03
maart
2020
|
09:31
Europe/Amsterdam

Daimler Trucks: de E-Mobility Group gaat van start met een internationaal initiatief om een laadinfrastructuur voor elektrische trucks te ontwikkelen

Samenvatting
  • Het ‘eTruck Charging Initiative’ is bedoeld om kopers van trucks te helpen om op de best mogelijke manier de wereld van de e-mobiliteit binnen te stappen. De aandacht gaat daarbij in eerste instantie naar bedrijfsterreinen waar de trucks geparkeerd worden.
  • Belangrijke spelers naast Daimler Trucks: kopers van e-trucks, beheerders van elektriciteitsnetwerken, energieleveranciers, producenten van oplaaduitrustingen en leveranciers van oplaadsoftware
  • Een netwerk vormen met het oog op gedeelde infrastructuuroplossingen
  • De proefprojecten worden al voorbereid
  • Gesa Reimelt, directeur E-Mobility Group van Daimler Trucks & Buses: “We willen een actieve rol spelen bij een snelle omschakeling naar een elektrisch wegvervoer op basis van batterijen – en daarbij gaan we verder dan het leveren van e-trucks en adviezen. Met dat doel voor ogen stippelen we nu de weg uit om, samen met alle betrokkenen, de noodzakelijke infrastructuur te ontwikkelen.”

Stuttgart – Daimler Trucks is een pionier van de elektrische mobiliteit: enerzijds met elektrische trucks die vandaag al in de hele wereld door klanten ingezet worden, anderzijds met een holistisch ecosysteem waarin ook plaats is voor adviezen aan en infrastructuurdiensten voor gebruikers van e-trucks. De E-Mobility Group van Daimler Trucks & Buses zet nu nog een stap verder en gaat van start met een internationaal initiatief om een laadinfrastructuur voor door batterijen aangedreven elektrische trucks uit te bouwen. In eerste instantie gaat de aandacht naar laadstations die op de bedrijfsterreinen van truckklanten geïnstalleerd worden.

Binnen dat initiatief brengt de E-Mobility Group de belangrijkste spelers samen: klanten van e-trucks, netwerkbeheerders, energieleveranciers, producenten van oplaaduitrustingen en leveranciers van oplaadsoftware. Op die manier promoot de groep gedeelde infastructuuroplossingen voor truckklanten binnen het netwerk. Op het ogenblik staan de VS en Europa centraal in de activiteiten van de groep. Daarna volgt Japan. De eerste workshops zijn nu al een tijdje aan de gang. En de eerste gezamenlijke proefprojecten om een laadinfrastructuur op bedrijfsterreinen te installeren, zijn al ingevoerd of in voorbereiding.

Het ‘eTruck Charging Initiative’ is een deel van de holistische aanpak van de E-Mobility Group om truckklanten de best mogelijke instap in de e-mobiliteit te bieden. Het nauwe overleg tussen de belangrijkste spelers is ook bedoeld om de planning en ingebruikneming van netwerken te versnellen - wat in het verleden een complexe stap was die veel tijd vergde. Daarnaast hebben de deelnemers ook oog voor aspecten zoals een geoptimaliseerd beheer van het elektriciteitsnet en een duurzame stroomvoorziening.

Aanbiedingen met aangepaste infrastructuren voor exploitanten van trucks

Gesa Reimelt, directeur E-Mobility Group van Daimler Trucks & Buses: “We willen een actieve rol spelen bij een snelle omschakeling naar een elektrisch wegvervoer op basis van batterijen – en daarbij gaan we verder dan het leveren van e-trucks en adviezen. Met dat doel voor ogen stippelen we nu de weg uit om, samen met alle betrokkenen, de noodzakelijke infrastructuur te ontwikkelen.”

“Onder andere via intensieve gesprekken met klanten bouwen we een grondige expertise op waarbij we rekening houden met alle stroomvereisten en infrastructuurbehoeften van vloten. In een eerste fase zoeken we uit welke stroomvoorziening op het terrein van een klant beschikbaar is en welke exploitatieprocessen een invloed op de laadprocedure hebben. Met het ‘eTruck Charging Initiative’ waarmee we onlangs van start zijn gegaan, bundelen we die bevindingen nu in geschikte aanbiedingen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat we klanten ondersteunen bij de keuze van een energieleverancier en van een producent van oplaaduitrusting. Daarnaast leveren we ook de aangepaste oplaadsoftware,” gaat Gesa Reimelt voort.

Snellere procedures om kosten te besparen

Hoe sneller de energieleveranciers en de netwerkbeheerders precies weten welke infrastructuur de klanten nodig hebben, hoe sneller en hoe efficiënter ze die infrastructuren kunnen aanleggen. De maatregelen binnen het initiatief omvatten daarom de ontwikkeling van standaardconcepten voor veel voorkomende oplaadprofielen. De verschillende energieleveranciers kunnen die concepten gebruiken om de tijd die ze voor hun planning nodig hebben, drastisch in te korten. Tot nu toe werden infrastructuurprojecten hoofdzakelijk als individuele gevallen aangepakt. Daarnaast versnellen gestandaardiseerde en geoptimaliseerde formulieren de goedkeuringsprocedures voor de netwerkbeheerders. Snelle procedures betekenen lagere kosten voor alle betrokkenen. Binnen het initiatief worden ook andere aspecten aangepakt, zoals het best mogelijke ontwerp van de interfaces tussen de laadinfrastructuur, het voertuig en het netwerk, of de mogelijkheden om de belasting van het netwerk te sturen en dus een – zo duurzaam mogelijke – stroomvoorziening te garanderen. In landelijke gebieden met een grote vraag naar elektriciteit is het ook belangrijk om de betrouwbaarheid van de laadprocedure te verzekeren, wat een ander aspect is dat in het initiatief aan bod komt.

Opladen op het eigen bedrijfsterrein houdt kostenvoordelen voor logistieke bedrijven in

Gesa Reimelt: “Wanneer truckklanten hun trucks op hun eigen terrein kunnen opladen, is dat volgens ons de eerste en belangrijkste stap op weg naar de e-mobiliteit. Dat betekent dat de huidige toepassingsgebieden voor elektrische trucks, zoals het stedelijke distributievervoer, perfect haalbaar zijn en dat de infrastructuur op de best mogelijke manier aan de bedrijfsprocessen van de logistieke dienstverlener aangepast kan worden. Dat resulteert op zijn beurt in de laagst mogelijke laadkosten. Afhankelijk van het gebruik dat van de trucks gemaakt wordt, kan hun rijbereik verruimd worden door ze op te laden op de plek waar ze hun lading lossen of laden. Daar moeten de trucks hoe dan ook halt houden. In de toekomst zullen openbare laadvoorzieningen in publiek toegankelijke stations langs grote transportroutes ook een belangrijke rol spelen – een volledige laadinfrastructuur maximaliseert het bereik van elektrische, door batterijen aangedreven trucks.”

Bij laadinstallaties op de terreinen van een logistiek bedrijf is de infrastructuur heel precies afgestemd op de behoeften en processen van de dienstverlener in kwestie. Het gebruik van een eigen infrastructuur biedt gewoonlijk voordelen op het vlak van de TCO (total cost of ownership, totale exploitatiekosten) omdat er geen bijkomende operator bij betrokken is. Bovendien vallen tijdrovende stappen – zoals de facturatie of de authentificatie van toegelaten voertuigen – weg, terwijl men er altijd zeker van is dat de trucks opgeladen kunnen worden. De laadprocedures voldoen aan de specificaties van het bedrijf en de energiekosten kunnen op voorhand berekend worden.

Opladen op het eigen bedrijfsterrein is o.a. een geschikte oplossing wanneer elektrische trucks in stedelijke gebieden ingezet worden. Zulke trucks volgen immers goed te plannen routes terwijl ze ‘s nachts of tijdens de voorziene rustpauzes opgeladen kunnen worden. Daardoor hoeven in de meeste gevallen de bestaande bedrijfsprocedures nauwelijks veranderd te worden. De elektrische aandrijving op batterijen biedt, binnen de alternatieve aandrijfsystemen op de markt, de hoogste efficiëntie – en dat is wegens de lage energiekosten van groot belang bij deze toepassingen. De ontwikkeling van andere laadmogelijkheden – opladen bij klanten of op openbare voorzieningen – zal voor logistieke bedrijven nieuwe toepassingsgebieden mogelijk maken waarbij elektrische trucks over grotere afstanden ingezet worden.

Adviezen van de E-Mobility Group

Het ecosysteem dat de E-Mobility Group vorig jaar gelanceerd heeft en dat een eenvoudige instap in de e-mobiliteit mogelijk moet maken, omvat drie domeinen: de essentiële vraag die het eerst, samen met de klant, beantwoord moet worden, is voor welke toepassingen en routes elektrische trucks vandaag al geschikt zijn. Daarvoor heeft de E-Mobility Group de gratis app ‘eTruck Ready’ uitgebracht. Die stelt op basis van de bestaande routes een voor de klanten realistisch en zinvol gebruiksprofiel van elektrische trucks op. De laadprocedures van elektrische vlootvoertuigen zijn een andere belangrijke factor die in de bedrijfsprocessen geïntegreerd moet worden. Om die reden leggen we ons bij onze adviezen ook toe op de analyse van de bedrijfsterreinen en op geschikte infrastructuurconcepten, waarvan intelligente oplaadoplossingen deel uitmaken. Het derde domein streeft naar op de optimalisatie van de totale exploitatiekosten (TCO). De experts van de E-Mobility Group bespreken onder andere de mogelijkheden van een publieke financiering van de infrastructuur.

De internationale e-strategie van de E-Mobility Group van Daimler Trucks & Buses

Sinds 2018 bundelt de E-Mobility Group de algemene knowhow van Daimler Trucks & Buses op het vlak van de e-mobiliteit en legt ze voor alle merken en segmenten de strategie met betrekking tot elektrische onderdelen en producten vast. Naar het voorbeeld van de internationale platformstrategie voor conventionele voertuigen ontwikkelt de E-Mobility Group een geïntegreerde elektrische architectuur, waarbij een maximaal gebruik wordt gemaakt van synergievormen en de investeringen geoptimaliseerd worden. Tegelijk biedt de E-Mobility Group haar klanten allesomvattende adviezen en richt ze haar aandacht op het volledige ecosysteem om de e-mobiliteit, ook in TCO-termen, economisch haalbaar te maken. De E-Mobility Group is wereldwijd gestructureerd, met medewerkers in verschillende vestigingen van het internationale ontwikkelingsnetwerk van de onderneming, bijvoorbeeld in Portland (VS), Stuttgart (Duitsland) en Kawasaki (Japan).

Het internationale aanbod elektrische trucks van Daimler Trucks

De eActros, de zware elektrische truck van Mercedes-Benz die een bereik van ongeveer 200 km heeft, wordt op het ogenblik als onderdeel van de eActros ‘innovatievloot’ intensief op de proef gesteld door klanten in Duitsland en Zwitserland. Het eerste exemplaar van de eActros werd in 2018 aan een klant overhandigd. De serieproductie gaat volgens plan volgend jaar van start. In de VS worden de middelzware Freightliner eM2 en de zware Freightliner eCascadia op het ogenblik op hun beurt bij klanten in praktische omstandigheden uitgetest – ook daar is de serieproductie van die modellen voor 2021 gepland. En als deel van een kleine serie worden vandaag ook al meer dan 150 exemplaren van de FUSO eCanter, een lichte elektrische truck, bij talrijke klanten in Japan, de VS en Europa ingezet.

Daimler Trucks & Buses: een duurzame bedrijfsstrategie

Daimler Trucks & Buses, een van de grootste constructeurs van bedrijfsvoertuigen ter wereld, volgt een duurzame bedrijfsstrategie en streeft ernaar om tegen 2039 in de drie belangrijke markten van Europa, Japan en NAFTA alleen nog maar voertuigen aan te bieden die in het gebruik CO2-neutraal zijn (‘tank-to-wheel’). Al in 2022 is Daimler Trucks & Buses van plan om serievoertuigen met een elektrische aandrijving op batterijen op te nemen in het aanbod voor zijn belangrijkste afzetgebieden: Europa, de VS en Japan. En in de tweede helft van het decennium zal Daimler Trucks & Buses zijn aanbod nog uitbreiden met door waterstof aangedreven serievoertuigen.