16
januari
2008
|
01:00
Europe/Amsterdam

Overhandiging van de 100.000ste Mercedes-Benz BlueTec-vrachtwagen aan autotransporteur Mosolf

·& & & & & &  100.000 BlueTec-vrachtwagens op iets minder dan drie jaar tijd
·& & & & & &  Mercedes-Benz BlueTec meest efficiënte technologie om brandstof te besparen en tegelijk te voldoen aan de nieuwe Euro 4/5-normen
·& & & & & &  Besparing van diesel komt overeen met een 55 kilometerlange rij tankwagons
·& & & & & &  700.000 ton CO2-uitstoot vermeden
Stuttgart/Wörth am Rhein – Begin januari 2008 werd door Hubertus Troska, hoofd Mercedes-Benz Trucks Europa/Latijns Amerika, de 100.000ste Mercedes-Benz-vrachtwagen met BlueTec overhandigd aan Dr. Jörg Mosolf, directiewoordvoerder van Mosolf GmbH, en Georg Mekle, directeur van Mosolf GmbH. Het voertuig in kwestie is een Mercedes-Benz Actros 1841 LSNRA trekker met laag chassis voor het vervoer van auto’s. Dankzij een speciaal montagesysteem van de cabine bedraagt de totale hoogte van het voertuig slechts 2642 mm, waardoor een extra auto vervoerd kan worden boven het dak van de Actros 1841 LSNRA.
Georg Mekle, directeur van Mosolf GmbH en verantwoordelijk voor de transportvloot van de MOSOLF-groep, zei tijdens de overhandiging van het voertuig: "Op geen enkel ogenblik hebben wij eraan getwijfeld te investeren in deze baanbrekende technologie, aangezien ze economische voordelen met zich meebrengt en tegelijk bijdraagt tot de bescherming van het milieu".
Tijdens de overhandigingsceremonie van de 100.000ste Mercedes-Benz BlueTec-vrachtwagen verklaarde Hubertus Troska: "De beslissing om BlueTec-technologie in de praktijk om te zetten is een efficiënte brandstofbesparende maatregel gebleken, een steeds belangrijker element in het huidige kader van constant stijgende brandstofprijzen en de voortdurende discussie over de klimaatproblemen. BlueTec combineert op een unieke manier een laag verbruik met een ecologisch karakter. De 100.000 reeds geleverde Mercedes-Benz BlueTec-vrachtwagens zijn samen goed voor een brandstofbesparing ter waarde van zo’n 300 miljoen euro, evenals voor een 700.000 ton lagere uitstoot van CO2."
BlueTec op basis van SCR-technologie (Selective Catalytic Reduction) is een technische oplossing, die commerciële voertuigen kan laten voldoen aan de Euro 4- en Euro 5-normen, en dat in combinatie met brandstofbesparingen. In vergelijking met de voordien geldende Euro 3-norm komt dat neer op een vermindering van de uitstoot van partikels met minstens 80 procent en van die van stikstofoxides met maximaal zestig procent. Tegelijkertijd verbruiken vrachtwagens van Mercedes-Benz met BlueTec-motoren tussen twee en vijf procent minder brandstof. Met een gemiddelde van 150.000 kilometer per jaar in bedrijven voor langeafstandsvervoer komt dit neer op een brandstofbesparing van 1500 tot 2000 liter per jaar. Dit vermindert de last op zowel ondernemers als op het milieu, waardoor BlueTec-dieseltechnologie dan ook snel bijval genoot bij klanten.
Sinds de inschrijving van de eerste voertuigen in januari 2005, lang voor het in voege treden van de Euro 4-norm in september 2006 en de Euro 5-norm in september 2009, hebben sommige van deze Mercedes-Benz BlueTec-vrachtwagens makkelijk meer dan een miljoen kilometers afgelegd, een indrukwekkende demonstratie van de betrouwbaarheid van de nieuwe motorgeneratie.
De ongeveer 300 miljoen liter brandstof die werd bespaard dankzij BlueTec, komt overeen met een goederentrein van 55 kilometer lang bestaande uit 2922 vierassige tankwagons, of een konvooi van 8700 opleggercombinaties. Ook het milieu is er erg wel bij gevaren, aangezien de BlueTec-technologie in deze Mercedes-Benz-vrachtwagens tot dusver zo’n 700.000 ton C02-uitstoot heeft uitgespaard.
De BlueTec-dieseltechnologie van Mercedes-Benz omvat grosso modo verbeteringen aan de motor en een uitlaatgasnabehandeling. De efficiëntie van het verbrandingsproces maakt dat de uitstoot van roet en fijne stofpartikels al even laag is als bij gefilterde uitlaatgassen. Verder worden de stikstofoxides in een katalysator omgezet in onschadelijk stikstof en waterdamp, dankzij een geïntegreerde SCR-nabehandeling en de toevoeging van AdBlue (een waterachtige ureumoplossing).