26
januari
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Vans Trucks: Sterke positie in openbare aanbestedingsdossiers

Mercedes-Benz Vans amp; Trucks zijn een vaste klant in openbare aanbestedingsdossiers, zowel in Vlaanderen, Wallonië en Brussel als op Federaal niveau. Recent werden een aantal nieuwe raamcontracten afgesloten waarin het volledige gamma van bestelwagens en vrachtwagens aan bod komt.

Overheden – Vlaamse, Waalse, Brusselse en federale – schrijven op regelmatige basis openbare aanbestedingen uit met het oog op de waarborging van de juiste vloot met de gepaste service voor hun diverse instellingen. In dat kader kon Mercedes-Benz recent een aantal raamcontracten afsluiten waarmee ze haar positie als marktleider in dit segment onderstreept en verder uitbouwt. De in 2011 gerealiseerde cijfers liegen er niet om – 10% van verkoop bij Vans en Trucks werd op de overheidsmarkt tot stand gebracht – en bevestigen de tendens die in 2009 werd ingezet.
De kwaliteit van de voertuigen van het merk met de ster gecombineerd met een sterke TCO, een uitgebreid dienstverleningsnetwerk, de nauwe samenwerking met Charterway en een zogenaamde ‘dedicated’ afdeling voor de overheid in eigen schoot maken vaak het verschil.


Raamakkoorden
Belgacom, die in 2009 een deal afsloot voor niet minder dan 600 Sprinters, heeft haar vertrouwen in het merk met de ster bevestigd. Een bestelling voor 80 bijkomende Sprinters werd recent genoteerd waarmee ze haar vloot van lasvoertuigen type 3.5 ton aanvult.

Het huidig raamcontract van de Federale Politie dat op zijn einde loopt en hernieuwd wordt in 2012 laat de lokale politiezones toe in te tekenen op de aankoop van de Vito Combi 116 CDI. Dit voertuig zal hoofdzakelijk als bureelwagen worden ingezet. De belangrijkste troeven van dit voertuig zijn zijn gematigd verbruik dankzij de Euro-5 motoren, zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid en de verhouding prijs-kwaliteit. Belangrijke aspecten bij een 24u op 24u inzetbaarheid met een grote variatie aan chauffeurs.

Het Waalse Gewest – Société Service Public Wallonne – heeft over een periode van twee jaar zes loten toegekend aan Mercedes-Benz. Dit laat alle Waalse gemeenten toe – ook deze met een beperkte administratie – voertuigen te kunnen aankopen. Het gaat hierbij om het volledige gamma bestelwagens van het merk met bijkomend de lichte vrachtwagen Atego in kipper-uitvoering. Nieuw is dat de Vito 110 CDI met A1 lengte, die plaats biedt aan 8 + 1 personen, voor het eerst door de Société Service Public Wallonne in een raamakkoord werd opgenomen. De Sprinter van zijn kant werd gegund in zowel 313 als 513 versie. Deze laatste zal hoofdzakelijk worden ingezet als werfwagen.

De Vlaamse Overheid van haar kant heeft met Mercedes-Benz een raamcontract over een looptijd van 24 maanden afgesloten voor het totaal van vier loten voor vrachtwagens. Kortom, exclusiviteit voor het merk met de ster. Deze voertuigen – van Atego tot Actros - kunnen worden aangekocht door gemeenten en brandweerkorpsen.

Met het Ministerie van Justitie komen we op het federaal niveau en hierbij heeft de FOD recent een gunning verleend voor tien voertuigen van het type Sprinter en Vario, die hoofdzakelijk voor het transport tussen gevangenissen zullen worden ingezet.

Ook bij het Minsterie van Binnenlandse Zaken loopt een contract waarbij heel wat Mercedes-Benz voertuigen van het type Atego en Actros hun weg vinden naar lokale brandweerkorpsen en dit in diverse uitvoeringen waaronder pompwagens, ladderwagens en haak arm voertuigen. Deze korpsen kijken er naar uit om weldra de nieuwe Actros te verwelkomen.

Recent heeft ook Defensie een bestelling van een 10-tal Sprinters geplaatst ter vervanging van de voertuigen voor DOVO en de ontmijningsdiensten. Deze voertuigen springen vaak tijdens het défilé ter gelegenheid van de Nationale Feestdag in het oog.

Tevens is Mercedes-Benz een nagenoeg vaste leverancier voor het Rode Kruis en Le Croix Rouge waarbij in het huidige contract een dertigtal voertuigen in bestelling zijn geplaatst, meestal van het type Sprinter - al dan niet in 4x4 uitvoering. Deze kan worden ingezet als ziekenwagen en/of als ondersteunend brandweervoertuig.

 

Service op maat
De sterke concurrentiële positie van Mercedes-Benz bij openbare aanbestedingen is niet alleen te danken aan de kwaliteit van haar producten, maar ook aan de sterke score op het vlak van serviceverstrekking en TCO en aan het feit dat Mercedes-Benz met haar aparte afdeling voor overheidsmarkten – al dan niet in samenwerking met captive Charterway - een gerichte en flexibele service op maat van de aanvrager kan leveren.

 Het servicenetwerk is binnen de landsgrenzen, maar ook daarbuiten sterk ontwikkeld waardoor snel en gepast kan worden ingegrepen bij onderhoud en herstellingen. De rendabiliteit van een bedrijfsvoertuig begint immers met het continu beschikbaar zijn.

Tegelijkertijd besteedt Mercedes-Benz zeer veel aandacht aan de TCO of de Total Cost of Ownership van een voertuig waarbij de volledige kostencyclus in ogenschouw wordt genomen. De gecombineerde aandacht voor onder meer aankoopprijs, verbruik en CO2-uitstoot, de prijs voor financiering en onderhoudsbeurten, de restwaarde van de voertuigen, maken dat Mercedes-Benz steeds een zeer gunstige Total Cost of Ownership kan voorleggen, die door haar klanten naar waarde wordt geschat. Tot slot is er de nauwe samenwerking met Charterway, die deel uitmaakt van de Financial Services poot van Daimler AG. Zij biedt innovatieve en flexibele oplossingen - onder de vorm van een renting of een verhuring gecombineerd met een onderhoudscontract. In combinatie met het driekoppige Vans amp; Trucks team voor overheidsmarkten staan ze voor een dienstverlening, die van vele markten thuis is.

CharterWay is een modulaire formule waardoor steeds op maat van de klant kan worden gewerkt. Naast de financiële huur, rijbelasting en het onderhoudscontract kan voor diverse opties worden gekozen, die naadloos aansluiten op de wensen en de doelstellingen van de klant. Daaronder horen onder meer het eurovignet vanaf 12t, technische controle, banden, afslepen, onderhoud laadbrug, onderhoud koelgroep, vervangvoertuig of nog een burgerlijke aansprakelijkheid of BA inclusief Casco Service.

Dit aanbod maakt dat CharterWay het administratieve werk op zich neemt en zekerheid biedt voor vastgestelde bedragen tijdens de volledige contractperiode. In België hebben Mercedes-Benz Financial Services en CharterWay ondertussen meer dan 23.000 contracten in portefeuille.