16
september
2020
|
13:49
Europe/Amsterdam

Wereldpremière van het ontwerp van de Mercedes-Benz brandstofceltruck

Samenvatting
  • De Mercedes-Benz GenH2 Truck, een brandstofceltruck met een autonomie tot 1.000 km die flexibel in het veeleisende langeafstandsvervoer ingezet kan worden – nadat de truck vanaf 2023 praktijktests bij klanten ondergaan heeft, gaat de serieproductie ervan in de tweede helft van het decennium van start.
  • De Mercedes-Benz eActros LongHaul, een door batterijen aangedreven elektrische truck met een autonomie van ongeveer 500 km voor energie-efficiënte ritten op goed te plannen langeafstandstrajecten - de serieproductie begint volgens schema in 2024.
  • De Mercedes-Benz eActros, een door batterijen aangedreven elektrische truck met een autonomie van meer dan 200 km voor het zware distributievervoer in stedelijk gebied - dit model gaat in 2021 in serieproductie.
  • De internationale platformarchitectuur ePowertrain biedt synergie- en schaalvoordelen.
  • Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG: “Onze klanten steunen hun aankoopbeslissingen op rationele overwegingen en willen voor hun trucks geen compromissen sluiten op het vlak van de dagelijkse bruikbaarheid, het laadvermogen en de autonomie. Met de alternatieve aandrijfconcepten van Mercedes-Benz - de GenH2 Truck, de eActros LongHaul, de eActros en de elektrische trucks van de merken Freightliner en FUSO - komen we tegemoet aan de vereisten van de klanten en bieden we hun lokaal volledig CO2-neutrale alternatieven.”
  • Andreas Scheuer, Federaal Minister van Transport en Digitale Infrastructuur: “Op onze wegen hebben we koolstofvrije bedrijfsvoertuigen nodig. Daar horen brandstofceltrucks op basis van waterstof bij. Als grondstof houdt waterstof een enorm potentieel in voor de bescherming van ons milieu en voor een sterke economie. Daarom geven we al meer dan tien jaar lang subsidies om waterstof als een vervoersbrandstof te gebruiken - een voorbeeld daarvan is de concepttruck die vandaag voorgesteld wordt. Daarnaast blijven we uitgebreide steun verlenen aan de ontwikkeling van klimaatvriendelijke aandrijfsystemen en innovaties, in en voor Duitsland. Dat omvat, zonder daartoe beperkt te blijven, een significante uitbreiding van de subsidies voor voertuigen.”

Stuttgart / Berlijn – De truckbouwer Daimler Trucks heeft vandaag zijn technologiestrategie voor de elektrificatie van zijn voertuigen - van de stedelijke distributietruck tot de truck voor internationaal langeafstandsvervoer - voorgesteld en tegelijk zijn engagement om de klimaatdoelstellingen van Parijs te helpen realiseren, bevestigd. Tijdens de persvoorstelling ging de aandacht in de eerste plaats naar de brandstofceltruck voor het langeafstandsvervoer die waterstof als energiebron gebruikt. De Mercedes-Benz GenH2 Truck die vandaag zijn wereldpremière als conceptvoertuig beleefde, wordt de eerste truck die door brandstofcellen aangedreven wordt. Met de GenH2 Truck maakt Daimler Trucks voor het eerst duidelijk op welke concrete technologieën de constructeur zijn inspanningen steunt om zware brandstofceltrucks te bouwen die niet alleen een autonomie van 1.000 km en meer per tankbeurt hebben, maar die ook op een flexibele manier in het veeleisende langeafstandsvervoer ingezet kunnen worden. Daimler Trucks plant de eerste tests van de GenH2 Truck bij klanten in 2023, terwijl de serieproductie in de tweede helft van het decennium van start moet gaan. De prestaties van het voertuig zullen niet moeten onderdoen voor die van een vergelijkbare conventionele dieseltruck. Dat is te danken aan het gebruik van vloeibare waterstof dat een duidelijk hogere energiedichtheid heeft dan de gasvormige variant.

Daimler Trucks gaf vandaag ook voor het eerst een voorsmaakje van een uitsluitend door batterijen aangedreven elektrische distributietruck: de Mercedes-Benz eActros LongHaul. Die is bestemd om goed te plannen en regelmatige ritten op een energie-efficiënte manier af te werken. Daimler Trucks plant om in 2024 met de serieproductie van de eActros LongHaul te beginnen. Zijn reikwijdte met één volledige laadbeurt van de batterijen bedraagt ongeveer 500 km. Daarnaast gaat Daimler Trucks vanaf volgend jaar van start met de serieproductie van de Mercedes-Benz eActros voor het distributievervoer. Die zware elektrische truck die uitsluitend door batterijen aangedreven wordt, werd al in 2018 voorgesteld en werd sindsdien door klanten tijdens hun dagelijkse transportopdrachten aan intensieve tests onderworpen. De autonomie van het seriemodel van de eActros zal duidelijk hoger zijn dan die van het prototype, die ongeveer 200 km bedraagt.

Daimler Trucks hanteert dezelfde voertuig- en tijdschema’s voor de Noord-Amerikaanse en Japanse markt als voor de Europese markt. Vanaf 2022 zal het aanbod van Daimler Trucks in de belangrijkste afzetregio’s (Europa, VS en Japan) met batterijen aangedreven elektrische serievoertuigen omvatten. Bovendien streeft de onderneming ernaar om voor 2039 in de Europese, Japanse en Noord-Amerikaanse markten alleen nog maar nieuwe voertuigen aan te bieden die CO2-neutraal rijden (‘tank-to-wheel’).

De zogenaamde ePowertrain, de nieuwe internationale platformarchitectuur, wordt de technologische basis voor alle middelzware en zware, lokaal CO2-neutrale serietrucks van Daimler Trucks - ongeacht of het door batterijen of door brandstofcellen op waterstof aangedreven trucks gaat. Kenmerkend voor dat platform zijn het grote prestatievermogen, de efficiëntie en de lange levensduur. Met dat platform wil Daimler Trucks via alle elektrische voertuigen en op alle markten synergie- en schaalvoordelen realiseren.

Martin Daum, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en lid van de raad van bestuur van Daimler AG, en Sven Ennerst, lid van de raad van bestuur van Daimler Truck AG en bevoegd voor ontwikkeling, inkoop en de regio China, hebben in Berlijn de technologiestrategie voorgesteld. Een van de sprekers tijdens de voorstelling was Andreas Scheuer, bondsminister voor vervoer en digitale infrastructuur.

Echte, lokaal CO2-neutrale alternatieven voor truckgebruikers

Martin Daum: “We brengen consequent onze visie van een CO2-neutraal transport in de praktijk. Daarbij concentreren we ons op de lokaal werkelijk CO2-neutrale technologieën - batterijen en brandstofcellen op basis van waterstof - die op lange termijn het potentieel hebben om door de markt aanvaard te worden. Met deze combinatie kunnen we onze klanten, afhankelijk van de concrete toepassing, de beste voertuigopties aanbieden. Hoe lichter de lading en hoe korter de afstanden, hoe sneller de batterij ingezet zal worden. Bij zwaardere ladingen en langere afstanden wordt de brandstofcel de voor de hand liggende keuze.”

“Onze klanten steunen hun aankoopbeslissingen op rationele overwegingen en willen voor hun trucks geen compromissen sluiten op het vlak van de dagelijkse bruikbaarheid, het laadvermogen en de autonomie. Met de alternatieve aandrijfconcepten van Mercedes-Benz - de GenH2 Truck, de eActros LongHaul, de eActros en de elektrische trucks van de merken Freightliner en FUSO - komen we tegemoet aan de vereisten van de klanten en bieden we hun lokaal volledig CO2-neutrale alternatieven. We hebben de essentiële technologische specificaties van onze e-trucks toegelicht, zodat alle betrokkenen tijdig op de hoogte zijn van de vereisten. Nu is het aan de politici en de andere spelers en de maatschappij in haar geheel om de juiste randvoorwaarden te creëren. Om CO2-neutrale en volledig elektrische voertuigen concurrerend te kunnen inzetten, zijn er wetgevende maatregelen nodig, alsook de vereiste infrastructuur om groene stroom te laden en om groene, vloeibare waterstof te produceren, op te slaan en te vervoeren,” aldus nog Daum.

Federaal Minister Andreas Scheuer: “Op onze wegen hebben we koolstofvrije bedrijfsvoertuigen nodig. Daar horen brandstofceltrucks op basis van waterstof bij. Als grondstof houdt waterstof een enorm potentieel in voor de bescherming van ons milieu en voor een sterke economie. Daarom geven we al meer dan tien jaar lang subsidies om waterstof als een vervoersbrandstof te gebruiken - een voorbeeld daarvan is de concepttruck die vandaag voorgesteld wordt. Daarnaast blijven we uitgebreide steun verlenen aan de ontwikkeling van klimaatvriendelijke aandrijfsystemen en innovaties, in en voor Duitsland. Dat omvat, zonder daartoe beperkt te blijven, een significante uitbreiding van de subsidies voor voertuigen.”

Kerncijfers van de GenH2 Truck in vergelijking met die van een conventionele truck voor de lange afstand

De ontwikkelaars van Daimler Trucks hebben voor de GenH2 Truck de eigenschappen van de conventionele Mercedes-Benz Actros voor het langeafstandsvervoer op het vlak van koppel, reikwijdte en laadvermogen als uitgangspunt genomen. Zo zal het seriemodel van de GenH2 Truck bij een voertuiggewicht van 40 ton een laadvermogen van 25 ton hebben. Twee speciale tanks voor vloeibare waterstof en een bijzonder krachtige brandstofcel moeten dat hoge laadvermogen en die grote reikwijdte mogelijk maken. Zij vormen het hart van het concept van de GenH2 Truck.

Bij de ontwikkeling van de tanks voor de vloeibare waterstof konden de experts van Daimler op de beschikbare expertise voortbouwen terwijl ze bovendien nauw met een partner samenwerkten. Op het gebied van de brandstofcellen doet de constructeur, zowel op het vlak van de technologie als op dat van de productieprocedés en -processen, zijn voordeel met de decennialange ervaring van zijn experts. Dat betekent een enorm voordeel. Daimler Truck AG heeft pas in april van dit jaar met Volvo Group een voorlopige, niet-bindende afspraak gemaakt om een nieuwe joint venture op te richten. Die laatste moet brandstofcelsystemen voor zware bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen ontwikkelen, produceren en op de markt brengen. Die krachtenbundeling moet de ontwikkelingskosten voor beide ondernemingen beperken en de invoering van brandstofcelsystemen op de markt versnellen. De joint venture zal op de expertise van Daimler Truck AG en Volvo Group steunen. Om de joint venture met Volvo Group mogelijk te maken, heeft Daimler Truck AG alle activiteiten van het concern op het vlak van brandstofcellen in de nieuw opgerichte dochtermaatschappij Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG ondergebracht.

Vloeibare waterstof maakt toepassingen met een hoge energiedoorvoer mogelijk

Daimler Trucks geeft de voorkeur aan vloeibare waterstof (LH2) omdat die energiedrager in verhouding tot zijn volume een duidelijk hogere energiedichtheid heeft dan gasvormige waterstof. Daardoor kan een brandstofceltruck op basis van vloeibare waterstof met aanzienlijk kleinere tanks uitgerust worden. Bovendien zijn die tanks wegens de lagere druk ook veel lichter. Dat betekent dat de laadruimte groter kan worden en het laadvermogen kan toenemen. Tegelijk kan meer waterstof getankt worden waardoor de autonomie duidelijk toeneemt. Die eigenschappen maken dat het seriemodel van de GenH2 Truck zich, net als de overeenstemmende conventionele dieseltruck, uitstekend leent voor moeilijk te plannen, meerdaagse ritten met een hoge dagelijkse energiedoorvoer.

Daimler Trucks zet op dit moment de ontwikkeling van de vereiste tanktechnologie voort om vloeibare waterstof als energiedrager voor brandstofcellen in serietrucks te kunnen gebruiken. In stationaire toepassingen, zoals in de industrie of in waterstoftankstations, is de opslag van vloeibare waterstof bij een temperatuur van -253 °C vandaag al een gangbare praktijk. Dat geldt ook voor het transport van vloeibare waterstof als lading.

Samenspel van batterij- en brandstofsysteem

De twee tanks in roestvrij staal waarin de vloeibare waterstof voor de seriemodellen van de GenH2 Truck opgeslagen wordt, onderscheiden zich dankzij hun capaciteit van 80 kg (elk 40 kg) door een bijzonder hoog opslagvermogen zodat de truck lange afstanden kan afleggen. Het tanksysteem in roestvrij staal bestaat uit twee in elkaar liggende buizen, die met elkaar verbonden zijn en met een vacuüm geïsoleerd zijn. Het brandstofcelsysteem zal in het seriemodel van de GenH2 Truck 2 x 150 kW leveren, daarnaast kan tijdelijk een beroep gedaan worden op de batterij waarvan het vermogen tot 400 kW begrensd is. Het opslagvermogen van de batterij is met 70 kWh relatief klein omdat de batterij niet voor de energiebehoefte ingezet wordt, maar hoofdzakelijk gebruikt worden om de brandstofcel afhankelijk van de situatie te ondersteunen: bijvoorbeeld bij een piekbelasting tijdens een acceleratie of bij bergritten met een volle lading. Tegelijk neemt het laadvermogen dankzij de relatief lichte batterij toe. In de seriemodellen wordt de batterij door de remenergie en de overtollige brandstofcelenergie opgeladen. Een essentieel element in de doordachte werkingsstrategie van het brandstofcel- en batterijsysteem is een koel- en verwarmingssysteem. Dat houdt de ideale bedrijfstemperatuur van alle onderdelen in stand zodat het systeem een maximale levensduur krijgt. De twee elektromotoren zijn in hun voorlopige versie ontwikkeld om 2 x 230 kW permanent vermogen en 2 x 330 kW maximumvermogen te leveren. De trekkracht bedraagt 2 x 1577 Nm resp. 2 x 2071 Nm.

Afhankelijk van het gebruik biedt de Mercedes-Benz eActros LongHaul voordelen

De Mercedes-Benz eActros LongHaul, de door batterijen aangedreven elektrische langeafstandstruck, behoort tot dezelfde voertuigklasse als de GenH2 Truck. Zijn eigenschappen zijn grotendeels vergelijkbaar met die van het seriemodel van de GenH2 Truck en die van een conventionele dieseltruck. Tegenover de in vergelijking kleinere autonomie van een opgeladen eActros LongHaul staat wel een grotere energie-efficiëntie: de elektrische aandrijving op basis van batterijen biedt het hoogste rendement onder de verschillende alternatieve aandrijvingen. Dat levert transportbedrijven bij het voor de eActros LongHaul voorziene gebruiksscenario aanzienlijke voordelen op wegens de lage energiekosten. Een groot deel van de langeafstandstoepassingen in de dagelijkse praktijk van transportondernemers vergt op basis van de lengte van de rit geen grotere autonomie dan de ongeveer 500 km die de eActros LongHaul met één laadbeurt kan afleggen. Daarnaast beperken wettelijke voorschriften betreffende de rijtijden van truckbestuurders, afhankelijk van de situatie, de behoefte aan een grotere autonomie. Zo moeten truckbestuurders in de EU uiterlijk na 4,5 uur rijden een pauze van minstens 45 minuten inlassen. In die tijd kan dankzij de modernste laadtechniek een groot deel van de energie die voor het vervolg van de rit nodig is, ‘getankt’ wordt. Bij een regelmatig gebruik op goed te plannen trajecten over aangepaste afstanden en met aangepaste oplaadmogelijkheden is de eActros LongHaul voor transportondernemingen de juiste keuze.

De laadinfrastructuur voor de eActros LongHaul is in relatief korte tijd beschikbaar

De eActros komt vanaf het midden van het decennium op de markt, iets vroeger dus dan de GenH2 Truck. Ook de vereiste laadinfrastructuur kan op korte termijn - en in verhouding met weinig kosten - door de transportondernemers zelf op hun bedrijfsterrein aangelegd worden. Die mogelijkheid om de eActros LongHaul op het bedrijfsterrein zelf op te laden, is de belangrijkste gebruiksvoorwaarde. Dat maakt het mogelijk om de truck voor zijn eerste toepassingsgebied in te zetten. Daarnaast is ook de mogelijkheid om de truck op de los- of laadplaatsen waar de elektrische truck sowieso halt houdt, op te laden - om de autonomie te vergroten - een tweede belangrijke voorwaarde. In de toekomst zal ook de mogelijkheid om de truck op openbare laadstations langs de grote verkeersaders op te laden, altijd maar belangrijker worden - een laadinfrastructuur die het hele grondgebied van een land dekt, maximaliseert het rijbereik van een door batterijen aangedreven truck. Daarnaast zullen nieuwe batterijen met een lange levensduur ook de concurrentiepositie van de door batterijen aangedreven trucks nog verbeteren. Door de inzet van die batterijen zullen de totale exploitatiekosten over de levensduur van het voertuig dalen.

De Mercedes-Benz eActros wordt in een allesomvattend adviesaanbod geïntegreerd

Op de IAA 2016 stelde Daimler Trucks als eerste constructeur ter wereld een zware elektrische truck voor. Begin 2018 beleefde de volledig verder ontwikkelde Mercedes-Benz eActros zijn wereldpremière en sinds de herfst 2018 wordt het voertuig bij klanten aan intensieve praktijktests onderworpen. De bevindingen van die tests worden, met het oog op de serieproductie, direct in de verdere ontwikkeling van het prototype geïntegreerd. En de resultaten zijn veelbelovend: de uitsluitend door batterijen aangedreven eActros blijkt uitstekend geschikt voor een duurzaam en zwaar distributievervoer. Op het vlak van beschikbaarheid en prestaties hoeft hij in niets onder te doen voor een conventionele dieseltruck. Het seriemodel van de eActros zal het huidige prototype echter nog op enkele punten - bijvoorbeeld de autonomie, het aandrijfvermogen en de veiligheid - duidelijk overtreffen. Ook wat betreft het laadvermogen zal het seriemodel van de eActros een conventionele Actros probleemloos in de ogen kunnen kijken. De eActros komt in een uitvoering met twee of drie assen op de markt. Daimler Trucks integreert het voertuig in een volledig ecosysteem dat ook een adviesverlening in verband met de elektrische mobiliteit omvat. Aspecten daarvan zijn de routeanalyse, het onderzoek of subsidies mogelijk zijn, de ondersteuning bij de operationele integratie van de truck in de vloot en de realisatie van een aangepaste laadinfrastructuur.

Daimler Trucks & Buses: een veelomvattende en op de praktijk gerichte e-expertise

De eerste praktijktests van de lagevloertruck Mercedes-Benz eEconic die dit jaar door Daimler Trucks aangekondigd werd en die op de eActros gebaseerd is, gaan volgend jaar van start. In 2022 zou dan de serieproductie van dat model van start gaan. De eEconic zal hoofdzakelijk als vuilniswagen in stedelijke gebieden ingezet worden. Die toepassing wordt gekenmerkt door in verhouding korte en vaste routes van ongeveer 100 km met een groot stop-and-go-aandeel – dat is het ideale gebruiksprofiel voor een door batterijen aangedreven elektrische truck. In de VS doorlopen de middelzware Freightliner eM2 en de zware Freightliner eCascadia op hun beurt praktijktests bij klanten. In de standaarduitvoering zullen ze volgens de planning over een autonomie van ongeveer 370 km (eM2) tot 400 km (eCascadia) beschikken. Het begin van de serieproductie van de eCascadia is gepland voor half 2022, die van de Freightliner eM2 voor eind 2022. Bij een kleine serieproductie worden er al meer dan 170 exemplaren van de lichtgewicht FUSO eCanter bij talrijke klanten in Japan, de VS en Europa ingezet: de eerste exemplaren van dat model werden al in 2017 uitgeleverd. De eCanter heeft een rijbereik van 100 km. Bij Daimler Buses is sinds de herfst 2018 de Mercedes-Benz eCitaro in serieproductie gegaan. Vanaf 2022 zal de uitvoering waarin een brandstofcel als ‘range extender’ ingebouwd is, beschikbaar zijn. Met bijna 400 voertuigen in handen van klanten heeft Daimler Trucks & Buses een veelomvattende en op de praktijk gerichte e-expertise verworven. De door batterijen aangedreven elektrische trucks en bussen, zowel test- als serievoertuigen, hebben bij klanten ondertussen al meer dan 7 miljoen km afgelegd.

De modulaire ePowertrain voor uiteenlopende markten en segmenten

Daimler Trucks schuift in het kader van zijn platformstrategie met de ePowertrain een wereldwijde basisarchitectuur voor volledig elektrische trucks naar voren. In een eerste fase is het technologische hart van dat platform de geïntegreerde elektrische aandrijving, de zogenaamde eDrive. Die heeft de vorm van een eCarrier, d.w.z. een e-as met een of twee geïntegreerde e-motoren plus versnellingsbak. De eDrive - een eigen ontwikkeling van de experts van Daimler - biedt in vergelijking met de ontwerpen waarbij de motor centraal ingebouwd wordt, talrijke voordelen. Zo maakt de compactere bouwwijze het mogelijk om grotere batterijen met een hogere capaciteit in te bouwen, wat een gunstige invloed op de autonomie heeft. De hoge batterijcapaciteit garandeert ook een grote vermogensoverdracht naar de e-as en maakt zo een ononderbroken krachtontvouwing mogelijk. Ook het recuperatiepotentieel neemt toe wegens de combinatie van een grote batterij met de zeer krachtige e-motoren. Daimler Trucks zal de eDrive in de hele wereld in verschillende voertuigen van de middelzware en zware segmenten inbouwen - ongeacht of die voertuigen door batterijen of door brandstofcellen op waterstof aangedreven worden. De eDrive is als een aandrijffamilie ontworpen die in verschillende varianten bestaat. Een eerste variant beleefde zijn première in de serieversie van de Mercedes-Benz eActros. Binnen een modulair systeem kan de eDrive - afhankelijk van de markt, het segment en het voertuigtype - volledig op maat gebouwd worden.

Het alomvattende concept van de modulaire ePowertrain biedt dus niet alleen synergievoordelen op het vlak van de technologische ontwikkeling voor de uiteenlopende markten en segmenten, maar ook schaalvoordelen door het gebruik van uniforme onderdelen. Dat levert op zijn beurt kostenbesparingen op die aan de klanten doorgegeven kunnen worden. Een andere factor die er toe bijdraagt om de ontwikkelings- en productiekosten op een concurrerend niveau te houden, is het feit dat een groot aantal onderdelen uit de traditionele Powertrain overgenomen wordt.

De adviesverlening van Daimler Trucks maakt de keuze van een alternatieve aandrijving minder complex

Wie in de loop van de volgende jaren een truck koopt, komt voor de uitdaging te staan om de voor hem optimale aandrijftechnologie te kiezen - afhankelijk van de bedrijfstak, het segment en de concrete toepassingen. De adviseurs van Daimler Trucks hebben tot doel om die keuze - die almaar ruimer zal worden - met oplossingen op maat minder complex te maken. Daarbij begeleiden ze de klanten bij elke stap en werken ze samen aangepaste oplossingen uit om de omschakeling van het transportbedrijf naar de e-mobiliteit te vereenvoudigen. De kern van de adviesverlening van Daimler Trucks met het oog op de elektrificatie van de vrachtwagenvloten is dat de aspecten autonomie en laadinfrastructuur als één geheel behandeld worden. Zo gaan de experts van Daimler Trucks heel gedetailleerd in op de manier waarop de laadinfrastructuur en de laadbeurten zelf geoptimaliseerd kunnen worden.

De aanpak door Daimler Trucks van het ecosysteem voor de elektrische mobiliteit past perfect in de allesomvattende benadering van het bedrijf waarbij de individuele behoeften van de klanten centraal staan. De constructeur werkt samen met gespecialiseerde partners uit alle relevante bedrijfstakken om zijn klanten toegang tot de noodzakelijke bouwstenen te verlenen. Begin dit jaar heeft Daimler Trucks als een bijkomende stap een wereldwijd initiatief genomen om van start te gaan met de uitbouw van een laadinfrastructuur voor door batterijen aangedreven elektrische trucks. Binnen het ‘eTruck Charging Initiative’ brengt Daimler Trucks de hoofdspelers - gebruikers van e-trucks, elektriciteitsbedrijven, energieleveranciers en leveranciers van hard- en software voor de laadinfrastructuur - samen om aan gemeenschappelijke infrastructuuroplossingen voor gebruikers van e-trucks te werken.

Fotomateriaal: Foto’s van de voertuigen zullen vandaag vanaf ong. 13.45 uur op onze mediasite d.ai/hydrogenfuture-pressmaterial beschikbaar zijn. Foto’s van de persconferentie worden nadien toegevoegd (fotonummers beginnend met 20C0491).