15
januari
2019
|
14:02
Europe/Amsterdam

Transparante informatie over het brandstofverbruik en de CO2-emissies: Daimler Trucks verwelkomt de uniforme VECTO-procedure

Samenvatting
  • Informatie over het brandstofverbruik en de CO2-emissies van elke nieuwe truck, vanaf 1 januari 2019

  • Berekening met het VECTO-simulatiemodel – een uniforme procedure voor de gegevensbasis

  • Klanten kunnen de verschillende constructeurs objectief vergelijken

  • Daimler Trucks levert zijn klanten sinds november voertuigen met een VECTO-certificaat

  • Geldt voor de belangrijke categorieën van de in de EU gebouwde trucks – de bussen volgen later

  • De uitbreiding van VECTO tot technologieën die brandstof besparen, is wenselijk

  • Stefan Buchner, hoofd van Mercedes-Benz Trucks: “We zien VECTO als een belangrijke voorwaarde voor een nog duurzamer transportsysteem en voor een grotere transparantie op de markt. Zowel de klanten als het milieu zullen er op lange termijn bij gebaat zijn.”

Stuttgart – Met het nieuwe jaar is een nieuw tijdperk voor de Europese sector van de bedrijfsvoertuigen van start gegaan. Vanaf 1 januari 2019 moeten vrachtwagenconstructeurs hun klanten in Europa bij elk nieuw gebouwd voertuig van een bepaalde categorie een certificaat met informatie over het brandstofverbruik en de CO2-emissies bezorgen. In de praktijk zal Daimler Trucks deze waarden al samen met de offerte aan zijn klanten meedelen. Kopers van vrachtwagens hebben altijd al veel belang aan lage verbruikscijfers gehecht aangezien deze een positief effect hebben op de TCO (totale exploitatiekosten) van de voertuigen. En een lager verbruik gaat hand in hand met lagere CO2-emissies. De cijfers worden individueel voor elke truckconfiguratie berekend met het digitale simulatie-instrument VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). De Europese Commissie heeft de software, met inbegrip van uniforme test- en meetmethodes, ontwikkeld in samenwerking met constructeurs, wetenschappers en andere experts. Voor het eerst kunnen de kopers in de EU nu het brandstofverbruik en de CO2-emissies van de trucks van verschillende constructeurs objectief vergelijken.

Daimler Trucks had de eerste certificatieprocedures al afgewerkt voor dit wettelijke voorschrift van kracht werd, en levert de certificaten al sinds november 2018 af. Sindsdien heeft de grootste internationale truckconstructeur al meer dan 1.000 exemplaren van de Mercedes-Benz Actros met een certificaat aan de klanten overhandigd.

Stefan Buchner, hoofd van Mercedes-Benz Trucks: “We verwelkomen de nieuwe voorschriften om het brandstofverbruik en de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen te meten. We zien VECTO als een belangrijke voorwaarde voor een nog duurzamer transportsysteem en voor een grotere transparantie op de markt. We staan achter de doelstelling van de EU om via VECTO een transparant beeld te geven van het almaar dalende brandstofverbruik en van de verdere reductie van de CO2-emissies. Zowel de klanten als het milieu zullen er op lange termijn bij gebaat zijn.”

“We hebben ons altijd al ingespannen om het brandstofverbruik en de CO2-emissies terug te dringen. Volgens Dekra hebben we tussen 1996 en 2016 het feitelijke verbruik van de zware trucks van Mercedes-Benz, en dus ook hun CO2-emissies, met 22% verminderd – en dat ondanks de veel strengere emissienormen. En het brandstofverbruik van onze nieuwe Mercedes-Benz Actros, die we in september 2018 voorgesteld hebben, ligt opnieuw lager dan dat van zijn voorganger. Op snelwegen is hij tot 3% zuiniger en op wegen buiten de bebouwde kom zelfs tot 5%. Maar zelfs de verbetering van de dieseltechnologie, waarvoor we enorm veel inspanningen leveren, bereikt hoe langer hoe meer zijn fysische en technische limieten ondanks de verdere efficiëntiewinsten. De huidige voorstellen voor de reductie van de CO2-emissies door trucks die vandaag in de EU besproken worden, gaan echter veel verder dan wat technisch en economisch haalbaar is en stellen de verkeerde prioriteiten,” gaat Buchner voort.

VECTO als een element van de EU-doelstellingen op het vlak van de CO2-reductie

De VECTO-gegevens, met 2019 als startjaar, zullen ook gebruikt worden als de referentiecijfers voor de toekomstige doelstellingen van de EU op het vlak van de CO2-reductie. Die basis en de doelstellingen zijn echter nog niet vastgesteld. In mei 2018 stelde de Europese Commissie voor om de CO2-emissies tegen 2025 met 15% te verminderen en tegen 2030 met 30% (telkens ten opzichte van het basisjaar 2019). Die daling ligt drie tot vier keer hoger dan de gemiddelde jaarlijkse daling van het brandstofverbruik en de CO2-emissies die tot nu toe gerealiseerd werd. In november stemde het Europese Parlement over een versie van die voorstellen, zoals die door de Milieucommissie van het Parlement aangepast was, en keurde het een CO2-reductie van 20% tegen 2025 en van minstens 35% tegen 2030 goed. Volgens Daimler Trucks zou een daling van de CO2-reductie met ong. 1,5% per jaar over de volgende 10 jaar een ambitieuze maar nog realistische doelstelling zijn. Daimler wacht nu de beslissing van de deelstaten en van de vergadering van de Raad van de Europese Unie (Europese ministerraad) op 20 december 2018 af als de volgende stap in het wetgevende proces.

De meeste trucks die vanaf 2019 gebouwd worden, vallen onder VECTO – de bussen volgen later

Op de begindatum – 1 januari 2019 – zijn de wettelijke bepalingen betreffende VECTO, die op de richtlijn 2017/2400 van de Europese Commissie uit 2017 gebaseerd zijn, al van kracht voor een belangrijk aandeel van de trucks die in de EU gebouwd worden: trekkers met twee en drie assen en vrachtwagens voor de lange afstand en het regionaal vervoer, d.w.z. trucks van de categorieën 4, 5, 9 en 10 (trucks van meer dan 16 ton). Vanaf 2020 slaat de Europese richtlijn ook op lichte distributievoertuigen van meer dan 7,5 ton. Volgens experts zullen voertuigen in de gewichtsklasse van 5 tot 7,5 ton alsook bussen iets later volgen.

Doorgedreven gegevensverwerving voor de VECTO-berekeningen

De eerste stap bestaat erin dat constructeurs met het oog op de VECTO-berekeningen de vereiste inputgegevens voor de factoren die het brandstofverbruik beïnvloeden, moeten genereren. Die stap gebeurt volgens strikte voorschriften en wordt ondersteund door externe testinstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld de cX-factor (de luchtweerstand) van de verschillende cabinevarianten voor een truckmodel gemeten. Daarnaast moeten het verschillende brandstofverbruik en dus ook de CO2-emissies die van de motor, de versnellingsbak of de asvarianten afhangen, met het oog op VECTO bepaald worden. De daaruit resulterende inputgegevens worden, nadat ze door onafhankelijke testinstellingen bevestigd zijn, in de VECTO-simulatie ingegeven. Het systeem berekent dan het brandstofverbruik en de CO2-emissies die met specifieke truckconfiguraties overeenstemmen. Daarbij wordt ook met de rijcycli rekening gehouden. De constructeurs zijn verplicht om hun klanten die gegevens te leveren.

VECTO-cijfers zijn gebaseerd op standaardsituaties

De VECTO-cijfers worden gesimuleerd op basis van een standaard transportopdracht, een standaard wegprofiel en een standaard koetswerk (bakwagens). Niet alle rijsituaties, ladingen en exploitatiesituaties kunnen gesimuleerd worden. Afhankelijk van het gebruik (langeafstandsvervoer, distributie in steden of vervoer op bouwplaatsen/ruw terrein), het gewicht van het voertuig en de lading, en het wegprofiel loopt het verbruik van trucks soms sterk uiteen. VECTO houdt evenmin rekening met speciale voertuigvarianten zoals open kieptrucks of vuilniswagens die soms heel andere verbruikscijfers hebben dan trucks met een standaard koetswerk. De echte waarden kunnen daarom afwijken van de waarden die met VECTO berekend zijn.

VECTO houdt geen rekening met een groot aantal systemen om brandstof te besparen

Bovendien houdt de huidige versie van de VECTO-software nog geen rekening met sommige systemen die bij het reële gebruik door klanten een positief effect op het brandstofverbruik en dus de CO2-emissies hebben. Daaronder de anticiperende cruisecontrole, verbeteringen aan opleggers en/of koetswerk, start/stop-functies en een efficiënte planning van de route. Een andere factor is dat het koetswerk en de opleggers op het ogenblik alleen op basis van standaardconfiguraties opgenomen worden. Daarom wil Daimler ervoor ijveren dat VECTO rekening houdt met alle beschikbare methodes om het brandstofverbruik en de CO2-emissies te verminderen. Wegens die zwakke punten in VECTO zal een professioneel advies over de efficiëntie van het voertuig in de toekomst bij Daimler een belangrijke rol blijven spelen.