17
juli
2018
|
08:26
Europe/Amsterdam

Nu ook in de Econic: Active Brake Assist 4 – noodstopassistent met voetgangersdetectie

Samenvatting
  • In stadsverkeer krijgt veiligheid topprioriteit

  • De Econic met de Active Brake Assist 4 kan overstekende voetgangers opmerken

  • Sideguard Assist: waarschuwing voor fietsers en voetgangers langs de begeleiderskant

De Mercedes-Benz Econic wordt vaak als vuilniswagen ingezet in stadscentra en in residentiële wijken. Op dergelijke plaatsen krijgen bestuurders dagelijks te maken met onoverzichtelijke verkeers- en wegsituaties, voetgangers die tussen geparkeerde auto’s de straat oplopen, en voorbijstekende fietsers. Zulke potentieel gevaarlijke situaties stellen hoge eisen aan de veiligheidssystemen van de Mercedes-Benz Econic. Mercedes-Benz biedt daarom verscheidene assistentiesystemen aan om zowel de actieve als passieve veiligheid van de Econic te verhogen.

Vierde generatie van de Active Brake Assist

Met de vierde generatie van de Active Brake Assist in de Econic biedt Mercedes-Benz nu een assistentiesysteem aan dat de zwakste weggebruikers kan beschermen - namelijk de voetgangers. Het systeem waarschuwt de bestuurder wanneer een voetganger aangereden dreigt te worden. Bovendien bedient het systeem ook automatisch de remmen om een gedeeltelijke remkracht op te wekken. De bestuurder kan dan een noodstop of een stuurmanoeuvre uitvoeren om een aanrijding te vermijden. Daarnaast kan de bestuurder de voetgangers die gevaar lopen, ook met zijn claxon waarschuwen.

De Active Brake Assist 4 is heel precies afgestemd op de situaties waarmee voertuigen in het stadsverkeer te maken krijgen: het systeem kan in zo goed als elke verkeerssituatie bewegende voetgangers opmerken, bijvoorbeeld wanneer ze van opzij in het traject van de truck komen, wanneer ze van achter een obstakel tevoorschijn komen, of wanneer ze parallel met het traject van de truck lopen.

De Active Brake Assist 3 die standaard in de Econic ingebouwd wordt, overtreft nu al de vereisten die in november 2018, met de invoering van de EU-richtlijn, van kracht worden. De nieuwe (optionele) Active Brake Assist 4 met voetgangersdetectie in de Mercedes-Benz Econic is dan ook een actieve veiligheidstechnologie die ver vooruit loopt op de wettelijke vereisten.

Sideguard Assist: waarschuwing voor fietsers en voetgangers

Een ander belangrijk assistentiesysteem is Sideguard Assist. Wanneer de Econic als vuilniswagen in het stadsverkeer ingezet wordt, is een groot aantal manoeuvres onvermijdelijk. Uiteindelijk moet het voertuig alle wegen binnen een bepaalde zone volgen. De bestuurder moet verkeerslichten, verkeersborden, tegenliggers en dwarsend verkeer in het oog houden, en tegelijk uitkijken voor fietsers en voetgangers langs de zijkant van het voertuig. En om de zaken helemaal complex te maken, zijn er de vuilophalers die de vuilnisbakken naar de achterzijde van de Econic dragen of rollen.

Als er langs de rechterzijde (in landen waar rechts gereden wordt) en in de zone die in het oog gehouden wordt, een bewegend voorwerp opgemerkt wordt, krijgt de bestuurder in eerste instantie een zichtbare waarschuwing. In de A‑stijl langs de kant van de begeleider licht op ooghoogte van de bestuurder een led in de vorm van een waarschuwingsdriehoek op. Het lampje vestigt de aandacht van de bestuurder op een intuïtieve manier op de situatie naast het voertuig en leidt zijn ogen naar de buitenspiegels langs de begeleiderskant. Bij een risico op een aanrijding wordt een bijkomend zichtbaar en hoorbaar signaal geactiveerd: de led knippert verscheidene keren in helder rood. Na twee seconden blijft de led permanent rood branden. Bij een dreigende aanrijding weerklinkt er langs de kant in kwestie ook nog een waarschuwingstoon vanuit het luidsprekersysteem.

De Econic: veilig, ergonomisch en ecologisch

De Econic is een voorbeeld op vlak van veiligheid. De verlaagde instap met slechts een enkele trede en de accordeondeur maken het niet alleen aangenamer om de cabine te betreden, ze verminderen ook het risico op blessures of ongevallen bij het herhaaldelijk in- en uit de cabine stappen. Zeker voor klanten in de stadsdistributie of huisvuilophaling is dit erg belangrijk. Daarnaast gaat de accordeondeur ook niet naar buiten open, waardoor het geen obstakel vormt voor voetgangers of fietsers die prominent aanwezig zijn in het stadscentrum. De cabine van de Econic beschikt over verschillende achteruitkijkspiegels en is uitgerust met wijde ruiten voor een panoramisch zicht. Zo ontsnapt niets nog aan het zicht van de bestuurder.

De Econic is verkrijgbaar met een NGT-motor die volledig op aardgas functioneert. Dankzij deze innovatieve aardgasmotor komt er amper fijn stof vrij bij de verbranding van aardgas. Op die manier kan de Euro VI-norm gehaald worden zonder dat er SCR-technologie - zoals AdBlue -, postinjectie of fijnstoffilters aan te pas hoeven te komen. Deze motor heeft niet alleen een lagere CO2-uitstoot, maar maakt ook veel minder geluid waardoor hij echt een verschil kan maken in de leefbaarheid van het stadscentrum.

 

Onderschrift 18C0366_02 en 18C0366_03: Als er langs de rechterzijde (in landen waar rechts gereden wordt) en in de zone die in het oog gehouden wordt, een bewegend voorwerp opgemerkt wordt, wekt de Sideguard Assist in eerste instantie een zichtbare waarschuwing voor de bestuurder op. In de A-stijl langs de kant van de begeleider licht op ooghoogte van de bestuurder een led in de vorm van een waarschuwingsdriehoek op. Bij een risico op een aanrijding wordt een bijkomend zichtbaar en hoorbaar signaal geactiveerd: de led knippert verscheidene keren in helder rood. Na twee seconden blijft de led permanent rood branden.