24
mei
2000
|
02:00
Europe/Amsterdam

FleetBoard op de Mercedes-Benz vrachtwagens

DaimlerChrysler voert momenteel in Duitsland het fleetmanagementsysteem FleetBoard van Mercedes-Benz in. Het systeem wordt in 2001 op de Belgische markt gebracht.

FleetBoard is een internetgestuurde telematicadienst voor het technische en logistieke beheer van vrachtwagenvloten, die het mogelijk maakt alle vlootinformatie overal en op elk moment op te vragen. Hierdoor wordt de transparantie in het wagenpark aanzienlijk verhoogd en kunnen tot dusver verborgen besparingsmogelijkheden aan het licht komen.

FleetBoard gebruikt het internet als communicatiedrager. Zo krijgt de wagenparkbeheerder toegang tot alle softwaremodules die in de FleetBoard-centrale worden aangeboden, zonder dat hij zelf dure hard- en software hoeft aan te schaffen of te actualiseren. Met het medium internet speelt FleetBoard in op een van de grote trends in de telematicamarkt. De permanente en onbegrensde beschikbaarheid van gegevens die aan het netwerk zijn gekoppeld, ontketent ook een revolutie in de processen van de transportwereld.

De aangeboden FleetBoard-diensten bestaan uit modulair opgebouwde componenten. Bij de lancering biedt FleetBoard de volgende diensten en functies: serviceplanning, storingbeheer, interventieanalyse, routeregistratie, tekstcommunicatie met het voertuig, positiebepaling (in heel Europa via een digitale wegenkaart) en een bestuurderswerkplaats met pc en beeldscherm. De dienstverlening zal stap voor stap tot een volledig aanbod uitgebouwd worden. Op het internationale salon voor bedrijfsvoertuigen in september 2000 zullen al diensten worden aangeboden op het gebied van routeplanning en transmissie van commando's. Ook het monteren van containers, opleggers, enz. (b.v. de transmissie van de koeltemperatuur naar de oplegger) zal tot de mogelijkheden behoren.

FleetBoard is bewust als een open platform opgezet. Dit laat ruimte voor technische ontwikkelingen en integratie van vlootspecifieke software. Een van de sleutelementen van het concept is de samenwerking met partners die hun producten op FleetBoard afstemmen. Doel is een volledig aanbod van vloot- en transportmanagementdiensten beschikbaar te maken en zo normen te creëren voor de versplinterde telematicamarkt.
Naast de kosten voor het FleetBoard-telematicaplatform en een eenmalige aansluitingskost worden ook kosten aangerekend voor het gebruik van de FleetBoard-diensten. Daarbij komen nog de - overigens lage - kosten voor de SMS-verbinding. De bestuurderswerkplaats met pc en beeldscherm kan als extra module gekocht worden.
De PC-werkplaats en de overeenkomstige diensten kunnen in alle voertuigen geplaatst worden, ongeacht het merk of de fabrikant. Voor het wagenparkbeheer (serviceplanning, storingbeheer, enz.) zijn alle vrachtwagens van Mercedes-Benz uitgerust met de Telligent®-techniek en de optie ' FleetBoard pre-uitrusting '.
De FleetBoard pre-uitrusting omvat een GPS-antenne, een GSM-antennevoet voor de telefoon, de COM-module als interface met de CAN-bus, en alle nodige kabels. Het FleetBoard-telematicaplatform omvat de boordcomputer, het GPS-systeem voor de plaatsbepaling van het voertuig alsook een ingebouwd GSM-systeem dat instaat voor de communicatie en de gegevensoverdracht.

De gegevensoverdracht verloopt op de volgende manier: de vrachtwagens van Mercedes-Benz beschikken over een modern CAN-bus-netwerk waarmee alle besturingssystemen met elkaar verbonden worden. Via de COM-module ontvangt het FleetBoard-telematicaplatform alle voertuiggegevens. De ingebouwde telefoon seint deze gegevens via het GSM-net door naar de centrale FleetBoard-server in Stuttgart. Daar worden de gegevens verwerkt en via internet beschikbaar gemaakt voor de klanten. Uiteraard worden de gegevens beveiligd met persoonlijke paswoorden en de gebruikelijke beveiligingsvoorzieningen. Deze gegevensoverdracht werkt in beide richtingen. De centrale kan dus ook rechtstreeks gegevens (tekstinformatie, commando's enz.) naar het voertuig sturen.

Voor meer informatie over FleetBoard (in het Duits) kunt u terecht op de internetsite op het volgende adres: http://www.FleetBoard.com