarmee het internationale team van Daimler Truck als een zelfstandige onderneming van start is gegaan,” zei Joe Kaeser, voorzitter van de raad van toezicht, tijdens de virtuele algemene vergadering. “Vandaag bestaat de opdracht erin om de operationele uitdagingen van het heden het hoofd te bieden en daarbij de kansen voor een duurzame waardestijging in de toekomst voor ogen te houden,” ging Kaeser voort.

Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck: “Deze algemene vergadering vindt plaats op een moment waarop sterk uiteenlopende uitdagingen heel wat inspanningen van ons allemaal vergen. Er is de COVID-19-pandemie waarvoor we nog altijd moeten opletten. Er is de oorlog in Oekraïne met zijn zwaarwegende gevolgen. En niet het minst is er de klimaatverandering die we met alle kracht samen moeten bestrijden. In tijden zoals vandaag is verantwoord handelen belangrijker dan ooit. En Daimler Truck heeft, samen met al zijn teams in de hele wereld, altijd al zijn verantwoordelijkheid opgenomen. Als een zelfstandige, beursgenoteerde onderneming handelen we zowel verantwoord als commercieel. Onze batterijen zijn volledig opgeladen – en die energie zullen we ten volle gebruiken: voor onze klanten, onze medewerkers en onze aandeelhouders.”

Op de eerste gewone algemene vergadering van de Daimler Truck Holding AG stemmen de aandeelhouders/-houdsters of hun gevolmachtigden over de in de oproep vermelde agendapunten, zoals de ontlasting van de raden van bestuur en toezicht voor 2021, de verkiezing van aandeelhouders in de raad van toezicht, en het vergoedingssysteem voor de leden van de directieraad. Daarnaast moet ook beslist worden over het gebruik van de winst.

Gedetailleerde informatie over de agenda vindt u op: Hauptversammlung 2022 (daimlertruck.com)

Een positief boekjaar 2021

In 2021 heeft Daimler Truck voortgewerkt aan de verbetering van zijn winstgevendheid. Met een strenge discipline op het vlak van de vaste kosten heeft de onderneming, ondanks de aanzienlijke flessenhalzen in de bevoorrading, de financiële doelstelling voor 2021 bereikt. Daimler Truck heeft ongeveer 455.400 trucks en bussen geleverd, wat ongeveer 20% meer is dan in 2020. Zonder de problemen in de bevoorradingsketen had het concern ongetwijfeld nog meer voertuigen kunnen leveren. De omzet van de onderneming bedroeg 39,8 miljard euro, een stijging met 10% ten opzichte van 2020. De gecorrigeerde EBIT bedroeg 2,6 miljard euro. Op zijn industriële activiteiten heeft Daimler Truck een gecorrigeerd omzetrendement (Return On Sales, ROS) van 6,1% gehaald. Op het einde van het jaar beschikte het bedrijf over een stevige liquiditeitspositie ter waarde van 6 miljard euro.

Een goede start van 2022

Daimler Truck heeft de positieve ontwikkeling uit 2021 kunnen voortzetten en is het jaar 2022 begonnen met een stijging van de verkoop, de omzet en de EBIT - en dit ondanks de blijvende flessenhalzen in de bevoorrading. Tijdens het 1e kwartaal van 2022 heeft de onderneming 109.300 voertuigen verkocht, wat een duidelijke stijging is in vergelijking met dezelfde periode van het jaar voordien (+8%). De omzet van concern steeg met 17% tot 10,6 miljard euro.  Nog in het eerste kwartaal van 2022 werden er 139.000 bestellingen genoteerd. Het orderboekje raakt nog verder gevuld en bereikt een recordniveau waaruit het grote vertrouwen blijkt dat de klanten in onze producten stellen. De gecorrigeerde EBIT op concernniveau steeg met ongeveer 11% tot 651 miljoen euro.

Vooruitzichten voor 2022

Daimler Truck gaat ervan uit dat de macro-economische omstandigheden voor de internationale vraag naar bedrijfsvoertuigen in 2022 in verhouding gunstig zullen blijven en verwacht daardoor tussen 500.000 en 520.000 voertuigen te kunnen leveren. De omzet van het concern komt daarbij uit tussen 48,0 en 50,0 miljard euro. De vraag naar producten en diensten blijft onverminderd hoog en er tekent zich een langzame verbetering in de bevoorradingsketen af. De onderneming verwacht ook een duidelijke stijging van de gecorrigeerde EBIT. Voor het gecorrigeerde omzetrendement (ROS adjusted) op de industriële activiteiten rekent Daimler Truck in de huidige moeilijke situatie op een waarde tussen 7 en 9%. Zoals bij de berichtgeving over het 1e kwartaal al vermeld werd, houden deze vooruitzichten rekening met alle op het ogenblik bekende effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en van het tekort aan halfgeleiders. De vooruitzichten kunnen echter gewijzigd worden als gevolg van de verdere evolutie van de oorlog en van zijn effecten op de wereldeconomie.

Sinds 21 maart 2022 is Daimler Truck op de Duitse beursindex DAX genoteerd. De aandelen van Daimler Truck worden op de reguliere markt (Prime Standard) van de Frankfurtse beurs verhandeld onder de beursafkorting DTG. Het International Securities Identification Number (ISIN) is DE000DTR0CK8, het Duitse identificatienummer voor waardepapieren (WKN) is DTR0CK.