01
maart
2021
|
09:33
Europe/Amsterdam

Daimler Truck AG sluit COVID-jaar 2020 met vertrouwen af en noteert sterke verkoopstijging in 2021

Samenvatting
  • COVID-jaar 2020 kenmerkte zich door twee sterk gekrompen markten in de eerste twee kwartalen, met alle gevolgen van dien voor het aantal verkochte voertuigen, de inkomsten en het rendement op de omzet
  • Marktherstel in de tweede helft van het jaar; positieve evolutie van het aantal bestellingen voorspelt groeicurve; stijging van de marktaandelen
  • In 2021 verwacht Daimler Truck AG een toename van de verkoop, de inkomsten en het omzetrendement
  • Geplande spin-off van Daimler Truck AG om bijkomend ondernemerspotentieel te benutten
  • Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG: “Onze activiteiten hebben zich sterk herpakt in de tweede helft van 2020 en we zullen dit elan aanhouden in het huidige jaar. We zetten ons in voor twee strategische doelstellingen: in de eerste plaats willen we ons potentiële omzetrendement ten volle benutten. Met een verwacht omzetrendement van 6 tot 7 procent zullen we dit jaar een aanzienlijke stap voorwaarts zetten op dat vlak. Ten tweede willen we de transformatie van onze sector van bovenaf vormgeven. Ook op dit gebied zullen we in 2021 de volgende mijlpalen bereiken. Qua emissievrij transport nemen we onze zware distributievrachtwagen Mercedes-Benz eActros in productie. Inzake autonoom rijden, testen we een nieuwe generatie van sterk geautomatiseerde prototypes op nieuwe routes in New Mexico. En wat connectiviteit betreft, bieden we klanten overal ter wereld bijkomende digitale diensten om hun vrachtwagens en bussen nog efficiënter te gebruiken. Kortom, we willen uitgroeien tot de referentie in onze sector op het gebied van het CO2-neutrale, veilige en efficiënte passagiers- en vrachtvervoer van de toekomst. De weg is duidelijk uitgestippeld en onze geplande onafhankelijkheid zal ons helpen om in de toekomst nog sneller te evolueren.”

Stuttgart – In de eerste twee kwartalen van 2020 heeft Daimler Truck AG een aanzienlijke omzetdaling genoteerd in zijn belangrijkste markten, die bovendien zwaar te lijden hadden onder de economische impact van COVID-19. Over het hele boekjaar gezien, bedroeg de achteruitgang zowel in Noord-Amerika als in de EU30-regio ongeveer 30 procent. In het tweede kwartaal, dat het ergst werd getroffen door COVID-19, tekende de vrachtwagenmarkt in Noord-Amerika en Europa zelfs meer dan 50 procent verlies op in vergelijking met april en mei 2019. Dat had uiteraard gevolgen voor het aantal verkochte voertuigen, de omzet en het rendement op de omzet. Met ongeveer 378.500 geleverde vrachtwagens en bussen, lag het aantal verkochte voertuigen van Daimler Trucks & Buses in 2020 ongeveer een derde onder het niveau van het jaar ervoor (vorig jaar: 521.100). Als gevolg van die aanzienlijke daling, zag de onderneming ook haar omzet zakken tot ongeveer € 35 miljard (vorig jaar: € 44 miljard). De bijgestelde inkomsten voor intresten en belastingen (EBIT) bedroegen € 678 miljoen (vorig jaar: € 2,672 miljard). Het bijgestelde omzetrendement bedroeg 2,0 procent in 2020, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 6,0 procent het jaar ervoor. De cashflow voor intresten en belastingen (CFBIT) bedroeg over hetzelfde jaar € 2,513 miljard (vorig jaar: € 2,654 miljard).

In 2020 besteedde Daimler Trucks & Buses € 1,5 miljard aan onderzoek en ontwikkeling (vorig jaar: € 1,7 miljard). Maar ondanks het afgenomen ontwikkelingsbudget als gevolg van de pandemie, bleven de aspecten autonoom rijden, elektrische mobiliteit (met inbegrip van de eActros) en connectiviteit een cruciale rol spelen. Andere focusgebieden waren de toekomstige generaties van bestaande producten, de terugdringing van het brandstofverbruik en de emissies, alsook producten en technologieën op maat van belangrijke groeimarkten.

Bemoedigend is dat er in het vierde kwartaal een merkbaar herstel is opgetreden in de voornaamste markten en regio’s, met Noord-Amerika en de EU30 op kop. Daimler Trucks verkocht in het totaal ongeveer 121.000 voertuigen in het vierde kwartaal van 2020, tegenover nauwelijks 61.000 exemplaren in het tweede kwartaal, dat het hardst te lijden had onder de pandemie. Een ander positief signaal voor de terugkeer naar de normaliteit is dat het aantal bestellingen voor Daimler Trucks & Buses over het volledige jaar 2020 nagenoeg terug op het niveau van het jaar ervoor stond. Met ongeveer 175.000 bestellingen in het orderboekje was het vierde kwartaal van 2020 tevens een van de sterkste kwartalen in de bestelgeschiedenis van de onderneming. Ondanks de moeilijke omstandigheden van 2020 wist Daimler Trucks, als een van ‘s werelds grootste constructeurs van bedrijfsvoertuigen, te scoren met zijn kwalitatieve producten en diensten en kon de onderneming haar leiderschap op bijna alle kernmarkten versterken.

Positieve vooruitzichten voor 2021: marktherstel moet leiden tot hogere cijfers voor het aantal verkochte voertuigen, de inkomsten en het omzetrendement

Voor 2021 gaat Daimler Truck AG ervanuit dat de wereldwijde economie zich snel zal herstellen na de diepe recessie van vorig jaar. Deze economische heropleving moet ook resulteren in een stijgende vraag in de belangrijkste vrachtwagenmarkten. In Noord-Amerika en de EU30-regio verwacht de onderneming dan ook een aanzienlijke groei van de markt voor zware vrachtwagens. In Brazilië verwacht Daimler Trucks een lichte stijging. In Japan zal het marktvolume wellicht op hetzelfde niveau blijven als het jaar ervoor. Daimler Trucks & Buses verwacht te kunnen profiteren van deze marktevolutie en voorspelt een aanzienlijke stijging van de verkoopcijfers in boekjaar 2021. Ook schat de onderneming dat zijn inkomsten voor boekjaar 2021 ver boven het niveau van vorig jaar zullen uitkomen. Daimler Trucks mikt op een gevoelige stijging van het bijgestelde rendement op omzet naar 6 tot 7 procent.

Martin Daum, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Daimler Truck AG en Lid van de Raad van Bestuur van Daimler AG, verklaarde: “Onze activiteiten hebben zich sterk herpakt in de tweede helft van 2020 en we zullen dit elan aanhouden in het huidige jaar. We zetten ons in voor twee strategische doelstellingen: In de eerste plaats willen we ons potentiële omzetrendement ten volle benutten. Met een verwacht omzetrendement van 6 tot 7 procent zullen we dit jaar een aanzienlijke stap voorwaarts zetten op dat vlak. Ten tweede willen we de transformatie van onze sector van bovenaf vormgeven. Ook op dit gebied zullen we in 2021 de volgende mijlpalen bereiken. Qua emissievrij transport nemen we onze zware distributievrachtwagen Mercedes-Benz eActros in productie. Inzake autonoom rijden, testen we een nieuwe generatie van sterk geautomatiseerde prototypes op nieuwe routes in New Mexico. En wat connectiviteit betreft, bieden we klanten overal ter wereld bijkomende digitale diensten om hun vrachtwagens en bussen nog efficiënter te gebruiken. Kortom, we willen uitgroeien tot de referentie in onze sector op het gebied van het CO2-neutrale, veilige en efficiënte passagiers- en vrachtvervoer van de toekomst. De weg is duidelijk uitgestippeld en onze geplande onafhankelijkheid zal ons helpen om in de toekomst nog sneller te evolueren.”

Geplande spin-off van Daimler Truck AG om bijkomend ondernemerspotentieel te benutten

Met de geplande spin-off wil het in de toekomst onafhankelijke Daimler Truck AG een meetbare meerwaarde creëren voor zijn aandeelhouders, door zijn strategische plannen flexibeler te implementeren om zo zijn winst te verhogen en de toekomstige ontwikkeling van CO2-neutrale aandrijfsystemen voor vrachtwagens en bussen voort te stuwen. Daimler Truck AG heeft de gevolgen van de COVID-19-pandemie met een uitzonderlijke toewijding en immense ervaring het hoofd geboden en heeft tijdens de crisis de juiste beslissingen genomen. De maatregelen die werden ingevoerd om de kosten en capaciteiten aan te passen, zoals de korte werktijden in Duitsland, heeft voor alle functionele uitgavenposten tot besparingen geleid. De sterke daling van de vaste kosten, gerealiseerd door een gedisciplineerde controle en de geleidelijke implementatie van herstructureringen, had een bijzonder positief effect.

Het businessmodel van Daimler Truck AG is succesvol en steunt op een solide financiële basis. Zo heeft de onderneming bewezen dat ze de marktcycli kan beheren die typisch zijn voor onze sector en zal ze in de toekomst nog intensiever werken aan een efficiënt cashflowbeheer. Tegelijk hanteert Daimler Truck AG duidelijke strategieën om zijn financiële prestaties te verbeteren. Andere factoren die daartoe bijdragen zijn het charisma van onze sterke en wereldwijd actieve merken, de schaalvergroting van de wereldwijde platformstrategie en de expertise van de technologische marktleider op het gebied van CO2-neutraal, veilig en efficiënt transport. Parallel daarmee blijft Daimler Truck AG voortdurend werken om zijn eigen kostenpositie te verbeteren, met een focus op Mercedes-Benz Trucks in Europa. Daar werden in 2019 reeds maatregelen getroffen om de efficiëntie te verhogen, die consistent verder worden geïmplementeerd. Sinds oktober 2020 gebeurt dat door het zogeheten ‘Transformatiebureau’. Op die manier wil de onderneming haar wereldwijde marktpositie bestendigen door enerzijds het productgamma uit te breiden en anderzijds de transformatie van de sector te leiden met innovatieve samenwerkingen.

Wereldwijde partnerschappen: samen vormgeven aan de transformatie

De transformatie van de bedrijfsvoertuigensector, die grotendeels werd ingezet door Daimler Truck AG, vereist heel wat middelen. Daarom heeft de onderneming er bewust voor geopteerd om doordachte strategisch partnerschappen aan te gaan. Zeker in het geval van nieuwe en investeringsintensieve technologieën, kan men sneller meer bereiken door samen te werken met de juiste partners. De geplande samenwerking met Volvo Group voor brandstofcellen is daar een belangrijk voorbeeld van. Het doel bestaat erin om productierijpe brandstofcelsystemen te ontwikkelen, te bouwen en te verkopen. De focus ligt daarbij op zware vrachtwagens maar de systemen zullen ook voor andere toepassingen worden gebruikt. Daartoe zal Volvo Group een belang van 50 procent verwerven in Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG voor een bedrag van ongeveer 600 miljoen euro, cash en zonder schulden. Zo verwerven Daimler Truck AG en Volvo Group elk de helft van de aandelen in de joint venture voor brandstofcellen. In alle andere sectoren, zoals voertuigtechnologieën of de integratie van de brandstofcellen in voertuigen, blijven beide ondernemingen concurrenten. De strategische samenwerking met het Amerikaanse onderneming Proterra Inc., een toonaangevende leverancier van elektrische bussen en producent van batterijen voor bedrijfsvoertuigen, zal eveneens bijdragen tot de elektrificering van bedrijfsvoertuigen.

Op het gebied van autonoom rijden (SAE-niveau 4) heeft Daimler Trucks dan weer de handen in elkaar geslagen met Torc Robotics. Daimler Trucks zal Torc 2021 gebruiken om de wegtests met autonome vrachtwagens van SAE-niveau 4 te intensiveren, en om de volgende generatie van prototypevoertuigen in te zetten voor operationele tests op bestaande en nieuwe routes. Daartoe wordt ook een bijkomend verificatie- en testcentrum geopend in New Mexico. Om autonome vrachtwagens van SAE-niveau 4 te testen, zal Daimler Trucks-dochter Torc Robotics in de toekomst gebruik maken van de cloudoplossing Amazon Web Services (AWS). De AWS-systemen garanderen de schaalbaarheid en snelheid die nodig is voor een veilige en stabiele overdracht, opslag en berekening van alle gegevens die tijdens het rijden worden verzameld. In 2020 hebben Daimler Trucks en Torc nog een belangrijke bijkomende samenwerking afgesloten met Luminar Technologies, Inc., een toonaangevende leverancier van lidar-hardware en -software. De experts van Daimler Trucks, de Amerikaanse dochter DTNA en Torc Robotics zullen nauw samenwerken met de specialisten van Luminar om de lidartechnologieën te ontwikkelen die nodig zijn voor de hoge snelheden op Amerikaanse snelwegen. Om dit partnerschap te versterken, heeft Daimler Trucks een minderheidsbelang in Luminar verworven.

Tegelijk heeft de Daimler Trucks-afdeling recent zijn positie versterkt met een verregaand strategisch partnerschap met Waymo in de VS. In eerste instantie zal de technologie van Waymo worden gecombineerd met een variant van de Freightliner Cascadia, een vrachtwagenmodel van Daimlers Amerikaanse dochter DTNA (Daimler Trucks North America), dat speciaal hiervoor werd ontwikkeld. Met vrachtwagens van SAE-niveau 4 streven Waymo en Daimler Trucks ernaar de wegveiligheid en productiviteit van fleetklanten te verhogen. De Freightliner Cascadia, uitgerust met de Waymo Driver, wordt in de komende jaren leverbaar in de VS.

Wereldwijde samenwerking voor middelzware motoren

Daimler Truck AG en Cummins Inc. gaan wereldwijd samenwerken voor de ontwikkeling van motoren voor middelzware voertuigen. Dat hebben beide ondernemingen enkele dagen geleden aangekondigd. In het kader van dit strategische partnerschap zal Cummins investeren in de verdere ontwikkeling van middelzware motorsystemen voor Daimler Trucks and Buses en in de wereldwijde productie en levering van middelzware motoren voor Daimler Trucks and Buses vanaf de tweede helft van dit decennium.

Cummins Inc. zal een fabriek voor middelzware motoren voor Mercedes-Benz oprichten op de terreinen van Mercedes-Benz Mannheim. Die motoren zullen voldoen aan de Euro VII-emissienorm en zullen het verdere gezamenlijke succes in het segment van de middelzware voertuigen verzekeren. Dat resulteert in de nodige schaalvergroting om dergelijke motoren in de toekomst op economische wijze te produceren. Cummins zal haar bestaande voetafdruk en sterke productie- en leveringsnetwerken in alle andere regio's gebruiken om de motoren ook aan andere merken van Daimler Trucks te leveren, met inbegrip van de merken van Daimler Trucks North America.

In de toekomst zal Daimler Truck AG zich concentreren op de verdere ontwikkeling van emissievrije aandrijftechnologieën en motoren voor zware vrachtwagens (HDEP). De productie van de huidige generatie middelzware motoren (MDEG) door Daimler Truck AG zal langzaam maar zeker eindigen wanneer de Cummins-motoren in Mannheim in productie worden genomen. Daarnaast zullen de partners andere mogelijkheden voor een bredere, wereldwijde samenwerking evalueren.

Elektrificering van het vrachtwagengamma met batterijen en brandstofcellen

In september 2020 vierde Daimler Trucks de wereldpremière van de Mercedes-Benz GenH2 Truck, een prototype van een brandstofcelvrachtwagen. De serieversie van deze vrachtwagen werd ontwikkeld met het oog op flexibele en veeleisende langeafstandstransporten met behulp van vloeibaar waterstof. Dit jaar worden de eerste prototypes van dit voertuig getest op de weg, terwijl de eerste klantentests zijn gepland voor 2023. De eerste generatie GenH2-serievrachtwagen wordt tegen 2027 op de markt verwacht.

Eveneens in september 2020 presenteerde Daimler Trucks voor het eerst een vooruitblik op een volledig batterijaangedreven langeafstandsvrachtwagen, de Mercedes-Benz eActros LongHaul. De eActros LongHaul werd ontworpen om regelmatige ritten over planbare routes op een energiezuinige manier af te werken. Daimler Trucks wil de eActros LongHaul in 2024 in serieproductie nemen. Dit jaar neemt de onderneming al een andere batterijaangedreven variant van de Mercedes-Benz eActros in serieproductie: de eActros voor zwaar distributietransport in de stad. De productiestart voor de Mercedes-Benz eEconic met lage vloer, die is afgeleid van de eActros, is gepland voor 2022. Bovendien implementeert Daimler Trucks zijn elektrificeringsstrategie systematisch in de merken Freightliner en FUSO. Wereldwijd hebben batterijaangedreven, lokaal CO2-neutrale vrachtwagens en bussen al meer dan 10 miljoen kilometer afgeleid in de handen van klanten.

Daimler Trucks zal zijn elektrische voertuigen integreren in een holistisch ecosysteem dat adviesdiensten voor elektrische mobiliteit omvat, zoals het analyseren van routes, het controleren van mogelijke subsidies, het ondersteunen van een operationele vlootintegratie en het ontwikkelen van geschikte laadinfrastructuren.

Expansie van de marktpositie in kernmarkten

Behalve de verdere ontwikkeling van Daimler Truck AG en zijn producten met het oog op het CO2-neutrale en autonome transport van de toekomst, heeft de constructeur nog een andere strategische doelstelling: zijn marktpositie versterken in belangrijke verkoopregio’s wereldwijd om de omzet en winst van de onderneming te verhogen. Zo wil hij meer dan vroeger gebruikmaken van het groeipotentieel in China, ‘s werelds grootste markt voor bedrijfsvoertuigen. Daartoe werkt Daimler Trucks samen met zijn Chinese partner Beiqi Foton Motor Co., Ltd. om in de toekomst in China voor China zware trekkers van het merk Mercedes-Benz te bouwen in het kader van de joint venture Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) en om ze af te stemmen op de vereisten van Chinese klanten. De verkoop van Auman-vrachtwagens, die Daimler Trucks eveneens in China produceert via zijn joint venture BFDA, is in 2020 gestegen tot 126.400 stuks (vorig jaar: 86.200). Dat is een aanzienlijke stijging in vergelijking met vorig jaar, die geheel te danken is aan de hoge vraag in de Chinese vrachtwagenmarkt.

In de belangrijke Noord-Amerikaanse markt presenteerde Daimler Trucks North America (DTNA) in 2020 de volledig nieuwe vrachtwagen Western Star 49X. De iconische Amerikaanse vrachtwagen met zijn opvallende voorkant en typische chroomlook wordt in Noord-Amerika voornamelijk gebruikt voor speciaal vervoer en bouwtransport in de zogeheten sector van het speciaal vervoer. Hoewel DTNA reeds de onbetwiste marktleider in het langeafstandssegment is, beschouwt de Noord-Amerikaanse dochter van Daimler Trucks deze markt als een verdere groeiopportuniteit. Om dit groeisegment consistent aan te boren, heeft DTNA de nieuwe Western Star 49X van A tot Z herwerkt om te voldoen aan de behoeften van klanten die meer robuustheid, meer veiligheid en een lager gewicht eisen.

Daimler Truck AG heeft verdere stappen gezet om zijn marktposities dit jaar te versterken door zijn zogeheten regionale centra te reorganiseren. Deze regionale centra, die over de hele wereld verspreid zijn, namen tot nog toe ongeveer 10 procent van de totale verkoop van Daimler Trucks & Buses voor hun rekening, een aandeel dat volgens de onderneming nog heel wat potentieel voor rendabele groei biedt. Om dat potentieel te realiseren zal het regionale management worden versterkt en zal het volledig verantwoordelijk worden voor de lokale activiteiten. Samen met deze reorganisatie heeft Daimler Truck AG ook wereldwijd een dertigtal markten geselecteerd waarin het in de toekomst fors zal investeren omdat het er een sterke groei en/of hoge winst verwacht.