Brussel,
09
juni
2022
|
12:50
Europe/Amsterdam

Daimler Truck publiceert Duurzaamheidsrapport 2021: duidelijke focus op holistische benadering van duurzaamheid, met engagement om tegen 2039 CO2-neutraal te zijn.

Samenvatting
  • Daimler Truck stelt eerste duurzaamheidsrapport voor als onafhankelijke onderneming
  • Heroriëntering van de duurzame bedrijfsstrategie op basis van het ESG-kader (milieu, sociale kwesties en verantwoord bedrijfsbeheer)
  • Duidelijk engagement om de bedrijfsvoertuigensector koolstofvrij te maken: CO2-neutrale voertuigen en CO2-neutrale productie tegen 2039
  • Martin Daum, CEO van Daimler Truck: “De onafhankelijkheid van Daimler Truck AG biedt ons unieke ondernemingskansen. Die gaan tevens gepaard met een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze werknemers, het milieu en de samenleving als geheel. Onze grootste verantwoordelijkheid als onderneming is de aanpak van de klimaatverandering. We engageren ons dan ook om de klimaatakkoorden van Parijs te respecteren. Als toonaangevende fabrikant van bedrijfsvoertuigen stellen we onszelf uitdrukkelijk als doel om CO2-neutrale oplossingen voor goederen- en personenvervoer op de markt te brengen.”

Stuttgart – Een holistische benadering van duurzaamheid, CO2-neutrale producten en productie tegen 2039, verantwoordelijkheid tegenover de werknemers en de maatschappij, en de creatie van duidelijke plichten en een sterk bedrijfsbeheer: dat zijn de trefwoorden die de heroriëntering van de duurzame bedrijfsstrategie van Daimler Truck Holding AG samenvatten. In zijn Duurzaamheidsrapport 2021, dat vandaag werd gepubliceerd, vat de onderneming samen wat ze het afgelopen jaar concreet heeft gerealiseerd op het vlak van duurzaamheid. Dit is het eerste rapport dat Daimler Truck als een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming presenteert.

Martin Daum, CEO van Daimler Truck: “De onafhankelijkheid van Daimler Truck AG biedt ons unieke ondernemingskansen. Die gaan tevens gepaard met een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van onze werknemers, het milieu en de samenleving als geheel. Onze grootste verantwoordelijkheid als onderneming is de aanpak van de klimaatverandering. We engageren ons dan ook om de klimaatakkoorden van Parijs te respecteren. Als toonaangevende fabrikant van bedrijfsvoertuigen stellen we onszelf uitdrukkelijk als doel om CO2-neutrale oplossingen voor goederen- en personenvervoer op de markt te brengen.”

Nadruk op milieu, sociale kwesties en verantwoord bedrijfsbeheer

Verantwoord handelen is en was altijd al diep geworteld bij Daimler Truck en de onderneming zet zich duidelijk in voor duurzaamheid. Bij de implementatie van haar duurzame bedrijfsstrategie laat de onderneming zich leiden door het ESG-kader en legt ze zich met andere woorden toe op drie thema’s: ‘Environment’ (milieu)', ‘Social’ (maatschappij) en ‘Governance’ (bedrijfsbeheer). De afgelopen jaren heeft de constructeur van bedrijfsvoertuigen onder de koepel van het toenmalige Daimler AG talrijke initiatieven gelanceerd, die door hun werkzaamheden en inzet bijdroegen aan deze thema's.

“Niet alle facetten in de heroriëntering van onze duurzame bedrijfsstrategie zijn nieuw voor ons. We hebben in het verleden al veel bereikt op het gebied van duurzaamheid: Onze voertuiggamma omvat reeds elektrisch aangedreven vrachtwagens en bussen in alle geografische regio’s – en dat zullen er in de nabije toekomst nog aanzienlijk meer worden. Eind 2019 hebben we ons doel bekendgemaakt om vanaf 2039 enkel nog CO2-neutrale voertuigen te verkopen in Noord-Amerika, Europa en Japan. Ook maken we onze wereldwijde productie CO2-neutraal,” vervolgt Martin Daum.

Op verantwoorde wijze omgaan met klimaatverandering: emissievrij voertuigenpark tegen 2039

Om bij te dragen aan de decarbonisering van de bedrijfsvoertuigensector, streeft Daimler Truck ernaar om tegen 2050 CO2-neutraal transport op de weg te brengen. Daartoe wil de Groep vanaf 2039 enkel nog CO2-neutrale voertuigen verkopen in zijn belangrijkste afzetmarkten: Noord-Amerika, Europa en Japan. Onze zogeheten ‘tweeledige strategie’ steunt op twee complementaire technologieën voor de voeding van onze aandrijflijnen: batterijen en brandstofcellen op waterstof.

In de belangrijkste verkoopregio's van Daimler Trucks – de EU 30 (Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen), de VS en Japan – omvat het gamma reeds in serie geproduceerde elektrische voertuigen met een batterijaandrijving: De zuiver elektrische stadsbus Mercedes-Benz eCitaro is sinds 2018 in serieproductie. De zuiver elektrische Mercedes-Benz eActros vierde zijn wereldpremière in 2021, de FUSO eCanter is sinds 2017 op de markt, en de batterijaangedreven elektrische Freightliner eCascadia en eM2 worden momenteel in productie genomen in de VS. Andere voertuigen, zoals de Mercedes-Benz Gen H2 Truck op waterstof, worden momenteel getest in prototypevorm.

CO2-neutrale productie in alle vestigingen tegen 2039

Daimler Truck AG streeft ook naar een CO2-neutrale productie tegen 2039, en dat in alle vestigingen en alle bedrijfssectoren wereldwijd. Door groene stroom aan te kopen of onze eigen energieproductie uit hernieuwbare bronnen op te voeren, moet de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van onze voertuigproductie en de energievoorziening voor onze fabrieken, worden verminderd of – waar mogelijk – geheel worden vermeden.

Ook hier zijn de eerste mijlpalen al bereikt. In de loop van 2022 zullen alle Europese fabrieken een CO2-neutrale balans kunnen voorleggen dankzij elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Tegen 2025 zullen alle productievestigingen van Daimler Trucks North America (DTNA) volgen op het vlak van CO2-neutraliteit. De vrachtwagenfabriek in Portland bereikte reeds in 2020 een CO2-neutrale productie en gebruikt groene stroom.

Bovendien heeft Daimler Truck de transitie naar CO2-neutraliteit ook in zijn hele waardeketen doorgevoerd, bijvoorbeeld door van leveranciers te eisen dat ze een gecertificeerd milieubeheersysteem hebben.

Grote verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid, mensenrechten en werknemers

 

Ook de sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor Daimler Truck een hoge prioriteit: Om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in de hele toeleveringsketen worden gerespecteerd, heeft de Groep zich onder meer geëngageerd om de ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ van de Verenigde Naties na te leven en neemt hij deel aan het UN Global Compact. Door de voortdurende verdere ontwikkeling van veiligheids- en rijhulpsystemen en van autonome voertuigen zet Daimler Truck zijn visie van ongevalvrij rijden voort met als doel om ongevallen tot nul te herleiden (‘Zero Accidents’). Daimler Truck vervult zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever met verantwoordelijke opleidingen, de bevordering van gezondheid, veiligheid en welzijn (‘Vision ZERO’) en een beleid van diversiteit, gelijkheid en inclusie voor zijn werknemers.

Duurzaamheid is stevig verankerd in het bedrijfsbeheer

Om zijn verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij te onderstrepen, heeft Daimler Truck al voor de afsplitsing van het vroegere Daimler AG een toekomstgericht bedrijfsbeheer ingevoerd. De onderneming bouwt voort op de sterke fundamenten die werden gelegd toen ze nog deel uitmaakte van de vroegere Daimler-groep. Zo gebruikt ze een uitgebreid conformiteitsbeheersysteem om de opportuniteiten en risico’s van de Groep wereldwijd te controleren, ook wat duurzaamheidskwesties betreft. Het nieuwe centrale beheer- en beslissingsorgaan voor alle duurzaamheidskwesties – de Corporate Sustainability Board – bevindt zich op het niveau van de Raad van Bestuur van Daimler Truck Holding AG en Daimler Truck AG.

Duurzaamheidsrapport beschikbaar als pdf-document

Het volledige rapport is hier als pdf-bestand te doorbladeren en te downloaden op de mediawebsite van Daimler Truck.