02
november
2005
|
01:00
Europe/Amsterdam

DaimlerChrysler bedrijfsvoertuigen: vernieuwende technologieën voor morgen

Andreas Renschler, directielid, verantwoordelijke Bedrijfsvoertuigen: nieuwe technologieën en de nieuwe producten binnen het programma “Global Excellence”

Gevoelige daling van het aantal ongevallen dankzij actieve veiligheidssystemen

 

Tijdens de tweede editie van de Technology Days van Papenburg stelt de afdeling bedrijfsvoertuigen van DaimlerChrysler 50 thema’s voor die voortspruiten uit onderzoek en ontwikkeling en die gericht zijn op veiligheid, milieu en technologie. De tentoongestelde technieken zullen geleidelijk geïntroduceerd worden op de bedrijfsvoertuigen van het merk.

Andreas Renschler, directielid van DaimlerChrysler AG, hoofd van de afdeling Bedrijfsvoertuigen, vat samen: “De investeringen in de toekomstige productgeneraties vormen een essentiële pijler van het optimaliseringsprogramma ‘Global Excellence’. Onze onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn gericht op nieuwe technologieën en producten die de afdeling Bedrijfsvoertuigen nog competitiever zullen maken.”

De ontwikkeling van de bedrijfsvoertuigen van morgen past in een steeds nauwer kader. Er moet namelijk rekening gehouden worden met de steeds strenger wordende normen inzake pollutie, met de stijging van de brandstofprijzen en de moeilijke economische situatie van klanten, die, als gevolg daarvan, verwachten van hun voertuigen dat ze zo weinig mogelijk geïmmobiliseerd zijn, zo weinig mogelijk verbruiken en zo vaak mogelijk beschikbaar zijn.

Ook de over het algemeen steeds toenemende verkeersdrukte is een van de factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Volgens de voorspellingen die werden gemaakt in het kader van het richtinggevend ontwikkelingsschema van de transportinfrastructuren in Duitsland (Bundesverkehrswegeplan), zal het aantal afgelegde personenkilometer op de Duitse wegen toenemen tot 873 miljard in 2015, tegenover 750 miljard in 1997. Qua goederenverkeer zou het aantal tonkilometer over dezelfde periode volgens diezelfde studie met meer dan een derde moeten stijgen. Terwijl er in 1994 in Duitsland ongeveer drie miljoen voertuigen voor goederentransport rondreden, bedroeg dat cijfer in 2004 al 3,4 miljoen per jaar. De evolutie is dezelfde in Europa, in de NAFTA-landen, in Azië en in de rest van de wereld.

Ondanks het toenemende verkeer is het aantal ongevallen stabiel gebleven, dankzij het verhoogde veiligheidsniveau van personenwagens en bedrijfsvoertuigen. Toch heeft DaimlerChrysler als doelstelling verkondigd het aantal ongevallen met bedrijfsvoertuigen nog te verminderen door nieuwe actieve veiligheidssystemen aan te bieden. Op dat vlak zijn aanrijdingen langs achteren en van de weg raken de twee meest voorkomende soorten ongevallen. Aanrijdingen langs achteren vertegenwoordigen een vierde van alle ongevallen waarbij vrachtwagens betrokken zijn. Dankzij het nieuwe noodremhulpsysteem, dat vanaf 2006 als optie wordt aangeboden op de vrachtwagens van Mer-cedes-Benz, zullen ze aanzienlijk verminderd kunnen worden. Andere hulp- en veiligheidssystemen, zoals het systeem dat de bestuurder waarschuwt wanneer hij dreigt van de weg te geraken, of de nieuwe dynamische stabiliteitscontrole ESP die rekening houdt met het laadniveau van het voertuig, dragen er eveneens toe bij dat de risicosituaties geneutraliseerd worden. In totaal 70 tot 80 % van alle ongevallen die zich vandaag voordoen, zouden vermeden kunnen worden dankzij de hulpsystemen van DaimlerChrysler.

Ook de verstrenging van de milieunormen overal ter wereld is iets waar rekening mee gehouden moet worden voor de ontwikkeling van bedrijfsvoertuigen: zo zal in Duitsland de uitstoot van stikstofoxiden in 2020 nog maar ongeveer een vijfde bedragen van wat in 1980 werd uitgestoten, en wat dieselpartikels betreft zal dat nog maar een vierde zijn. De ontwikkeling van adequate zuiveringstechnologieën brengt hoge kosten met zich mee voor de constructeurs, die verplicht zijn deze door te rekenen in de prijs van hun voertuigen. De kleine marges van de klanten, bijvoorbeeld firma’s voor wegtransport, maken de taak van de constructeurs uiterst moeilijk.

Andreas Renschler: “Door intelligente antwoorden te bieden, zoals de BlueTec-technologie, die een aanzienlijke verbruikwinst oplevert, vormen wij deze veronderstelde handicap om in een economisch voordeel voor onze klanten.”
De plotselinge stijging van de brandstofprijzen is een rechtstreekse kostenfactor voor de klanten en bijgevolg voor de constructeurs. “De huidige evolutie versterkt ons in ons initiatief dat erop gericht is economische aandrijfsystemen en alternatieve motoren te ontwikkelen”, vervolgt Andreas Renschler.

DaimlerChrysler is een van de eerste constructeurs ter wereld van industriële voertuigen die aangedreven worden door alternatieve motoren: vrachtwagens, bestelwagens, lijnbussen of reisbussen met motoren op aardgas, met brandstofcellen of met hybride technologie rijden rond op de wegen van Europa, Amerika, Japan, China en Australië.

Ook de voertuigen van DaimlerChrysler op brandstofcellen leveren hun bijdrage: de 36 autobussen met brandstofcellen die in dienst zijn in Europa, in Australië en, sinds september, in China, hebben in totaal al meer dan een miljoen kilometer afgelegd bij praktische testen.