12
februari
2009
|
01:00
Europe/Amsterdam

Mercedes-Benz Euro 1, 2 en 3 - Trucks kunnen uitgerust worden met partikelfilter in naplaatsing

· Door Mercedes-Benz trucks met emissienormen
Euro 1, Euro 2 en Euro 3 uit te rusten met nageplaatste partikelfilters krijgen ze toegang tot “beschermd milieu”-zones

· Modulaire “gesloten kring”-filtersystemen voor alle doeleinden

· Op maat gemaakte oplossingen voor langeafstands-, distributie- en werkvoertuigen

· Upgrade naar hogere tolclassificatie (niet Euro 1) en toekenning van groene milieusticker (emissie van fijn stof)

· Vanaf 2009 betalen zware trucks in milieuklasse Euro 2 en Euro 3 die uitgerust zijn met een nageplaatste dieselpartikelfilter minder taks

· Elke Mercedes-Benz Service partner is nu in alle exclusiviteit in staat om het nieuwe nageplaatste partikelfiltersysteem te monteren

Door de overeenkomst tussen Daimler AG en de systeemleverancier PURI tech kunnen klanten voortaan hun Mercedes-Benz trucks achteraf met een dieselpartikelfilter laten uitrusten. Vanaf januari 2009 zijn alle Mercedes-Benz Service partners in staat om Mercedes-Benz trucks in uitstootklasse Euro1, Euro 2 en Euro 3 te voorzien van het partikelfiltersysteem van PURI tech. De installatie verloopt erg snel doordat de vervanging modulegebaseerd is. Dit volwaardige "gesloten kring"-filtersysteem – d.w.z. het omvat meer dan enkel een katalysatorfunctie – vermindert de uitstoot van partikels met meer dan 99 %. Het achteraf met deze filter uitgeruste Mercedes-Benz voertuig komt daardoor in een hogere tolclassificatie terecht (met uitzondering van de Euro 1). Wat de milieusticker betreft, komen de aangepaste Mercedes-Benz trucks in aanmerking voor een maximale verbetering van rood naar groen. Dit betekent dat ze vrije toegang verkrijgen tot “beschermd milieu”-zones. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dergelijke namontage geen invloed heeft op de classificatie van de motor. PURI tech voorziet in via de betrokken Mercedes-Benz Service partner een waarborg op het nageplaatste partikelfiltersysteem. Deze dieselpartikelfilters zijn gecertificeerd volgens "Appendix 27" bij Sectie 48 van de Duitse voertuigvergunningswetgeving (StVZO) en beschikken daardoor over een geldige algemene verkeerslicentie.


Gebruiksprofiel/systeemkeuze

De nageplaatste filters zijn geschikt voor zowat elk gebruiksprofiel en zijn modulair van opbouw. Er zijn drie verschillende varianten. Door de modulariteit van het systeem is het noodzakelijk dat vóór de bestelling het type filter gespecificeerd wordt, en wel op basis van het gebruik dat de klant van zijn voertuig maakt. Daartoe dient de bijhorende “Gebruiksprofiel/modulair systeem"-tabel gehanteerd te worden. De modulaire opbouw van het filtersysteem betekent dat onderhoud bijzonder eenvoudig is: normaliter volstaat het om de filter op geregelde tijdstippen schoon te maken.

1. DPFN standaardsysteem (passieve regeneratie):

Het passieve zelfregenererende DPFN-systeem is de ideale filter voor bedrijfsvoertuigen die aan een gemiddelde tot hoge belasting worden onderworpen. Gebruiksprofiel: voornamelijk interstedelijk transport (gt; 80% interstedelijk en gt; 50% onder volle belading). Toepassingen: langeafstandstrucks, distributietrucks. Voertuigen: Actros, Axor, Atego.

2. DPFN+ standaardsysteem met voorfilter (passieve regeneratie):

Het DPFN+ systeem kan ook uitgerust worden met een voorfilter, zodat de automatische regeneratie ook plaatsgrijpt bij lage uitlaattemperaturen. Gebruiksprofiel: voornamelijk stedelijk verkeer (gt; 20% interstedelijk en gt; 25% onder volle belading). Toepassingen: intrastedelijke distributietrucks, gemeentelijke trucks. Voertuigen: Actros, Axor, Atego, Econic.

3.DPFN++ standaardsysteem met voorfilter en brandstofinjectie (actieve regeneratie):

Het DPFN++ filtersysteem wordt geactiveerd door de automatisch gecontroleerde injectie van dieselbrandstof in het uitlaatsysteem. Dit zorgt ervoor dat de automatische regeneratie ook plaatsvindt bij bedrijfsvoertuigen die onder lage belasting in stedelijke omstandigheden gebruikt worden (stop-and-go).

Gebruiksprofiel: louter stadsverkeer, geen interstedelijk transport, stop-and-go, gedeeltelijke belading. Toepassingen: vuilophalingsvoertuigen, straatvegers. Voertuigen: Actros, Axor, Atego, Econic.

Tijdens het montageproces wordt een datalogger geïnstalleerd die de werking van de filter in het oog houdt. Het LED-scherm wordt in de cabine geplaatst en verschaft de bestuurder informatie over de filterstatus aan de hand van een verkeerslichtensysteem:

· A Groen LED/tegendruk normaal

· B Geel LED/tegendruk waarschuwing, filter bijna aan schoonmaken toe

· C Rode LED/tegendruk alarm, bezoek aan garage nodig om filter schoon te maken


Vanaf 01.01.2009 betalen zware bedrijfsvoertuigen met een nageplaatste dieselpartikelfilter aanzienlijk minder taks

Sinds 1 januari 2009 worden zware bedrijfsvoertuigen die uitgerust zijn met een nageplaatste dieselpartikelfilter krachtens de nieuwe tolwetgeving beduidend minder belast, doordat de taxatie rekening houdt met de betrokken "partikelreductiecategorie" .

Sinds deze datum besparen aangepaste Euro-2 en Euro-3 trucks respectievelijk 8.4 cent en 2.1 cent per belastbare kilometer. Vanaf begin 2011 zal het laatste getal zelfs nog toenemen tot 4.2 cent per kilometer. Uitgaande van een jaarlijks aantal gereden kilometers van 150.000 wordt de kost van een nagemonteerde filter al terugverdiend na 6 maanden voor een Euro-2 truck en na ongeveer 1,5 jaar voor een Euro-3 vrachtwagen. Een filter namonteren spaart niet enkel wegenbelasting uit, maar heeft ook een positieve invloed op de restwaarde van het voertuig. Het verleent het voertuig ook recht op de " groene milieusticker " , die toegang geeft tot “beschermd milieu”-zones. Goed voor de portefeuille, goed voor het milieu en goed voor de volksgezondheid.

De dieselpartikelfilter is de perfecte oplossing voor bestaande Euro 1, 2 en 3-voertuigen, maar het spreekt voor zich dat de nieuwe BlueTec 5 trucks nog zuiniger en schoner zijn.