26
juli
2004
|
02:00
Europe/Amsterdam

SCR: een schone en betrouwbare technologie

- Verschillende constructeurs sluiten zich aan bij het SCR-lanceringsproject
- Een technologie die voldoet aan de Euro 5-normen en meer - Europese distributie van AdBlue binnenkort verzekerd
Een nieuwe samenwerking is ontstaan om de sector van het wegtransport schoner te maken: een grote meerderheid van West-Europese vrachtwagenconstructeurs hebben zich namelijk verenigd om katalytische reductie SCR (SCR = Selective Catalytic Reduction) aan te moedigen. Deze technologie maakt het mogelijk te voldoen aan de toekomstige uitstootnormen Euro 4 en Euro 5. DAF, Iveco, Mercedes-Benz, Renault Trucks en Volvo Trucks vertegenwoordigen in totaal ongeveer 80 % van de Europese vrachtwagenmarkt. Tegelijkertijd verbinden chemische bedrijven en petroleummaatschappijen zich ertoe om de regelmatige bevoorrading te garanderen van AdBlue, een samengesteld additief van ureum in een waterige oplossing die onmisbaar is om de SCR-technologie toe te passen.

SCR zet stikstofoxiden om in onschadelijke substanties, waterdamp en stikstof

De SCR-technologie maakt gebruik van een katalysator en van een injectie van een zorgvuldig gedoseerde hoeveelheid van het additief AdBlue in de warme uitlaatgassen. Op die manier worden de toxische stikstofoxiden (NOx) herleid tot onschadelijke substanties, water en stikstof. AdBlue is de commerciële naam van ureum in een genormaliseerde en door synthese geproduceerde waterige oplossing van hoge kwaliteit. Het additief wordt in een apart reservoir bewaard en levert geen enkel probleem op om te verladen. Vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen met een grote cilinderinhoud die uitgerust zijn met SCR-technologie voldoen reeds aan Euro 4-uitstootreglementering die van toepassing is vanaf 2006. Met een geperfectioneerde versie zal voldaan kunnen worden aan de Euro 5-norm die voorzien is voor 2009. Tegelijkertijd zouden vrachtwagens die uitgerust zijn met een SCR-katalysator 2 tot 5 % minder dieselolie moeten verbruiken in vergelijking met een Euro 3-voertuig; een sterk argument tegen een achtergrond van stijgende petroleumprijzen, en een extra bijdrage aan de be-scherming van het milieu die zorgt voor een daling van de CO2-uitstoot.

AdBlue is in voldoende hoeveelheden beschikbaar

De bevoorrading van AdBlue, een product van hoge kwaliteit, vastgelegd door de norm DIN 70070, wordt verzekerd door de grote Europese fabri-kanten van ureum zoals AMI Agrolinz Melamin International GmbH, BASF AG, Fertiberia N.V., Grande Paroisse, SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH en Yara International ASA, die AdBlue kunnen produceren in zes Europese landen. De producenten van AdBlue zullen hun capaciteiten aanpassen in functie van de marktevolutie. Samen met hun distributiepartners zijn ze een Europees bevoorradingsnetwerk op poten aan het zetten.

De rol van de petroleummaatschappijen in de verspreiding van de SCR-technologie

Twee vermaarde oliemaatschappijen – het Oostenrijkse bedrijf OMV en het Franse Total, het grootste Europese raffinage- en distributiebedrijf – hebben hun ontwikkelingsstrategie voor de op bedrijfswagens toegepaste SCR-technologie al uitgewerkt; ze brengen een actieve bijdrage tot de eindfase van de proeven die de nieuwe systemen voor de nabehandeling van uitlaatgassen moeten testen. Andere bedrijven, die sterk geïnteresseerd zijn, hebben gesprekken aangeknoopt met de voornoemde vertegenwoordigers van de chemische en de automobielsector. OMV, Total en de producenten van AdBlue werken op dit moment een brede waaier van producten en dienstverlening uit voor publieke servicestations en voor pompstations van bedrijven. Het gaat er voornamelijk om de publieke stations en de stations die uitgebaat worden door de Europese transportsector uit te rusten met SCR-systemen. De opties zijn uitgebreid: van gecombineerde pompen dieselolie/AdBlue met afzonderlijke tellers en een enkele reçu voor de twee producten (een oplossing die al bedrijfsklaar is in de stations van Berlijn, Stuttgart en Vomp in Tirol) tot de kleine stations op de sites van ondernemingen over losse pakketjes bestaande uit reservoirs en jerrycans.

Naleving van de Euro 4/5-normen: talrijke voordelen

De technologie van katalytische reductie SCR biedt talrijke voordelen in vergelijking met concurrerende systemen:
- SCR is een betrouwbare technologie en een veilige investering want ze kan ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de Euro 5-norm en meer.
- De SCR-technologie is toepasbaar op Europese schaal met dieselolie van verschillende kwaliteit. - Het SCR-systeem vergt geen enkel onderhoud, het is ontworpen voor de volledige levensduur van het voertuig.
- De SCR-technologie heeft geen enkele invloed op de smeerbeurt- en onderhoudsintervallen. - De SCR-technologie gaat gepaard met een duidelijke daling van het verbruik van dieselolie.
Bovendien proberen verschillende Europese landen de naleving van de Euro 4- en Euro 5-normen vooraleer ze effectief van kracht zijn, aan te moedigen door middel van stimulansen zoals lagere wegentolkosten (bijvoorbeeld 10 cent per km in plaats van 12 in Duitsland) of een gunstiger afschrijvings-percentage (bijvoorbeeld in Nederland) voor voertuigen die zijn voorzien van de adequate uitrusting. Andere Europese landen zouden binnenkort gelijkaardige maatregelen moeten nemen om de doorbraak van deze nieuwe milieuvriendelijke techniek te bevorderen. De huidige studies tonen aan dat de gebruikskosten van langeafstandsvoertuigen met SCR-technologie niet zullen verhogen in vergelijking met vrachtwagens die voldoen aan de huidige Euro 3-norm, en dat ondanks een aanzienlijke vermindering van de uitstootwaarden. Andere voordelen van de SCR-technologie: een uitstekende betrouwbaarheid in het gebruik et en een groot rijbereik in die mate dat het AdBlue-reservoir voldoende groot is.

SCR, een betrouwbare en globale oplossing voor dieselmotoren

Volgens specialisten is de kans groot dat SCR-nabehandelingssystemen toegepast zullen worden door andere markten buiten de Europese grenzen. Vanuit globaal oogpunt is SCR-technologie dus de meest rendabele oplossing inzake milieuvriendelijkheid en prestatievermogen.