12
juni
2009
|
02:00
Europe/Amsterdam

Piloottesten tonen het aan:minder CO2-uitstoot met nieuwe diesel afkomstig van hernieuwbare energiebronnen

- Voorstelling van de eerste piloottest in Duitsland

- 14 Mercedes-Benz-trucks en -bussen het afgelopen jaar ingezet in een dagelijkse werksituatie

- Aanzienlijke daling van de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2


Daimler AG, Deutsche Post DHL, de energiegroep OMV, de openbare vervoersmaatschappij Stuttgarter Straßenbahnen AG en de Finse petroleummaatschappij Neste Oil namen deel aan een discussiegericht evenement met als titel “Diesel uit hernieuwbare bronnen – een nieuwe stap naar nul-emissievervoer?”

Tijdens dit gebeuren stelden de ondernemingen de eerste resultaten voor van hun gezamenlijke piloot-testproject rond brandstof afkomstig uit duurzame productie. Sinds midden 2008 zijn 14 standaard Mercedes-Benz-trucks en –bussen, die uitsluitend rijden op duurzaam geproduceerde hernieuwbare NExBTL-diesel, aan de slag in een dagelijkse werksituatie in Duitsland. De voertuigen hebben ondertussen samen al een miljoen kilometer op de teller staan.

De terreintest toont aan dat de verbranding van de alternatieve dieselbrandstof uit hydrobehandelde plantaardige olie (hydrotreated vegetable oil ofte HVO) in de motoren tot aanzienlijk minder uitstoot van vervuilende stoffen leidt. Zo kan de uitstoot van bijvoorbeeld stikstofoxiden met zelfs 15 procent teruggebracht worden. De algemene CO2-balans is eveneens positief: van de duurzame teelt en verwerking van palmolie tot het gebruik van de brandstof in een voertuig, werd de CO2-uitstoot van de brandstof die werd gebruikt tijdens de piloottest, met meer dan 60 procent teruggeschroefd in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Het is de bedoeling dat het gezamenlijke project drie jaar loopt, tot in 2011. Tijdens die periode moet de bruikbaarheid worden getest van de nieuwe dieselbrandstof die is gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en worden bepaald hoeveel CO2 er kan worden bespaard bij het dagdagelijkse gebruik in serievoertuigen.

Tijdens de test zullen bedrijfsvoertuigen van Mercedes-Benz in totaal 3,3 miljoen kilometer afleggen, waarbij meer dan 2.000 ton CO2 wordt uitgespaard. In deze periode zet Deutsche Post DHL tien Mercedes-Benz-trucks in, in de omgeving van Nüremberg. Het gaat om vijf mediumgrote Mercedes-Benz Atego-trucks en vijf zware Mercedes-Benz Actros-voertuigen.

Stuttgarter Straßenbahnen AG, van zijn kant, heeft vier Mercedes-Benz Citaro-stadsbussen op de weg, die allemaal rijden op NExBTL hernieuwbare diesel. Neste Oil produceert de biobrandstof en OMV is verantwoordelijk voor de levering van de brandstof aan de projectpartners.

Door de samenwerking tussen ondernemingen uit verschillende sectoren kan elke stap in de waardeketen worden geïntegreerd en bestudeerd – van de productie van biobrandstof tot het gebruik ervan in stedelijk, intercity- en langeafstandsvervoer.

“De resultaten van het eerste testjaar tonen aan dat de brandstof het uitstekend doet in de Mercedes-Benz-trucks en –bussen en ze goed wordt getolereerd door de motoren,” aldus Dr. Manfred Schuckert, bedrijfsstrateeg emissies en veiligheid voor bedrijfsvoertuigen bij Daimler AG. “

Dit is heel belangrijk voor onze klanten omdat de biodiesel die we voordien gebruikten, van de zogeheten eerste generatie biobrandstoffen, vaak aanleiding geeft tot meer onderhoudsbeurten, die dan ook weer meer kosten voor de voertuigoperatoren tot gevolg hebben.” Daimler Trucks en Daimler Buses nemen het voortouw met maatregelen om het brandstofverbruik en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 van hun voertuigen drastisch te beperken.

Het pilootproject leidt niet alleen tot nieuwe bevindingen met betrekking tot het probleemloze gebruik van biobrandstof uit hydrobehandelde plantaardige oliën (HVO) in bedrijfsvoertuigen. Het is ook belangrijk omdat het zich toespitst op de vermindering van de CO2-uitstoot van het gemotoriseerde verkeer, wat meteen ook een invloed heeft op het milieu.

Uit een studie van Deutsche Post DHL, bijvoorbeeld, blijkt dat meer dan 80 procent van alle CO2-uitstoot van het vrachtverkeer wordt gegenereerd op de middellange en de langeafstandsroutes. Schattingen geven ook aan dat de transportvolumes op deze trajecten tegen 2020 nog zullen verdubbelen.

Tegelijkertijd worden de ondernemingen veeleisender met betrekking tot de bescherming van het klimaat. De uitstootnormen, bijvoorbeeld, voor de auto-industrie en de vereisten voor het gebruik van hernieuwbare energie in de hele EU worden veel strenger.

Dit betekent bijvoorbeeld dat alle EU-lidstaten hun gebruik van hernieuwbare energie in de transportsector met 10 procent zullen moeten doen toenemen tegen het jaar 2020. Deutsche Post DHL was de eerste onderneming in haar sector die zichzelf een streng klimaatbeschermingsdoel voor ogen stelde, waarbij de CO2-efficiëntie in de hele onderneming met 30 procent moet toenemen tegen 2020.

Naast de logistieke sector, nemen ook de openbare vervoersmaatschappijen een proactieve houding aan met betrekking tot de vermindering van de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen. Daarom neemt Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) deel aan de terreintest.

Om ervoor te zorgen dat het gebruik van biobrandstoffen zowel technisch en economisch haalbaar als ecologisch gezond is, moeten bindende normen en reglementeringen worden opgesteld op Europees en internationaal niveau. Er zijn echter geen internationaal erkende normen voor biobrandstoffen afkomstig van duurzame productie – normen die bijvoorbeeld de compatibiliteit in motoren bepalen. Dit is zeer problematisch voor brandstoffenproducenten, verdelers en autobouwers omdat ze de kwaliteit van hun producten moeten kunnen garanderen.

Het is niet alleen nodig dat een aantal technische uitdagingen worden opgelost. Ook duurzaam geproduceerde grondstoffen moeten bepaald kunnen worden.