04
februari
2013
|
01:00
Europe/Amsterdam

Fleetboard

Daimler FleetBoard neemt deel aan twee toekomstgerichte onderzoeksprojecten rond elektrische mobiliteit. Beide projecten worden door het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) ondersteund.De elektrische mobiliteit is voor de Duitse federale regering een essentieel onderdeel van een klimaatverantwoorde energie- en verkeerspolitiek. Voor de elektrische mobiliteit kan immers stroom uit hernieuwbare energiebronnen gebruikt worden, zodat een CO2-vrije voortbeweging mogelijk wordt. En omdat in de toekomst elektrische voertuigen ingezet zullen worden om goederen te vervoeren, staat het hele systeem voor vlootbeheer voor nieuwe uitdagingen. De voorkeursbehandeling van emissiearme voertuigen en de mogelijkheid om verbruikslimieten voor vloten in te voeren, kunnen op korte en lange termijn de integratie van lichte bedrijfsvoertuigen met elektrische aandrijving in de transportvloten in de hand werken.Het toekomstscenario van de elektrische mobiliteit stelt bijzondere eisen aan het beheer van voertuigvloten: gemengde vloten (met benzine-, diesel- en elektrische voertuigen) vereisen een vloot- en laadbeheer dat met de verschillende aandrijfconcepten rekening houdt en dat de benutting van voertuigen en laadinfrastructuur volgens de behoeften regelt. Onder leiding van het Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO – instituut voor arbeidswetenschap en –organisatie) werkt FleetBoard met vier andere partners uit de industrie aan softwareoplossingen voor het management van elektrische vloten binnen het project ‘eFlotte’.

Dat project dat een initiatief van de technologiegroep »Elektromobilität Süd-West« is, ging in oktober 2012 van start ging en heeft een looptijd van drie jaar. Het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) verleent het project een subsidie van 1,3 miljoen euro.Een ander onderzoeksproject, ‘GreenNavigation’, wil de reikwijdte van elektrische voertuigen vergroten en de nieuwste voertuigtechniek in het dagelijkse verkeer introduceren. Met het oog daarop koppelen de projectpartners nieuwe voertuigconcepten aan moderne communicatietechnologieën en ontwikkelingsinstrumenten. Om tot betrouwbare verbruiksprognoses te komen, wordt een holistische aanpak toegepast. Factoren die daarin meespelen, zijn naast het gedrag van de bestuurder ook de eigenschappen van het voertuig en zijn werkingsstrategieën, nieuwe methoden om de energiezuinigste routes te berekenen, en de uitwisseling van informatie tussen voertuig en omgeving. Voor dit project stelt FleetBoard zijn ervaringen met voertuigtechnieken en rijgedrag ter beschikking. Europese ondernemingen, vooral middelgrote ondernemingen, zien onderzoek en ontwikkeling als de centrale elementen van groei en succes – ondanks de huidige economische situatie. Ook FleetBoard heeft een lange traditie om aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten mee te werken. “In het verleden hebben we herhaaldelijk met industriepartners en hogescholen samengewerkt,” zegt Dr. Forcher, directeur van Daimler FleetBoard. “De mogelijkheid om aan onderzoeksprojecten rond elektrische mobiliteit mee te werken, stemt overeen met de doelstelling van onze klanten om tot een duurzaam vlootbeheer te komen.”


Het volledige persdossier kan u in bijlage terugvinden.