02
juli
2020
|
13:38
Europe/Amsterdam

Daimler Truck AG werkt hard om serieproductie van brandstofcellen voor te bereiden

Samenvatting
  • Deskundigen in de vestiging van Stuttgart ontwerpen momenteel nieuwe, hypergeavanceerde productiefaciliteiten als technologische blauwdruk voor een toekomstige serieproductie.
  • Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG: “Onze toekomstvisie staat geheel in het teken van CO2-neutraal transport. Brandstofcellen op waterstof zijn een strategische technologie in dat verband. We engageren ons dan ook consequent voor de serieproductie van brandstofcellen en verrichten pionierswerk dat veel verder gaat dan de autosector alleen.”
  • Andreas Gorbach, Hoofd van Daimler Truck Fuel Cell: “Net als bij de ontwikkeling van de brandstofceltechnologie kunnen we voor de productie van brandstofcellen steunen op de jarenlange ervaring van onze deskundigen. We zijn dan ook perfect geplaatst om te werken aan een van onze belangrijkste mijlpalen, namelijk de technologische blauwdruk voor een grootschalige serieproductie van brandstofcelsystemen.”

Stuttgart – Samen met Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG stelt Daimler Truck AG alles in het werk om de serieproductie van brandstofcellen dichterbij te brengen. De voorbije tien jaar hebben deskundigen reeds een doorgedreven expertise ter zake opgebouwd en hebben ze productiemethoden en processen uitgewerkt. In nauwe samenwerking met hun collega’s in Vancouver (Canada) en geruggensteund door de voortdurende ontwikkeling van brandstofcellen wenden de deskundigen in Stuttgart deze ervaring nu aan om de toekomstige serieproductie van brandstofcellen voor te bereiden. Er wordt geïnvesteerd in hypergeavanceerde nieuwe faciliteiten die elke fase in het proces van de brandstofcelproductie dekken, van de membraancoating en stackproductie tot de fabricage van brandstofceleenheden.

“Onze toekomstvisie staat geheel in het teken van CO2-neutraal transport. Brandstofcellen op waterstof zijn een strategische technologie in dat verband. We engageren ons dan ook consequent voor de serieproductie van brandstofcellen en verrichten pionierswerk dat veel verder gaat dan de autosector alleen. De komende jaren zullen we een substantieel bedrag investeren om dat te realiseren,” verklaarde Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG.

Andreas Gorbach, Hoofd van Daimler Truck Fuel Cell: “Net als bij de ontwikkeling van de brandstofceltechnologie kunnen we voor de productie van brandstofcellen steunen op de jarenlange ervaring van onze deskundigen. Dat geeft ons een enorm concurrentievoordeel. We zijn dan ook perfect geplaatst om te werken aan een van onze belangrijkste mijlpalen, namelijk de technologische blauwdruk voor een grootschalige serieproductie van brandstofcelsystemen.”

Nieuwe productietechnologie voor uiterst complexe en gevoelige producten

De conventionele industriële productieprocessen zijn niet bruikbaar voor de uiterst complexe en gevoelige brandstofcelstacks. Zo worden tal van delicate onderdelen verwerkt op micrometerniveau (1 micrometer = 1 miljoenste van een meter). Zelfs de kleinste vervuiling kan de werking van brandstofcellen hinderen. Daarom wordt er voor bepaalde aspecten van de geplande preserieproductie een ‘clean room’ met gefilterde lucht gebouwd. Het optimaliseren van de omgevingslucht in de productie is eveneens cruciaal omdat de kleinste afwijking in temperatuur en vochtigheid kan resulteren in aanzienlijke materiaalwijzigingen die de volgende processen in de productie sterk zouden bemoeilijken. De grootste uitdaging voor de Daimler-deskundigen bestaat er echter in om tot korte productiecycli te komen, een cruciaal aspect voor een kostefficiënte productie. Daartoe doen de deskundigen voor de productie van brandstofcelstacks soms een beroep op technologieën uit de verpakkingsindustrie, die doorgaans niet worden gebruikt bij de productie van conventionele motoren.

Geplande joint venture voor brandstofcellen tussen Daimler Truck AG en de Volvo-groep

In april van dit jaar sloot Daimler Truck AG een voorlopige, niet-bindende overeenkomst met de Volvo-groep om een nieuwe joint venture op te richten voor de ontwikkeling en verkoop van brandstofsystemen voor zware bedrijfsvoertuigen en andere toepassingen. De joint venture steunt daarvoor op expertise van zowel Daimler Truck AG als de Volvo-groep. De productie van brandstofcelsystemen zal eveneens deel uitmaken van de joint venture. Daimler Truck AG en de Volvo-groep zullen vanaf de tweede helft van dit decennium op grote schaal gebouwde zware bedrijfsvoertuigen met brandstofcelaandrijving aanbieden voor veeleisend en zwaar langeafstandstransport.

Daimler Truck AG brengt brandstofcelactiviteiten van de hele groep samen

Om de joint venture met de Volvo-groep te vereenvoudigen, brengt Daimler Truck AG alle brandstofcelactiviteiten van de groep samen in de recent opgerichte dochteronderneming Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG. Dat geldt ook voor de activiteiten van Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH. Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG zal op een latere datum overgaan in de geplande joint venture. De voorbije decennia heeft Daimler heel wat expertise op het vlak van brandstofceltechnologie opgebouwd in zijn vestiging in het Duitse Nabern (momenteel het hoofdkwartier van Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) en andere productie- en ontwikkelingsvestigingen in Duitsland en Canada.