20
juni
2008
|
02:00
Europe/Amsterdam

De helft van de zware ongevallen met vrachtwagens kan worden vermeden

· De hedendaagse hulpsystemen zijn bijzonder doeltreffend op het vlak van veiligheid

· De technologie is al op de markt

· Constructeurs, verzekeringsmaatschappijen en beroepsfederaties steunen de invoering ervan

Stuttgart – Na een vloottest tijdens 2005/2006 waar meer dan 1.000 trekkers van het type Mercedes-Benz Actros bij betrokken waren, kwamen de ontwikkelingsingenieurs van Mercedes-Benz tot het besluit dat de helft van de zware ongevallen met vrachtwagens vermeden kan worden. Met het oog op het onderzoek werd de helft van de vrachtwagens uitgerust met hulpsystemen zoals spoorassistent, afstandsregeling en stabiliteitscontrole. Het aantal ongevallen bij de voertuigen met het veiligheidspakket lag de helft lager dan bij de 500 trekkers zonder die uitrusting. Bovendien lagen de schadekosten, als er zich toch een ongeval voordeed, 90% lager. De resultaten werden opgetekend over een periode van twaalf maanden waarin de trekkers in totaal 108 miljoen kilometer reden.

De moderne hulpsystemen van Mercedes-Benz vormen een bijzonder doeltreffende manier om de belangrijkste oorzaken van ongevallen – ‘kop‑staartbotsingen’ en ‘van de weg af geraken’ – te voorkomen. Om die reden ook kreeg de ontwikkeling van die hulpsystemen voor de bestuurder de hoogste prioriteit en werden ze vanaf het jaar 2000 geleidelijk ingevoerd, te beginnen met de spoorassistent. De blikvanger bij het voorkomen van ongevallen is tot nu toe de Active Brake Assist (hulp bij noodstops), die nu bijna twee jaar beschikbaar is op de trucks van Mercedes-Benz. Wanneer bij een dreigende botsing de bestuurder ondanks de verschillende waarschuwingen niet reageert, wekt dit systeem automatisch de volle remkracht op. Hoewel Active Brake Assist niet altijd een ongeval kan vermijden, vermindert het wel altijd de impactsnelheid (door het opwekken van de volle remkracht) en daardoor ook de gevolgen van de botsing. Voertuigen van klanten die met het systeem uitgerust zijn, hebben tot nu toe ongeveer 350 miljoen km afgelegd en de resultaten zijn over de hele lijn positief.

De snelle verspreiding van die technologieën is van groot belang om de verkeersveiligheid snel en met grote stappen te kunnen verbeteren. Daarom wordt nu van uiteenlopende hoeken financiële steun aangeboden om de invoering van die technologieën te versnellen. Mercedes-Benz heeft bijvoorbeeld een aantrekkelijk geprijsd pakket samengesteld waardoor de totale kosten ongeveer een derde lager liggen dan wanneer de systemen afzonderlijk besteld zouden worden. Voorbeelden daarvan zijn de Safety Pack Classic en de Safety Pack Top. Dat aanbod heeft 15 tot 20% meer klanten ertoe aangezet om hun vrachtwagens met die opties uit te rusten. Sommige verzekeringsmaatschappijen zoals Allianz, Daimler Financial Services, Kravag en Zürich Versicherung, hanteren kortingen voor trucks die met die veiligheidsvoorzieningen uitgerust zijn.

De hulpsystemen die in de voertuigen van Mercedes-Benz aangeboden worden, ontlasten de bestuurder echter niet van zijn plicht om veilig te rijden. De systemen helpen de bestuurder echter wel doordat ze hem in staat stellen om zich beter op het verkeer te concentreren. Bovendien schieten ze altijd te hulp in gevallen waarin de technologie sneller en doeltreffender reageert dan de mens.