21
augustus
2013
|
02:00
Europe/Amsterdam

Veiligheidssysteem Active Brake Assist - Kop-staart-aanrijdingen voorkomen

Mercedes-Benz loopt - ook als bedrijfswagenfabrikant - voorop in de ontwikkeling van passieve en actieve veiligheidssystemen. Dankzij het veiligheidssysteem Active Brake Assist van de derde generatie worden de remmen van een vrachtwagen – in casu de Actros en de Antos – automatische geïnitieerd bij zowel bewegende als stationaire obstakels. Dit betekent dat – afhankelijk van de gereden snelheid – een kop-staart-aanrijding volledig kan worden vermeden of dat op zijn minst de impact en de gevolgen ervan kunnen worden gereduceerd. Daarmee voldoet Mercedes-Benz nu reeds aan de Europese richtlijn inzake ‘AEBS’ of Advanced Emerging Braking Systems, waarvan alle componenten pas in 2018 verplicht worden. De werking van Active Brake Assist wordt getoond in bijgevoegd filmpje.

Het nieuws werd de afgelopen dagen al te vaak in beslag genomen door spectaculaire ongevallen met vrachtwagens. Helaas is de economische schade en vooral het menselijke leed navenant. Studies van de Europese Commissie tonen aan dat de financiële schade bij ongevallen op de weg jaarlijks gemiddeld oploopt tot 160 miljard euro. Het menselijke leed is niet in cijfers uit te drukken, doch immens. Een verbeterde verkeersveiligheid moet dan ook een blijvend maatschappelijk aandachtspunt zijn. Temeer omdat de Europese Unie voorspelt dat het goederentransport tussen 2000 en 2030 jaarlijks met 1.9% zal toenemen. Hoewel dat cijfer op het eerste gezicht beperkt lijkt, betekent dit dat het vrachtvervoer in deze periode met zo’n 75% zal stijgen.

Verkeersveiligheid is het resultaat van een zeer complex samenspel van diverse factoren. Naast voertuigtechnologie, rekenen we daarbij ook de verkeersdensiteit, de zichtbaarheid en de weersomstandigheden, de vaardigheden van de chauffeur en de toestand en het onderhoud van de weginfrastructuur. Alleen een geïntegreerde aanpak kan garant staan voor een continue, verdere verbetering van de verkeersveiligheid.

Mercedes-Benz en haar moederhuis Daimler AG, tekenen alvast voor de continue verbetering van de actieve en de passieve veiligheid. De evoluties ter zake tonen aan dat ze in belangrijke mate bijdragen tot het reduceren van enerzijds de betrokkenheid van vrachtwagens in ongevallen en anderzijds de grootte van een impact van een ongeval. Onder meer met het oog op de verdere verbetering van de systemen, investeerde de onderneming in 2012 niet minder dan 5.6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling. Actieve veiligheidssystemen zijn daarbij één van de prioriteiten en in de ontwikkeling ervan wordt rekening gehouden met de meest frequente oorzaken van ongevallen.

Mercedes-Benz rust haar vrachtwagens met een brede waaier aan veiligheidssystemen uit, die de chauffeur in kritische omstandigheden kunnen bijstaan. Active Brake Assist is er daar één van. Dit veiligheidssysteem is sinds 2006 beschikbaar en heeft sindsdien heel wat evoluties ondergaan waardoor we vandaag aan de derde generatie toe zijn – Active Brake Assist 3 of kortweg ABA3.

 

Active Brake Assist

Het Active Brake Assist noodremsysteem in vrachtwagens is gebaseerd op een radarsysteem dat in het radiatorrooster van de truck is ingebouwd. Drie radar antennes detecteren bewegende en stilstaande obstakels die zich voor het voertuig bevinden. De radars observeren en berekenen binnen de rijstrook continu de afstand tussen de vrachtwagen en zijn voorligger of een stilstaand object op een afstand van 7 tot 150 meter. Als een ongeval in de gegeven omstandigheden niet meer te vermijden is, krijgt de bestuurder eerst een visueel signaal in de vorm van een rode driehoek, evenals een geluidssignaal. Als het risico nog groter wordt, activeert het systeem de remmen gedeeltelijk - 50 procent van de remdruk. Als de chauffeur dan nog niet reageert, levert het systeem de volledige remdruk en wordt het voertuig tot stilstand gebracht.

Dankzij dit veiligheidssysteem kunnen de gevolgen van een impact bij een kop-staart-aanrijding aanzienlijk worden verkleind en – afhankelijk van de gereden snelheid – kan een aanrijding zelfs worden voorkomen.

Active Brake Assist 3 wordt door Mercedes-Benz als optie aangeboden op de (Nieuwe) Actros en op de Antos. De eerste is het hoogtechnologische vlaggenschip gericht op het langeafstandstransport daar waar de tweede zich vooral toelegt op het distributievervoer met grote lading.

Active Brake Assist 3 kan individueel worden geïnstalleerd, of maakt deel uit van het Safety Pack. Dit laatste omvat naast ABA3 ook de spoorassistent, de afstandsregelaar, de Attention Assist en gordelspanner en airbag voor de chauffeur. De kostprijs van dit veiligheidspakket bedraagt 3 570 euro.

In België wordt minder dan 5% van de nieuw verkochte Mercedes-Benz voertuigen uitgerust met ABA3. In een uiterst concurrentiële omgeving, die bovendien in het oog van de financieel-economische crisis staat, liggen economische factoren aan de basis van dit eerder beperkte percentage. Bovendien zijn er noch van overheidswege, noch vanuit verzekeringshoek stimuleringsmaatregelen om transporteurs aan te moedigen hun truck met extra veiligheidssystemen uit te rusten. Onder meer in Duitsland genieten transporteurs een korting van 10% op hun verzekeringspremie. Deze aanmoediging draagt er ongetwijfeld toe bij dat in Duitsland jaarlijks 6.000 trucks met Active Brake Assist wordt uitgerust.

 

Helft zware ongevallen met vrachtwagens kan worden vermeden

Na een vloottest in de periode 2005/2006 waar meer dan 1.000 trekkers van het type Mercedes-Benz Actros bij betrokken waren, kwamen de ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-Benz tot het besluit dat de helft van de zware ongevallen met vrachtwagens vermeden kan worden. Met het oog op het onderzoek werd de helft van de vrachtwagens uitgerust met hulpsystemen zoals spoorassistent, afstandsregeling en stabiliteitscontrole. Het aantal ongevallen bij de voertuigen met het veiligheidspakket werd met de helft gereduceerd in vergelijking met de 500 trekkers zonder die uitrusting. Bovendien lagen de schadekosten, als er zich toch een ongeval voordeed, 90% lager. De resultaten werden opgetekend over een periode van twaalf maanden waarin de trekkers in totaal 106 miljoen kilometer reden.

De moderne hulpsystemen van Mercedes-Benz vormen een bijzonder doeltreffende manier om de belangrijkste oorzaken van ongevallen – ‘kop staartbotsingen’ en ‘van de weg af geraken’ – te voorkomen. Om die reden ook kreeg de ontwikkeling van die hulpsystemen voor de bestuurder de hoogste prioriteit en werden ze vanaf het jaar 2000 geleidelijk ingevoerd, te beginnen met de spoorassistent. De blikvanger bij het voorkomen van ongevallen is tot nu toe de Active Brake Assist (hulp bij noodstops), die sinds 2006 beschikbaar is op de trucks van Mercedes-Benz. Voertuigen van klanten die met het systeem uitgerust zijn, tonen positieve resultaten over de hele lijn.

De hulpsystemen die in de voertuigen van Mercedes-Benz aangeboden worden, ontlasten de bestuurder echter niet van zijn plicht om veilig te rijden. De systemen helpen de bestuurder echter wel doordat ze hem in staat stellen om zich beter op het verkeer te concentreren. Bovendien schieten ze altijd te hulp in gevallen waarin de technologie sneller en doeltreffender reageert dan de mens.

Intensieve opleiding voor duizenden vrachtwagenchauffeurs

Een intensieve chauffeursopleiding maakt deel uit van Mercedes-Benz’ uitgebreide veiligheidsbenadering. All rijhulp- en veiligheidssystemen kunnen immers alleen een meerwaarde bieden als de bestuurder ze kan gebruiken, en dat begint onder meer met een correcte afstelling van de zetels en het constante gebruik van de veiligheidsgordel. Chauffeurs moeten kritieke verkeerssituaties leren herkennen en vermijden en moeten het hoofd ook in extreme omstandigheden koel kunnen houden. Daarom is Mercedes-Benz niet alleen ’s werelds grootste vrachtwagenbouwer, maar biedt het merk ook de grootste opleidingsorganisatie voor vrachtwagenchauffeurs. In het kader van de chauffeursopleiding is Mercedes-Benz Belgium Luxembourg door de overheid erkend om trainingen inzake ecologisch en defensief rijden te geven.

 

Ongevalsstatistieken*

Onafhankelijke statistici hebben de ongevalstypes waarbij vrachtwagens betrokken raken bepaald. Ze zijn het gevolg van de afmetingen en het gewicht van de voertuigen. Ongevallen op kruispunten en bij het verlaten van hoofdwegen komen erg vaak voor in binnensteden en tijdens korte ritten omdat de zichtbaarheid in die situaties het laagst is. Ongevallen door een te kleine afstand tussen voertuigen zijn typisch voor langeafstandstransport. Het gaat dan om voertuigen die in dezelfde richting rijden. Ook ongevallen door het afwijken van de weg zijn typisch.

Een analyse van ongevallen met vrachtwagens in 2007 voor België leert ons het volgende.

In totaal vonden 2584 ongevallen met een vrachtwagen plaats. De gevolgen van deze ongevallen waren als volgt: 154 doden, 574 zwaar gewonden en 3142 licht gewonden. Per dag zijn trucks in een op de zeven ongevallen betrokken.

Op een totaal van 2584 ongevallen met een truck waarbij gewonden en/of doden vielen, gebeurden er 1550 (60.5%) in lineair verkeer, wat typisch is voor autosnelwegen en in België goed voor 31% van de ongevallen is. Meer dan een derde van de ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken is, vinden plaats op de autosnelweg. Slechts een vierde van de ongevallen vindt plaats in stedelijke gebieden. Kortom, 43% van de doden en de zwaargewonden vinden we terug op autosnelwegen.

Als we nog even verder kijken, kunnen we vaststellen dat van de 2584 ongevallen met gewonden en/of doden, ongeveer 50% betrokken was in een kop-staart-aanrijding met bewegende of stationaire voertuigen, gevolgd door ongevallen met zijdelingse impact.

 

Video in HD: