28
mei
2020
|
10:02
Europe/Amsterdam

Rolls-Royce en Daimler Truck AG plannen samenwerking voor stationaire brandstofcelsystemen

Samenvatting
  • De afdeling ‘Rolls-Royce Power Systems’ legt zich toe op de ontwikkeling en verkoop van brandstofcelgeneratoren via zijn afdeling MTU emergency power generators.
  • De brandstofcellen zullen worden aangeleverd door de geplande joint venture van Daimler Truck AG en de Volvo-groep.
  • De eerste demonstratie-eenheid zal tegen eind dit jaar operationeel zijn.

Stuttgart / Friedrichshafen – Daimler Truck AG en Rolls-Royce plc gaan samen stationaire brandstofcelgeneratoren ontwikkelen als CO2-neutrale noodgeneratoren voor kritieke faciliteiten zoals datacenters. Ze zullen een emissievrij alternatief vormen voor de dieselmotoren die momenteel in noodgeneratoren worden gebruiken om momenten van piekbelasting te dekken. Daimler Truck AG en de Britse technologiegroep Rolls-Royce hebben daartoe een overeenkomst ondertekend. Tegen het einde van dit jaar zal een complete samenwerkingsovereenkomst worden voorbereid en ondertekend.

In april hebben Daimler Truck AG en de Volvo-groep een voorlopige, niet-bindende overeenkomst ondertekend om een nieuwe joint venture op te richten voor de grootschalige ontwikkeling, productie en commercialisering van brandstofcelsystemen voor zware bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen. De afdeling Rolls-Royce Power Systems wil de brandstofcelsystemen van de geplande joint venture – evenals Daimlers jarenlange ervaring ter zake – gebruiken voor de noodgeneratoren voor datacenters die ze via het product- en oplossingsmerk MTU ontwikkelt en verdeelt. Daimler en Rolls-Royce zijn niet alleen met elkaar verbonden door de jarenlange samenwerking op het gebied van conventionele aandrijfsystemen voor andere toepassingen. Eind vorig jaar hadden Rolls-Royce Power Systems en Lab1886 (Daimlers innovatie-eenheid voor nieuwe businessmodellen) ook al de basis gelegd voor een pilootproject rond een demonstratie-eenheid die deze technologie gebruikte voor stationaire energieopwekking met behulp van brandstofcelmodules uit de autosector. Die eenheid zal eind dit jaar in gebruik worden genomen in Friedrichshafen.

“Volgens Daimler Truck AG zijn brandstofcelsystemen – net als batterijaandrijvingen – onmisbaar om tot een CO2-neutraal transport te komen. Eind april hebben we onze intentie aangekondigd om een joint venture met de Volvo-groep af te sluiten. Nu de overeenkomst voor de stationaire brandstofcelsystemen rond is, beschikken we al over erg concrete mogelijkheden om deze technologie te commercialiseren via de joint venture,” verklaarde Martin Daum, Voorzitter van de Directieraad van Daimler Truck AG en Lid van de Directieraad van Daimler AG.

“We zijn verheugd dat Rolls-Royce net als Daimler overtuigd is van de toekomst van brandstofcelsystemen in de stationaire sector en dat ze dit langetermijnpartnerschap met ons willen aangaan. Enerzijds geeft dit een verdere impuls aan de ontwikkeling van een brandstofcelinfrastructuur voor alle sectoren en toepassingen en anderzijds zal het ons helpen om de brandstofcellen zuiniger te maken en de aanvaarding van en het vertrouwen in deze technologie te verhogen,” vervolgde Martin Daum.

“Datacenters zijn de nodes van het wereldwijde informatie- en communicatienetwerk en hun belang is bijzonder duidelijk geworden in deze moeilijke tijden. Het is dus cruciaal om hun werking te allen tijde te vrijwaren. Dat geldt ook voor andere veiligheidskritieke systemen. Ons merk MTU ontwikkelt gepersonaliseerde oplossingen, waarvan er al duizenden werden geïnstalleerd op maat van de unieke, complexe en groeiende energiebehoeften van datacenters. We werken met man en macht aan koolstofvrije aandrijfsystemen en energievoorzieningen en brandstofcellen spelen een centrale rol in dat opzicht. Geen enkele andere technologie kan de betrouwbaarheid, de modulaire schaalbaarheid en de voordelen van hernieuwbare energie aanbieden zonder afhankelijk te zijn van de klassieke energiemarkt. Dankzij de samenwerking met Daimler Trucks krijgen we toegang tot brandstofcelsystemen die aan onze hoge eisen beantwoorden en onze uitmuntende positie in deze groeimarkt verder versterken,” aldus Andreas Schell, CEO van Rolls-Royce Power Systems.

Grootschalige productie van brandstofcellen voor stationaire toepassingen al sneller mogelijk

Daimler Truck AG en de Volvo-groep zullen in de tweede helft van dit decennium beginnen met de grootschalige productie van zware bedrijfsvoertuigen met brandstofcelaandrijving voor veeleisend en zwaar langeafstandstransport. Voor stationaire toepassingen kan de geplande joint venture tussen Daimler Truck AG en de Volvo-groep de serieproductie van brandstofcelsystemen echter al vroeger opstarten omdat de specifieke vereisten voor het gebruik in wegtransport niet van toepassing zijn.

Daimler Trucks verenigt de brandstofcelactiviteiten van de Daimler-groep

De voorbije twee decennia heeft Daimler al heel wat expertise opgebouwd op het gebied van brandstofceltechnologie met zijn vestiging in het Duitse Nabern (momenteel het hoofdkwartier van Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) en andere productie- en ontwikkelingsvestigingen in Duitsland en Canada. Om de joint venture met de Volvo-groep mogelijk te maken verenigt Daimler Trucks alle brandstofcelactiviteiten van de Daimler-groep in een nieuwe brandstofcelafdeling, die vervolgens in de geplande joint venture zal worden opgenomen. In het kader daarvan worden de activiteiten van Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH overgeheveld naar Daimler Truck AG.